intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhu cầu nước thực tế

Xem 1-20 trên 2331 kết quả Nhu cầu nước thực tế
 • Bài viết khảo sát nhu cầu nước thực tế ở thành phố lớn như Hà Nội, đặc biệt là ở các khu dân cư, để làm cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng tiêu chuẩn dùng nước ở các đô thị Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf7p angicungduoc1 28-11-2019 18 0   Download

 • An Cư là một xã vùng biên giới Tây Nam Việt Nam, tiếp giáp với Campuchia, thuộc huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang. Đây là một vùng tập trung nhiều người dân tộc Khmer nghèo, canh tác nông nghiệp là chính, khu vực này nằ m cách xa sông, nguồn nước khan hiế m, nước dùng chủ yếu là nước mưa và các mạch nước nhỏ trong đất. Do nhu cầu sử dụng nước ngày càng trở nên bức thiết, đặc biệt là vào mùa khô rất gay gắt, việc tìm kiếm nguồn nước được ...

  pdf10p peheo_3 18-08-2012 150 38   Download

 • Nghiên cứu thực hiện tính toán nhu cầu sử dụng nước trong các ngành kinh tế thuộc lưu vực sông Cầu phục vụ trực tiếp cho bài toán cân bằng nước.Qua phân tích kết quả tính toán cho thấy nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế khu vực, chiếm đến 70% tổng nhu cầu nước của toàn lưu vực, đồng thời thấy được mức độ biến đổi mạnh của nhu cầu nước trong các lĩnh vực khác theo không gian và thời gian, cung cấp...

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 92 9   Download

 • Bài này trình bày kết quả tính toán cân bằng nước trong vùng nhằm đánh giá thực trạng nguồn nước, khả năng đáp ứng nhu cầu nước của các công trình thủy lợi làm cơ sở để đề xuất các giải pháp thu trữ nước cho vùng đồi núi phục vụ sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.

  pdf14p viartemis2711 22-10-2019 17 0   Download

 • Để có cơ sở đề xuất các giải pháp thích ứng, cần tính toán cân bằng nước để xem lượng nước thiếu ở các tiểu lưu vực như thế nào là rất cần thiết. Bài viết sử dụng mô hình NAM để tính toán lượng nước đến ứng với các kịch bản BĐKH và cân bằng với nhu cầu nước thực tế ở từng lưu vực.

  pdf6p vitunis2711 13-12-2019 11 0   Download

 • Nhận thức rõ toàn cầu hoá như một tất yếu khách quan, bởi động lực bên trong của nó là sự phát triển của lực lượng sản xuất mà lực lượng sản xuất thì không ngừng phát triển và càng về sau thì càng phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Do các yếu tố của quá trình tái sản xuất hàng hoá và dịch vụ dịch chuyển tự do từ nước này sang nước khác nên sự phân công lao động ngày càng sâu sắc và diễn ra trên phạm vi toàn thế giới, hình thành nên các chuỗi giá trị toàn cầu. Từ thực tế này,...

  doc21p adamantium 20-02-2011 500 213   Download

 • Báo cáo đề tài: Tính toán, thiết kế máy ép bã mía trình bày tổng quan về nhu cầu và thực tế sản xuất củi bã mía trong nước, nghiên cứu lựa chọn phương án thiết kế, tính toán, thiết kế máy ép bã mía, lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết điển hình, hướng dẫn cách bảo trì, vận hành máy ép bã mía.

  doc74p duongnguy 20-05-2014 366 83   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: toàn cầu hoá kinh tế', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p bacgiangyeudau84 24-12-2012 313 77   Download

 • Một vấn đề của giáo dục đại học nước ta hiện nay là đào tạo thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp . Để thúc đẩy mối liên kết này, bài viết đã làm rõ hơn một số nội dung trong liên kết nhà trường - doanh nghiệp như lợi ích, cơ chế liên kết và điều kiện thành công. Lợi ích là đáng kể cho hai phía, một mặt là một đích đến đặt sẵn cho nhà trường để có những thiết kế nội dung đào tạo, lựa chọn giáo viên tối ưu và giảm bớt khó khăn...

  pdf8p leethanhbinhf 20-04-2011 195 58   Download

 • Bằng phương pháp tiếp cận nghiên cứu có sự tham gia, nghiên cứu đã phân tích thực trạng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển từ ba nguồn thông tin: (i) Đơn vị sử dụng nhân lực kinh tế phát triển; (ii) Đơn vị đào tạo ngành kinh tế phát triển, và (iii) Người học ngành/chuyên ngành kinh tế phát triển. Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển là rất lớn, trong khi cung đào tạo thiếu hụt. Ngoài ra, còn rất...

