intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhiệm vụ hội đồng nhân dân

Xem 1-20 trên 607 kết quả Nhiệm vụ hội đồng nhân dân
 • Bài viết Thực trạng hoạt động liên hệ với cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn thành phố Hà Nội: Một số vấn đề đặt ra phân tích thực trạng mối liên hệ với cử tri qua một số hoạt động của đại biểu HĐND các xã thuộc thành phố Hà Nội khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và những vấn đề đang đặt ra hiện nay.

  pdf8p vizenvo 02-12-2022 6 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Những giải pháp nâng cao hoạt động thư viện nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc ở Trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 3" nhằm nâng cao hiệu quả, cách thức hoạt động của thư viện trường học. Ở đây người cán bộ thƣ viện có cơ hội để rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ của mình nhiều hơn. Được lắng nghe những góp ý của giáo viên và học sinh về công tác mà mình đảm nhiệm; Tạo được sự lan tỏa, góp phần đưa văn hóa đọc phát triển hơn nữa trong học sinh trung học phổ thông, xây dựng cho các em nhận thức đúng đắn về vai trò của sách, của văn hóa đọc trong thời kì mới.

  pdf77p matroicon0804 21-11-2022 6 3   Download

 • Giáo án GDCD lớp 12: Chủ đề "Quyền bình đẳng của công dân trong 1 số lĩnh vực của đời sống xã hội" được biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh hiểu được thế nào là công dân bình đẳng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý. Nêu được khái niệm nội dung quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh. Tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trong cuộc sống hàng ngày; Phê phán những hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân; Đồng tình với việc xử lí hành vi tham nhũng của người có chức quyền trong bộ máy nhà nước.

  pdf10p phuongthanh205 18-11-2022 17 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới phần 2 gồm các nội dung chính như: Vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia; Nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf636p canhdongco10 07-10-2022 10 2   Download

 • Bài viết Những nhân tố cơ bản thúc đẩy sự ra đời của Tự Lực văn đoàn này đưa ra những phân tích bước đầu về các nhân tố bối cảnh thúc đẩy sự ra đời của Tự Lực văn đoàn. Những nhân tố đó là: nhu cầu canh tân đất nước trong bối cảnh tiếp xúc văn hóa Đông - Tây; nhu cầu canh tân đất nước vì nhiệm vụ giải phóng dân tộc; nhu cầu canh tân đất nước gắn với đòi hỏi hiện đại hóa văn học.

  pdf7p vikoenigsegg 26-09-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Trung cấp nghề) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được những hiểu biết cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam làm cơ sở để học sinh thực hiện nhiệm vụ quân sự, an ninh trong nhà trường, tham gia có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân;...

  pdf259p lacvuchi 09-09-2022 10 2   Download

 • Mẫu Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm là mẫu phiếu được lập ra để báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày rõ thông tin các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 14 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 9 Hội đồng nhân dân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vị trí, tính chất, chức năng Hội đồng nhân dân; Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân; Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân; Kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt15p dongcoxanh25 22-06-2022 41 3   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục được hình thành và phát triển gắn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh và là một nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhiệm vụ giải phóng dân tộc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong bài viết này, tác giả trình bày những nội dung cơ bản về Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

  pdf10p runordie2 07-06-2022 36 3   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong quản lý nhà nước về địa chính, đất đai; Quản lý nhà nước về đất đai, Pháp lật trong phân hạng đất; Thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf142p viginnirometty 04-05-2022 32 6   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nhập ngũ theo lệnh động viên, xuất ngũ khi bãi bỏ tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khấn cấp về quốc phòng; Chế độ, chính sách và ngân sách bảo đảm trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; Xử lý vi phạm và các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf54p viginnirometty 04-05-2022 23 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu, đánh giá hiệu quả hoạt động thu hồi tài sản qua việc áp dụng các biện pháp tư pháp, thực thi các trách nhiệm dân sự trong các vụ án xử lý tội phạm tham nhũng; nhận diện và giải quyết những vướng mắc phát sinh trong việc áp dụng các biện pháp thu hồi các tài sản có nguồn gốc tham nhũng đã được chuyển nhượng trên cơ sở tôn trọng các quyền tự do kinh doanh được nhà nước cam kết.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 37 4   Download

 • Xã hội văn minh đòi hỏi công dân có ý thức cao về trách nhiệm kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân và cộng đồng, trong đó, sinh viên với ý thức và việc làm của mình có vai trò quan trọng, tác động không nhỏ đối với xã hội. Bài viết mô tả thực trạng đồng thời gợi mở nghiên cứu tiếp theo về giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm công dân của sinh viên Việt Nam đối với sự phát triển xã hội.

  pdf13p viedison 13-04-2022 30 1   Download

 • (NB) Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu , phân loại của các bộ phận trong hệ thống truyền lực; Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận: ly hợp, hộp số, các đăng, truyền lực chính, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe; Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng các bộ phận: Ly hợp, hộp số, các đăng, bộ vi sai, bán trục, moay ơ, bánh xe ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf170p hoatudang09 15-03-2022 25 5   Download

 • Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là làm rõ nhận thức vai trò hệ thống chính sách về đất đai trong nông nghiệp và sự tác động của chúng; hiểu biết cơ bản về chính sách cải cách đất đai của Trung Quốc; chế độ sở hữu đất đai ở Trung Quốc; các quyền và nghĩa vụ đối với người sử dụng đất ở Trung Quốc; nghiên cứu tác động tích cực và hiệu quả các chính sách đất đai đối với sự phát triển nền kinh tế - xã hội Trung Quốc trong thời kỳ cải cách, mở cửa.

  pdf104p badbuddy07 26-02-2022 23 3   Download

 • Quyết định số 3431/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030. Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới.

  doc19p hoalanvender 25-02-2022 19 1   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp tỉnh trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, góp phần làm rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp tỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập trong tổ chức và hoạt động của HĐND cấp tỉnh nói riêng và của HĐND các cấp nói chung, từ đó đề xuất các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, các văn bản pháp luật có liên quan đến HĐND và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

  pdf156p badbuddy03 22-02-2022 9 1   Download

 • Nghiên cứu đề tài này với mục tiêu làm rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của HĐND cấp huyện, cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND đối với lĩnh vực kinh tế từ cơ chế, văn bản quy phạm pháp luật đến thực tiễn. Từ đó, có những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế, văn bản cũng như hoạt động thực tiễn của HĐND cấp huyện đối với lĩnh vực kinh tế đạt hiệu quả hơn.

  pdf90p guitaracoustic10 08-01-2022 10 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là giúp học sinh có hiểu biết và thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; có trách nhiệm công dân trong thực hiện đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để góp phần bảo vệ, xây dựng Tổ quốc; tôn trọng quyền, nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; nhận thức, hành động theo lẽ phải và sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chống các hành vi, hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

  pdf41p tomjerry009 04-01-2022 28 5   Download

 • Bài viết này tập trung phản ánh và đánh giá tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2009-2013. Trên cơ sở đó trình bày định hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2014 góp phần thực hiện nhiệm vụ ngành Ngân hàng và chương trình phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề ra, đặc biệt là vấn đề “chuyển dịch cơ cấu công nghiệp”.

  pdf16p visergeybrin 26-11-2021 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhiệm vụ hội đồng nhân dân
p_strCode=nhiemvuhoidongnhandan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2