Nợ ngắn hạn

Xem 1-20 trên 1259 kết quả Nợ ngắn hạn
 • Mục tiêu của bài nghiên cứu là xem xét ảnh hưởng của chất lượng báo cáo tài chính và nợ ngắn hạn đối với hiệu quả đầu tư trên một mẫu gồm 200 doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết tại HOSE trong giai đoạn từ năm 2009-2015.

  pdf15p sieunhansoibac5 18-04-2018 0 0   Download

 • Các loại tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn chủ yếu. Quyết định tài trợ dài hạn ảnh hưởng như thế nào đến việc lập kế hoạch tài chính ngắn hạn. Cách thức theo dõi các thay đổi trong tiền mặt, vốn lưu động và một số kỹ thuật cân bằng nhu cầu tiền mặt

  pdf32p doremon_12 24-12-2013 158 55   Download

 • + Các loại tài sản và các khoản nợ ngắn hạn chính. + Quyết định tài trợ dài hạn ảnh hưởng như thế nào đến việc lập kế hoạch tài chính ngắn hạn + Các hình thức theo dõi các thay đổi trong tiền mặt, vốn lưu động và cách dự trù

  pdf0p ntgioi120404 09-11-2009 1683 674   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài khóa luận là làm rõ lý luận về hiệu quả cho vay ngắn hạn của NHTM, đưa các lý luận vào kiểm nghiệm, áp dụng vào thực tiễn để hiểu rõ và sâu sắc hơn vấn đề đang nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf70p thangnamvoiva29 02-11-2016 6 1   Download

 • Cấu trúc vốn và cấu trúc tài chính lệch nhau về nợ ngắn hạn. Các khoản nợ ngắn hạn ( Spontaneous liabilities) nẩy sinh trong quá trình kinh doanh, gồm: Các khoản Acruals (lương, bảo hiểm Xh,..); Các khoản phải trả được hình thành trong chu kỳ hoán chuyển tiền; Cấu trúc vốn chỉ tính đến các loại vốn trung dài hạn_ quyết định đến giá trị doanh nghiệp.

  pdf46p truongdoan 10-11-2009 1244 404   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p muathulamebay 16-08-2010 522 348   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay ngắn hạn và tình hình trả nợ tiền vay của doanh nghiệp, bao gồm các khoản tiền vay ngân hàng, vay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp. Vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn trả nợ trong vòng một chu kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường hoặc trong vòng một năm tài chính.

  doc4p chikorita 03-12-2009 602 143   Download

 • Bài thảo luận môn Quản trị tài chính: Thực tế việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn các doanh nghiệp hiện nay trình bày lý luận chung về quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn, thực trạng quản trị nguồn tại trợ ngắn hạn tại các doanh nghiệp hiện nay, các giải pháp nâng cao, hoàn thiện việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn tại doanh nghiệp.

  pdf25p namjojohn 09-05-2014 432 141   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn nợ quá hạn', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc65p woodeater 29-03-2010 237 95   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn: thực trạng nợ quá hạn và xử lí nợ quá hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf63p pepanpan 18-09-2012 224 85   Download

 • Đề tài phân tích tình hình hoạt động tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh qua đó đưa ra những nhận xét đánh giá về hoạt động của các NHTM trên địa bàn. Tìm hiểu những nguyên nhân của việc nợ quá hạn phát sinh và kéo dài, trên cơ sở đó xây dựng những giải pháp cụ thể để xử lý và ngăn ngừa nợ quá hạn để lành mạnh hoá tình hình tài chính của các NHTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh....

  pdf90p lanlan38 03-04-2013 159 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xử lý các khoản nợ quá hạn', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p cctaichinh 10-09-2010 176 66   Download

 • Các công cụ lưu thông trên thị trường tiền tệ Tín phiếu kho bạc - Tín phiếu kho bạc là công cụ vay nợ ngắn hạn của chính phủ do Kho bạc phát hành để bù đắp cho những thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước. - Tín phiếu kho bạc thuộc loại chứng khoán chiết khấu. Đó là loại chứng khoán không được nhà phát hành trả lãi song lại được bán với giá chiết khấu tức là giá thấp hơn mệnh giá.

  doc3p thaoly_yen 10-03-2013 361 50   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Quản trị nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Bắc Ninh hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về nợ quá hạn và Quản trị nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại; phân tích thực trạng công tác Quản trị nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Bắc Ninh trong thời gian vừa qua, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Quản trị nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Đô...

  doc121p lehuyhieu91vp 23-05-2014 93 48   Download

 • Các nguồn tài trợ ngắn hạn do vay mượn có thể được chia làm hai loại: Nợ có đảm bảo và nợ không có đảm bảo. 2.3.1. Nguồn tài trợ ngắn hạn không có đảm bảo Những doanh nghiệp có tiềm lực mạnh, có uy tín có thể nhận được những khoản tiền vay ngắn hạn không có đảm bảo, do các ngân hàng tài trợ mà không đòi hỏi bất cứ sự đảm bảo nào.

  pdf33p tab_12 29-07-2013 164 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải quyết nợ quá hạn', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p cctaichinh 10-09-2010 116 34   Download

 • Luận văn: Nợ quá hạn và những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng của các ngân hàng thương mại được thực hiện nhằm đưa ra một số ý kiến đóng góp vào công tác xử lý nợ quá hạn của các ngân hàng thương mại nói chung và Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt nam nói riêng.

  doc107p thanhhaht 03-03-2015 77 32   Download

 • Luận văn với đề tài "Ngăn ngừa và xử lý nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội", có cấu trúc nội dung gồm 3 chương: Chương 1 NHTM và nợ quá hạn ở các NHTM, chương 2 Thực trạng nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, chương 3 Một số kiến nghị và giải pháp phòng ngừa nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

  doc57p phannhan10 04-04-2014 70 28   Download

 • Luận văn Ngăn ngừa và xử lí nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn HN trình bày các kiến thức cơ bản: lời mở đầu, ngân hàng thương mại và nợ quá hạn ở các ngân hàng thương mại, thực trạng nợ quá hạn tại ngân hàng NN&PTNN Hà Nội, một số kiến nghị và giải pháp phòng ngừa nợ quá hạn tại NHNN&PTNN Hà Nội.

  pdf61p feteler 07-04-2014 61 19   Download

 • Đề tài tổng hợp một hệ thống cơ sở lý luận về phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn trong các NHTM; phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Huế trong giai đoạn 2008- 2010 để có cái nhìn tổng thể về hoạt động cho vay ngắn hạn tại NH, đánh giá những mặt đạt được, hiệu quả cũng như những mặt hạn chế vẫn còn tồn tại,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf46p thangnamvoiva26 21-10-2016 12 3   Download

Đồng bộ tài khoản