intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhu cầu nguồn nhân lực

Xem 1-20 trên 977 kết quả Nhu cầu nguồn nhân lực
 • Nội dung chính của bài viết là chủ yếu nêu lên thực tiễn đang nảy sinh nhiều vấn đề lý luận mới, nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn đối với sự phát triển của hoạt động xuất bản. Nhu cầu nguồn nhân lực và yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ KDXBP đang là một đòi hỏi song hành, cần giải quyết kịp thời. Công tác đào tạo cũng cần có những đổi mới mang tính đột phá để đáp ứng với thực tiễn phát triển của ngành.

  pdf11p thithi300610 09-03-2018 38 0   Download

 • Trong chương 2 Hoạch định nguồn nhân lực nằm trong bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về quá trình hoạch định nguồn nhân lực, phân tích môi trường, xác định mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, phối hợp chiến lược kinh doanh với quản trị, phân tích hiện trạng quản trị, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, phân tích quan hệ cung cầu, khả năng điều chỉnh hệ thống quản trị nguồn nhân lực.

  pdf13p fast_12 24-06-2014 235 67   Download

 • Nội dung của ebook phân tích nguồn nhân lực của khối cơ sở lưu trú; phân tích nguồn nhân lực của khối công ty lữ hành và điều hành tour; phân tích nguồn nhân lực của khối các lĩnh vực du lịch mới và đang nổi; nguồn nhân lực của các cơ quan nhà nước về du lịch; giáo dục và đào tạo trong ngành du lịch.

  pdf56p nguathienthan3 02-03-2020 23 3   Download

 • Bài viết là trình bày khái quát kết quả cuộc khảo sát về tình hình nguồn nhân lực kế toán công cùng các yêu cầu khác đối với nguồn nhân lực này trên giới hạn phạm vi tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo!

  pdf12p quaymax4 05-09-2018 18 1   Download

 • Bài viết thông qua các phương pháp thường quy, phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực thể dục thể thao quần chúng của các tỉnh Bắc Miền Trung.

  pdf7p cothumenhmong8 04-11-2020 4 0   Download

 • Phân tích nhu cầu nguồn nhân lực và đào tạo của ngành du lịch Việt Nam: Phần 1 phân tích nguồn nhân lực của khối cơ sở lưu trú, phân tích nguồn lực của khối công ty lữ hành và điều hành tour. Đây là tài liệu tham khảo dành cho những ai đang hoạt động trong ngành du lịch.

  pdf56p taobien 28-05-2014 134 35   Download

 • Phân tích nhu cầu nguồn nhân lực và đào tạo của ngành du lịch Việt Nam: Phần 2 phân tích nhân lực các khối các lĩnh vực du lịch mới và đang nổi, phân tích nguồn nhân lực của các cơ quan nhà nước về du lịch, phân tích về giáo dục và đào tạo trong ngành du lịch, kết luận và kiến nghị. Đây là tài liệu tham khảo dành cho những ai đang hoạt động trong ngành du lịch.

  pdf33p taobien 30-05-2014 118 22   Download

 • Qua việc khảo sát một số hoạt động trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Traphaco giai đoạn 2000–2004, đề tài đã tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu của công tác này. Điểm mạnh là công ty đã có sự đầu tư thỏa đáng cho các hoạt động đào tạo nhân viên, quản lý quỹ tiền lương, phúc lợi…được thể hiện trên hiệu quả sản xuất-kinh doanh và sự hài lòng của nhân viên trong công ty. Tuy nhiên, điểm yếu là công ty chưa áp dụng triệt để các kỹ thuật quản trị nguồn nhân lực đặc biệt là kỹ thuật đánh giá mức...

  doc14p phatbb 02-03-2011 1107 540   Download

 • Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các giải pháp và chính sách để đảm bảo về chất lượng và số lượng nguồn nhân lực cho hiệu quả công việc của tổ chức. Mục tiêu : Ước tính về trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc. Lựu chọn các giải pháp cân đối cung và cầu nhân lực của tổ chức.

  ppt19p can_loc 29-07-2012 643 107   Download

 • 1. Khái niệm - Kế hoạch hóa: làm cho việc gì phát triển có kế hoạch. - KHHNNL : quá trình đánh giá xác định nhu cầu nguồn nhân lực (NNL) để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các KH để đáp ứng được nhu cầu đó.