  pdf8p muacuoihe 10-08-2013 120 22   Download

 • Một vấn đề của giáo dục đại học nước ta hiện nay là đào tạo thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp. Để thúc đẩy mối liên kết này, bài viết đã làm rõ hơn một số nội dung trong liên kết nhà trường - doanh nghiệp như lợi ích, Một vấn đề của giáo dục đại học nước ta hiện nay là đào tạo thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp. Để thúc đẩy mối liên kết này, bài viết đã làm rõ hơn một số nội dung trong liên kết nhà trường - doanh nghiệp như...

  pdf8p mat_vang 26-12-2012 69 17   Download

 • Tiểu luận tài chính ngân hàng và sự phát triển: Phân tích nhu cầu tài trợ vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Modern Fare Việt Nam. Những thuận lợi, khó khăn của công ty trong việc huy động vốn trình bày về tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ và thực trạng huy động vốn của các doanh nghiệp này ở nước ta, phân tích nhu cầu tài trợ vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Modern Fare Việt Nam.

  pdf29p big_12 09-06-2014 97 14   Download

 • Một vấn đề của giáo dục đại học nước ta hiện nay là đào tạo thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp. Để thúc đẩy mối liên kết này, bài viết đã làm rõ hơn một số nội dung trong liên kết nhà trường - doanh nghiệp như lợi ích, cơ chế liên kết và điều kiện thành công. Lợi ích là đáng kể cho hai phía, một mặt là sự tiết kiệm chi phí nhờ tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu cho doanh nghiệp và mặt khác là một đích đến đặt sẵn cho...

  pdf8p mat_vang 26-12-2012 76 13   Download

 • Bài  viết này đề cập sự phát triển của khoa học công nghệ trong bối cảnh kinh tế,  chính trị, văn hóa... của thế giới, nhất là khi toàn cầu hóa đang diễn ra với tốc độ và quy mô lớn. Việc liên thông và đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam được nhận định là yêu cầu tất yếu của hệ thống giáo dục ở nước ta nhằm hội nhập quốc tế và đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  pdf6p nganga_01 04-09-2015 68 6   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia với sự nghiệp khoa học, công nghệ và nền kinh tế - xã hội của đất nước. Chương 2: Thực trạng nhu cầu tin khoa học và công nghệ của người dùng tin tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Chương 3: Các giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng và kích thích nhu cầu tin khoa học và công nghệ tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

  pdf15p truongtien_06 31-03-2018 37 5   Download

 • Nghiên cứu mô tả thực trạng nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ chuyên môn tại các cơ sở điều trị methadone trên cả nước, năm 2015 - 2016. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 821 cán bộ y tế làm việc tại 133 cơ sở điều trị methadone. Thông tin được thu thập từ bộ câu hỏi trực tuyến, với nội dung hỗ trợ kỹ thuật theo vị trí làm việc tại cơ sở.

  pdf8p sieunhansoibac5 18-04-2018 27 5   Download

 • Luận án sẽ hướng đến các mục tiêu sau: Làm rõ các nội dung về chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu XKLĐ, cung - cầu của thị trường lao động nói chung và XKLĐ nói riêng. Phân tích các vấn đề thực tiễn của chất lượng NNL đáp ứng nhu cầu XKLĐ của nước ta trong thời gian vừa qua, những hạn chế về chất lượng NNL đáp ứng nhu cầu XKLĐ của nước ta và nguyên nhân của những hạn chế đó.

  pdf24p fennik 14-11-2019 27 4   Download

 • Du lịch là một trong những ngành kinh tế đang được Đảng và Nhà nước chú trọng đầu tư phát triển để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước ta hiện nay. So với các ngành kinh tế khác, du lịch là một trong những ngành kinh tế còn non trẻ của Việt Nam, đặc biệt là về lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghề nghiệp và trình độ quản lý. Trong khi đó nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực trong lĩnh vực hoạt động du lịch trên phạm vi toàn quốc nói chung và khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng ngày càng tăng.

  pdf3p nanhankhuoctai7 01-07-2020 15 3   Download

 • Bài viết trình bày kết quả và phân tích nhu cầu tuyển dụng nhân lực tiếng Hàn hiện nay tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức của Hàn Quốc và Việt Nam từ góc độ của sinh viên tốt nghiệp. Từ đó, nhóm nghiên cứu xác định và đưa ra các nội dung cần bổ sung vào chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thực tế của các nhà tuyển dụng từ góc độ của người học như: lĩnh vực cần bổ sung giảng dạy, thời lượng, thời điểm đào tạo, sự đóng góp của sinh viên tốt nghiệp khi xây dựng nội dung giảng dạy mới.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 32 2   Download

 • Trong thời điểm hiện nay khi thế giới đang từng bước tiến sâu vào nền kinh tế tri thức, Việt Nam đang vừa phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa từng bước hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu thì một điều không thể phủ nhận là năng lực sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh của mỗi công dân đã trở thành một nhu cầu cấp bách.

  pdf13p sieunhansoibac3 12-04-2018 30 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhu cầu nước thực tế
p_strCode=nhucaunuocthucte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2