intTypePromotion=1
ADSENSE

Nợ nước ngoài của quốc gia

Xem 1-20 trên 233 kết quả Nợ nước ngoài của quốc gia
 • Năm 2018, cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc thế giới là Mỹ và Trung Quốc đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới. Trong khi nền kinh tế Việt Nam hiện có độ mở lớn, do đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có thể sẽ tác động đến kinh tế Việt Nam ở cả hai góc độ, trực tiếp và gián tiếp. Bài viết sẽ tập trung trình bày về diễn biến cuộc chiến và ảnh hưởng của nó đến Việt Nam xét trong ngắn hạn và dài hạn.

  pdf11p vimarillynhewson 17-05-2022 27 1   Download

 • Nghiên cứu trình bày môi trường cũng là một ngoại lệ quan trọng được các quốc gia quan tâm đàm phán với mục tiêu bảo vệ, giữ gìn và ngăn ngừa những tác động xấu đến môi trường. Câu hỏi làm thế nào để áp dụng ngoại lệ này để biến nó thành cơ sở để thực hiện các biện pháp quốc hữu hóa một cách hợp pháp tài sản của nhà đầu tư nước ngoài luôn được các nước tiếp nhận đầu tư quan tâm, trong đó có Việt Nam.

  pdf9p huangminghao_1902 27-02-2022 18 1   Download

 • Trên cơ sở kết hợp hai phương pháp thống kê mô tả và thống kê suy diễn, một số khuyến nghị đã được đề xuất cho Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát tốt cơ cấu chi tiêu quốc gia, ưu tiên tập trung phát triển những ngành, lĩnh vực sản xuất các mặt hàng thay thế hàng nhập khẩu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ mức thâm hụt ngân sách vốn đã kéo dài trong nhiều năm.

  pdf14p trollhunters 10-01-2022 16 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nợ nước ngoài của Việt Nam giai đoạn 2005 - 2014 theo hệ thống chỉ tiêu đánh giá của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế; từ đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác giám sát nợ nước ngoài của Việt Nam.

  pdf14p trollhunters 10-01-2022 45 2   Download

 • Nợ công, nợ nước ngoài và quản lý nợ công đang là chủ đề được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn, từ phạm vi toàn cầu đến mỗi quốc gia. Bài viết phân tích thực trạng thực hiện Chiến lược nợ công của Việt Nam giai đoạn 2011-2020, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất đối với việc xây dựng Chiến lược nợ công giai đoạn 2021-2030.

  pdf9p viericschmid 12-01-2022 37 1   Download

 • Trong bài viết này, xuất phát từ tình hình thực tiễn ở Việt Nam, nhóm tác giả một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của FDI và sự tác động của nó đến sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam như thế nào. Mô hình Var sử dụng trong bài nghiên cứu có vai trò trong việc định lượng, đánh giá tác động của nguồn vốn nước ngoài (FDI) tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu 2004-2015.

  pdf9p vimichaeldell 04-12-2021 57 11   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa lý luận về đầu tư nước ngoài; phân tích tình hình thực hiện thu hút FDI tại Bình Dương; đối chiếu việc thu hút FDI với các quốc gia và tỉnh khu vực qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và đánh giá khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như tác động của nó trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Bình Dương; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút đầu tư nước ngoài ở tỉnh Bình Dương.

  pdf94p closefriend07 05-11-2021 25 0   Download

 • Việc hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu mối quan hệ thương mại với các nước, các tổ chức là một cơ hội để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển. Có thể thấy, trong thời gian qua, việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên bên cạnh những cơ hội vẫn luôn tiềm ẩn rất nhiều những thách thức mà Việt Nam cần phải nỗ lực vượt qua.

  pdf10p vivelvet2711 17-09-2021 75 15   Download

 • Thông tin về quốc gia xuất xứ có thể giúp người tiêu dùng dễ dàng đánh giá sản phẩm khi họ muốn mua sản phẩm không rõ nguồn gốc từ nước ngoài. Mục đích của bài viết là xem xét các tài liệu hiện có để hiểu chính xác hơn về yếu tố “quốc gia xuất xứ” và lý giải ảnh hưởng của nó đến hành vi của người tiêu dùng.

  pdf7p vivelvet2711 17-09-2021 40 0   Download

 • Đề tài này đã đóng góp một công cụ đo lường trong việc ước lượng sự tác động của nợ công đối với tăng trưởng kinh tế, điển hình là nợ nước ngoài, thông qua đó những nhà điều hành chính sách vĩ mô có cái nhìn rõ hơn về những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, để từ đó có các giải pháp điều chỉnh thích hợp giúp cho nền kinh tế Việt Nam được phát triền ổn định bền vững trong cả ngắn hạn và dài hạn.

  pdf135p thiennhaikhach09 13-08-2021 20 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế ở các Quốc gia mới nổi Châu Á; so sánh mức độ tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế ở khu vực các quốc gia thuộc Đông Nam Á và khu vực các quốc gia ngoài Đông Nam Á.

