intTypePromotion=1
ADSENSE

Nợ nước ngoài của quốc gia

Xem 1-20 trên 218 kết quả Nợ nước ngoài của quốc gia
 • Nợ nước ngoài của quốc gia, Nợ nước ngoài là khoản vay nợ của một quốc gia từ một quốc gia khác Nợ nước ngoài là khoản nợ của người cư trú đối với người không cư trú ( theo IMF) Quản lý nợ nước ngoài nhằm mục đích hạn chế và ngăn ngừa rủi ro. Quản lý nợ nước ngoài caanf chú ý: Thực hiện tốt chu trình vay nợ nước ngoài; Xác lập các chỉ tiêu cơ bản về khả năng hấp thụ vốn vay và khả năng trả nợ. Tổng số nước hội viên của IMF cho...

  ppt33p talaai411 15-03-2010 866 358   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia (năm)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls2p thewalkingdead 31-10-2011 71 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia (năm)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls2p thewalkingdead 31-10-2011 56 2   Download

 • Trong những năm qua, nước ta liên tục đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, điều đó không chỉ dựa vào yếu tố nội sinh, mà còn có sự tác động của yếu tố bên ngoài. Để đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong điều kiện tiết kiệm trong nước còn hạn chế, các nước đang phát triển thường thu hút các nguồn vốn nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau, trong đó vay nợ là một phương thức phổ biến...

  pdf106p matbuon_266 20-07-2012 338 107   Download

 • Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới nợ nước ngoài của khu vực công ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy mô hình có tác động cố định với dữ liệu mạng của 50 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 1996-2015. Kết quả phân tích cho thấy, nợ nước ngoài của Chính phủ những năm qua tăng lên đáng kể do sự gia tăng của nợ cũ chưa trả được, cùng với sự mở rộng đầu tư công và tỷ giá hối đoái.

  pdf8p truongtien_08 06-04-2018 205 5   Download

 • Tổng nợ nước ngoài tại bất kỳ thời điểm nào, là tổng dư nợ của nghĩa vụ nợ tại thời điểm đó, không bao gồm nghĩa vụ nợ dự phòng đòi hỏi người đi vay phải thanh toán nợ gốc có hay không có lãi trong tương lai

  doc48p dq_tuandat 22-04-2011 356 122   Download

 • Nợ nước ngoài là một phần quan trọng và không thể thiếu trong tài chính mỗi quốc gia. Từ những nước nghèo nhất ở châu Phi đến những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, Campuchia hay những cường quốc giàu có với trình độ phát triển cao như Mỹ, Nhật, EU thì đều phải đi vay để phục vụ cho các nhu cầu chi tiêu và sử dụng của chính phủ nhằm các mục đích khác nhau.

  doc51p bebe_sun 01-01-2013 252 119   Download

 • Nợ nước ngoài là một khái niệm cần làm rõ để quản lý một cách hiệu quả, với cách hiểu khác nhau sẽ cho số liệu khác nhau dẫn đến đánh giá và giải quyết vấn đề nợ khác nhau. Theo quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài (Ban hành kèm nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ) thì không gọi là nợ mà gọi là vay nước ngoài: “Vay nước ngoài là khoản vay ngắn, trung và dài hạn (có hoặc không có lãi) do Nhà nước Việt Nam, Chính phủ Việt Nam hoặc...

  pdf93p nokia2000 20-10-2011 670 238   Download

 • Toàn cầu hoá hiện đang là xu thế tất yếu, khách quan, tác động mạnh mẽ tới tất cả các quốc gia, dân tộc, đến đời sống xă hội của cả cộng đồng nhân loại, cũng như cuộc sống của mỗi người. Toàn cầu hoá không chỉ tạo ra những cơ hội, mà cả những thách thức to lớn đối với thế giới nói chung và cả Việt Nam nói riêng. Một trong những vấn đề cần quan tâm hiện nay để có thể phát triển bền vững là vấn đề nợ nước ngoài và việc sử dụng nguồn vốn...

  pdf79p bluesky_12 19-12-2012 152 45   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích và đánh giá tác động của quản trị công lên nợ nước ngoài cho các nước đang phát triển. Đánh giá tác động của quản trị công lên mối quan hệ giữa nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển.

  pdf222p sohucninh321 09-07-2019 55 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm phân tích và đánh giá tác động của quản trị công lên nợ nước ngoài cho các nước đang phát triển.Đánh giá tác động của quản trị công lên mối quan hệ giữa nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển.

  pdf24p sohucninh321 09-07-2019 33 5   Download

 • Tất cả các quốc gia trên thế giới, không phân biệt khuynh hướng chính trị, khi dành độc lập, có chủ quyền, đều xác lập cho mình chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Những mục tiêu phát triển đều dựa vào khả năng khai thác nguồn lực trong nước và nước ngoài. Mỗi quốc gia trên thế giới đều có sự kết hợp khác nhau và khả năng khai thác các nguồn lực khác nhau. Song quan niệm chung nhất là, phải tạo ra được sự tiến bộ toàn diện cả về kinh tế và xã hội nhưng coi sự tăng trưởng...

  doc14p tranhonglu 16-02-2011 915 70   Download

 • Quyết định 231/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và quản lý hệ thống chỉ tiêu đánh giá, giám sát tình trạng nợ nước ngoài của quốc gia

  doc12p trongthuy 18-08-2009 147 46   Download

 • Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều cho vay hoặc đi vay, việc cho vay nợ và vay nợ nước ngoài trở thành phổ biến cho các nước giàu và nghèo. Nguồn vốn vay nợ nước ngoài luôn luôn là động lực thúc đẩy đầu tư phát triển cho toàn bộ nền kinh tế của mỗi quốc gia.

  doc17p kieunhu11993 01-03-2014 141 21   Download

 • Nợ công là một phần quan trọng và không thể thiếu trong tài chính mỗi quốc gia. Tính đến cuối năm 2018, dư nợ công đã xuống mức 61% GDP, trong đó dư nợ Chính phủ xuống dưới 52% GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia đạt khoảng 49,7% GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép. So với tỷ lệ nợ công vào cuối năm 2017 trước đó, tỷ lệ này đã giảm rõ rệt. Tuy nợ công có xu hướng giảm và nằm trong phạm vi cho phép của Quốc hội là không vượt quá 65%, nhưng vẫn ở mức cao hơn 50%.

  pdf11p enzoenzo 16-01-2020 98 19   Download

 • Hướng dẫn phương pháp tính toán các chỉ tiêu giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia...

  doc16p qanhy09 08-06-2011 91 17   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MẪU BIỂU BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ NỢ CÔNG VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC GIA

  pdf11p cobetocroi 27-05-2011 128 8   Download

 • Hoạt động đầu tư quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây và thực sự trở thành một đặc trưng cơ bản của nền kinh tế hiện đại. Đối với từng quốc gia, đầu tư ra nước ngoài có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, sự vận động của nó có tác dụng to lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển và tính bền vững của kinh tế toàn cầu.

  pdf8p blackwidow123 15-06-2018 32 5   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NỢ CÔNG VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC GIA

  pdf22p cobetocroi 27-05-2011 88 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC NỢ CÔNG VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf11p noel_vui 13-11-2012 36 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nợ nước ngoài của quốc gia
p_strCode=nonuocngoaicuaquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2