  ppt37p dinhtungqx1 13-05-2011 418 96   Download

 • Các vấn đề nói trên sẽ được lượng hóa thành các chỉ số. Trong đó, các chỉ số tuyển dụng sẽ giúp doanh nghiệp định lượng kết quả làm việc của các nhân viên mới, ảnh hưởng của một nhân viên mới có chất lượng kém đối với kết quả hoạt động của doanh nghiệp, tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cao và hiệu quả của việc đầu tư cho tuyển dụng nhân sự mới. Các chỉ số phân bổ nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp đánh giá chi phí đầu tư cho một nhân viên mới, hiệu quả của...

  pdf3p bibocumi33 14-03-2013 123 35   Download

 • Khoá luận sẽ đi sâu phân tích tình hình quản trị nguồn nhân lực từ năm 2011 đến năm 2013 thông qua cơ cấu, nội bộ chỉ tiêu về nhân quản trị nguồn nhân lực của công ty trong giai đoạn này. Qua đó, đánh giá tổng quát tình hinh hoạt động quản trị và phân bổ nguồn lực của công ty.

  pdf78p luimotbuoc_5 02-12-2016 120 35   Download

 • Hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức xác định rõ khoảng cách giữa hiện tại và định hướng tương lai về nhu cầu nhân lực của tổ chức; chủ động thấy trước được các khó khăn và tìm các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực. Đồng thời, hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức thấy rõ hơn những hạn chế và cơ hội của nguồn tài sản nhân lực mà tổ chức hiện có. Tham khảo tài liệu "Yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc7p trannguyenthanhlong 29-10-2015 361 20   Download

 • Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên, luận văn đề xuất các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf130p bautroibinhyen4 27-11-2016 43 16   Download

 • Nhân sự được xem là nền móng của doanh nghiệp và là một yếu tố quan trọng trong các quá trình hình thành chuỗi giá trị, do đó, việc cho đào tạo nguồn nhân lực ở nhiều công ty được xem xét là ưu tiên hàng đầu của mọi công ty, tổ chức. Đó là một quan niệm đúng đắn, tuy ở nhiều tổ chức, công tác đào tạo vẫn diễn ra nhưng thực tế không mang lại đúng lợi ích mà các nhà quản lý mong muốn. Việc nắm bắt quy trình và thực hiện theo sẽ giúp các nhà lãnh đạo nắm bắt được mục tiêu cũng như xác định chính xác hơn những phương thức cần đưa vào để đi đến mục tiêu mong muốn.

  doc8p lanjingyi 30-03-2020 49 6   Download

 • Bài viết phân tích về nguồn nhân lực của Việt Nam cũng như tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nguồn nhân lực. Trên cơ sở ấy đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của nước ta sau khủng hoảng như các giải pháp liên quan đến việc tăng cường các hoạt động dự báo về cung - cầu nguồn nhân lực, tăng cường hoạt động của các công ty cung ứng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo và xây dựng các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp.

  pdf8p doibatcong123 10-05-2016 61 4   Download

 • Hiện nay, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo dẫn đến nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở vùng này rất lớn, nhưng thực trạng năng lực và kết quả đào tạo trên địa bàn còn thấp xa so với nhu cầu của các địa phương và doanh nghiệp thuộc Vùng. Vậy, làm thế nào để đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho vùng này? Bài báo đã phân tích và đề xuất 5 giải pháp để đẩy mạnh đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực du lịch của các địa phương và doanh nghiệp ở đây.

  pdf4p cumeo2425 02-07-2018 46 3   Download

 • Bài viết tìm hiểu nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh, khả năng đáp ứng của trường ĐHNT, từ đó, đưa ra một số đề xuất tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Quảng Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để biết thêm chi tiết.

  pdf17p hanh_tv32 03-05-2019 26 2   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng công tác quản lý và sản xuất lâm nghiệp; thực trạng nguồn nhân lực ngành Lâm nghiệp; nhu cầu nguồn nhân lực cho quản lý và sản xuất; giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý và sản xuất lâm nghiệp.

  pdf11p kequaidan7 03-09-2020 13 0   Download

 • Bài viết trình bày cơ sở lí thuyết của mối liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp, mô hình liên kết trong đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ngành Du lịch tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf4p kequaidan8 02-11-2020 12 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhu cầu nguồn nhân lực
p_strCode=nhucaunguonnhanluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2