  pdf92p thiennhaikhach10 11-08-2021 2 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng nợ công và tác động của những yếu tố kinh tế vĩ mô đến nợ công tại các quốc gia khu vực Đông Á và Đông Nam Á hiện nay. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị về yếu tố kinh tế vĩ mô giúp Chính phủ các nước hoạch định và hoàn thiện quản lý nợ công trong thời gian tới.

  pdf84p thiennhaikhach01 05-07-2021 27 2   Download

 • Luận văn sử dụng phương pháp fixed effects (FEM), GMM và GLS nhằm đo lường tác động tuyến tính và phi tuyến tính của nợ nước ngoài lên tăng trưởng. Kết quả thu được từ việc hồi quy bằng các phương pháp trên là nợ nước ngoài có tác động cùng chiều với tăng trưởng kinh tế tại 19 nước mới nổi ở mức nợ thấp nhưng khi nợ nước ngoài tăng vượt quá ngưỡng thì nó lại có tác động ngược chiều với tăng trưởng kinh tế.

  pdf142p sonhalenh01 06-06-2021 11 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu mối quan hệ tác động giữa nợ nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo, tác giả xem xét mối quan hệ phi tuyến tính giữa nợ nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế tại các nước và ước lượng nó thế nào. Từ đó, tác giả rút ra các nhận xét và đề xuất một số giải pháp an toàn nợ nước ngoài.

  pdf94p sonhalenh01 06-06-2021 29 1   Download

 • Luận văn "Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế - Nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á" khi đạt được những mục tiêu nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học và thiết thực để tham khảo trong quá trình phân tích và đề ra chính sách về vay nợ nước ngoài nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và phát triển một cách bền vững.

  pdf77p sonhalenh02 26-05-2021 33 4   Download

 • Bài nghiên cứu tập trung xem xét mối quan hệ giữa đầu tư nước ngoài bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp nước ngoài và nợ nước ngoài ảnh hưởng như thế nào đến độ biến động tỷ giá hối đoái thực để thấy được mức ý nghĩa tác động và dấu tác động với thực nghiệm ở 8 quốc gia thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương.

  pdf108p sonhalenh02 26-05-2021 34 3   Download

 • Bộ bài giảng Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia gồm có 8 chương với những nội dung chi tiết như sau: Chương 1: tổng quan về quản trị tài chính công ty đa quốc gia, chương 2: quản trị rủi ro hối đoái của công ty đa quốc gia, chương 3: quản trị tài sản ngắn hạn của công ty đa quốc gia, chương 4: quản trị tài trợ ngắn hạn của công ty đa quốc gia, chương 5: quản trị đầu tư nước ngoài của công ty đa quốc gia, chương 6: kết cấu vốn và chi phí sử dụng vốn của công ty đa quốc gia, chương 7: quản trị tài trợ bằng nợ dài hạn của c.

  pdf5p lovebychance02 28-04-2021 29 2   Download

 • Bài viết tìm hiểu những hạn chế có tính lịch sử, những yếu tố đã bị thời đại vượt qua là điều không tránh khỏi, song nó cũng để lại những giá trị to lớn cho lịch sử tư tưởng dân tộc, gợi mở những bài học quan trọng và quý báu cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

  pdf7p quenchua10 18-01-2021 35 1   Download

 • Chính quyền Campuchia Dân chủ được thành lập và tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn (1975- 1979). Tuy nhiên, chính quyền này đã thi hành những chính sách đối nội, đối ngoại theo hướng diệt chủng. Trong đó, quan hệ ngoại giao của chính quyền Campuchia Dân chủ đối với một số quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Lào cũng theo hướng chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tập đoàn Khmer Đỏ đã có những hành động kỳ thị, khiêu khích, xâm lược biên giới. Từ đó, gây ra những hệ lụy đau thương cho người dân vô tội ở biên giới các quốc gia này.

  pdf8p kethamoi8 03-10-2020 56 2   Download

 • Bến lắp ráp nhanh (BLRN) là loại kết cấu bến bệ cọc cao phù hợp cho xây dựng các bến cảng biển nước sâu trên nền đất yếu, thời gian thi công rất nhanh chỉ bằng 1/10  1/3 thời gian thi công các kết cấu bến khác, đáp ứng các yêu cầu thay đổi mực nước lớn, có thể cố định, di động hoặc tái sử dụng. Loại kết cấu này còn được ứng dụng nhiều trong xây dựng các công trình phục vụ an ninh, quốc phòng. Ngoài ra Việt Nam có thể làm chủ trong chế tạo. Tuy nhiên các tài liệu về nó chưa nhiều, trong đó đặc biệt là việc xây dựng mô hình tính trong các giai đoạn thi công lắp dựng.

  pdf11p quenchua5 17-05-2020 54 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nợ nước ngoài của quốc gia
p_strCode=nonuocngoaicuaquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2