Ôn tập khuyến nông

Xem 1-9 trên 9 kết quả Ôn tập khuyến nông
 • Câu 1: Khái niệm khuyến nông theo nghĩa hẹp và theo nghĩa rộng: a. Khuyến nông theo nghĩa hẹp Khuyến nông là công việc khi có những tiến bộ kỹ thuật mới do các cơ quan nghiên cứu, cơ quan đào tạo, nhà nghiên cứu…sáng tạo ra làm thế nào để nhiều nông dân biết đến và áp dụng có hiệu quả. Có nghĩa khuyến nông là chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

  doc22p lekimhung1989 11-08-2012 123 39   Download

 • Khuyêń nông “Agricultural extension” là môṭ thuâṭ ngữ khó xać điṇ h thôń g nhât́ bơỉ vì để đạt đươc̣ muc̣ tiêu cơ ban̉ sao cho nông nghiêp̣ phat́ triên̉ , nông thôn phat́ triên̉ cać nươć khác nhau, cać nhà khuyêń nông khać nhau, nông dân khać nhau hiêủ khuyêń nông co ́ khać nhau, do bơỉ khuyêń nông:

  doc22p tiendiep2010 22-10-2011 169 61   Download

 • VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 20-Tháng 10-2009 Nguyễn Đức Trọng1, Hoàng Văn Tiệu2, Nguyễn Văn Duy1* , Hoàng Thi Lan3, Lê Sỹ Cương4 Đặng Thị Vui1, Võ Trọng Hốt 5, Nguyễn Thị Thuý Nghĩa1 và Đồng Thị Quyên1 1 Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên ; 2Viện Chăn nuôi; 3Cục Chăn nuôi 4 Trung tâm Khuyến nông Hải Dương; 5Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Tác giả liên hệ: Nguyễn Văn Duy, Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, Phú Xuyên - Hà Nội Tel: (0...

  pdf8p muakhuya 03-09-2012 59 12   Download

 • Giới thiệu tổng quát WTO giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các Thành viên trên cơ sở những quy tắc và thủ tục quy định tại “Thoả thuận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp” (Dispute Settlement Understanding - gọi tắt là DSU) được các Thành viên thông qua trong Vòng đàm phán Uruguay.

  pdf27p cnkbmt10 27-10-2011 32 7   Download

 • Chính vì thế, người ta nói rằng tiền thân của WTO là GATT. Khác với WTO, GATT chỉ là một Hiệp định đa phương chứ không phải là một tổ chức. GATT bao gồm các nghĩa vụ thuế quan khác nhau, được ký kết lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1947. Nó được thiết kế để tạo ra một diễn đàn quốc tế khuyến khích tự do hóa thương mại đối với các nước Thành viên tham gia và tạo ra một cơ chế để giải quyết các tranh chấp thương mại. Nó bao gồm cắt giảm thuế, dỡ...

  pdf27p cnkbmt10 27-10-2011 35 5   Download

 • Đề bài: Các nhà nghiên cứu văn học hiện nay đều cho Nguyễn Khuyến là nhà thơ của nông thôn. Hãy phân tích một số bài thơ để làm sáng tỏ nhận định trên.

  pdf7p heavenmaster2013 19-07-2011 189 43   Download

 • Tại sao Nhà nước Việt Nam qui định mức sử dụng đất nông nghiệp đối với từng vùng? Hiện nay nhà nước ta khuyến khích phát triển kinh tế trang trại thì việc qui định hạn mức sử dụng đất có hạn chế gì không?

  pdf18p 123tien0o0 31-10-2013 113 24   Download

 • Đà Bắc là địa phương có địa hình cao nhất của tỉnh Hoà Bình. Canh tác truyền thống của người dân huyện Đà Bắc là nguyên nhân dẫn tới thoái hoá các giống lúa, do đó năng suất lúa bị giảm sút, ảnh hưởng đến an ninh lương thực của người dân địa phương.

  pdf9p kem3mau 13-06-2013 54 5   Download

 • Tiết 82: CÂU CẦU KHIẾN.I/ Mục tiêu cần đạt:..- Nắm vững đặc điểm của hình thức và chức năng của câu cầu khiến...- Biết sử dụng câu cầu khiến phù hợp với tình huống giao tiếp...II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:..1.Kiến thức:..- Đặc điểm hình thức của câu cầu khiến...- Chức năng của câu cầu khiến...2 .Kỹ năng:..a. Kĩ năng chuyên môn:..- Nhận biết câu cầu khiến trong văn bản...- Sử dụng câu cầu khiến phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp...b.

  doc9p ducviet_58 07-08-2014 256 15   Download

Đồng bộ tài khoản