intTypePromotion=1
ADSENSE

Phạm trù bản chất và hiện tượng

Xem 1-20 trên 65 kết quả Phạm trù bản chất và hiện tượng
 • Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định.Phạm trù bản chất là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật.

  ppt15p zinzin_00 20-08-2010 2728 230   Download

 • Nội dung bài viết trình bày những ý nghĩa phương pháp luận quan trọng để chỉ đạo hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn của người thầy thuốc. Hiểu biết cặp phạm trù này và quán triệt một cách sâu sắc những nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ nó sẽ đọng lại những thành công trong quá trình chẩn đoán và điều trị cũng như trong công tác dự phòng của người thầy thuốc.

  pdf5p tunanh2502 16-04-2019 73 7   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - dùng cặp phạm trù bản chất - hiện tượng phân tích lối sống của svvn hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc11p lamvulinh 21-12-2009 1052 231   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng quy luật sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng giải quyết 1 số vấn đề thực tiễn', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p caott9 26-07-2011 158 32   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: dùng cặp phạm trù bản chất hiện tượng phân tích lối sống của svvn hiện nay', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p addition1122 17-04-2013 141 15   Download

 • Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định. Để hiểu hơn về các phạm trù triết học mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

  ppt64p trivien15 20-02-2011 1319 202   Download

 • Phạm trù vật chất là phạm trù cơ bản, cùng cặp với phạm trù ý thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nhiệm vụ xác định nội dung của những phạm trù này cũng như nội dung quan niệm về mối liên hệ giữa vật chất và ý thức mang ý nghĩa đặt cơ sở cho toàn bộ hệ thống lý luận duy vật biện chứng đã được các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác thực hiện xong về căn bản. Tuy nhiên, trong di sản lý luận của các ông, chủ nghĩa duy vật biện chứng, cả về...

  pdf15p bengoan369 08-12-2011 821 141   Download

 • Phần 2 Tài liệu gồm nội dung chương 3 đến chương 6. Chương ba nói về nội dung và hình thức. Chương bốn giành cho cặp phạm trù bản chất và hiện tượng cùng với các cặp phạm trù có liên quan là vận động và đứng im, ngẫu nhiên và tất nhiên. Chương năm nói về cặp phạm trù chủ quan và khách quan. Chương sáu đề cập đến suy diễn và quy nạp, phân tích và tổng hợp, cụ thể và trừu tượng.

  pdf63p lalala01 06-11-2015 135 47   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " dùng cặp phạm trù bản chất - hiện tượng phân tích lối sống của svvn hiện nay "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p kungfu_gautruc 20-07-2010 172 42   Download

 • Bài viết chỉ ra một số tính chất đặc trưng các bản tình ca trong quá trình dạy và học tiếng Anh. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf19p kethamoi 03-10-2019 47 3   Download

 • Hiện nay, Việt Nam chúng ta đã và đang tiến hành xây dựng đất nước theo công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây là một quá trình khó khăn, đầy thử thách mặc dù trong những năm vừa qua chúng ta đã đạt được một số thành tựu khả quan: Tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2003 đạt mức cao nhất so với các năm trước - 7,24%, nạn thất nghiệp giảm bớt, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao cả về mặt chất cũng như mặt lượng. Và trong giai đoạn phát...

  pdf13p thainhatquynh 10-07-2009 5066 950   Download

 • Sự thống nhất biện chứng giữa bản chất và hiện tượng, ý nghĩa phương pháp luận. I. Khái niệm bản chất và hiện tượng 1. Bản chất là phạm trù chỉ sự tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên tạo thành một thể thống nhất hữu cơ bên trong quy định sự vận động và phát triển của sự vật. 2. Hiện tượng là phạm trù dùng để chỉ sự biểu hiện ra bên ngoài những mặt, những mối liên hệ đó....

  pdf10p iiduongii1 28-03-2011 332 153   Download

 • Việt Nam nổi tiếng với một kho tàng ca dao tục ngữ đồ sộ được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Tục ngữ chính là những tri thức dân gian được rút ra trên cơ sở quan sát và miêu tả sự cái cụ thể, đó là những tri thức kinh nghiệm, những "lẽ phải thông thường". Tục ngữ có mục đích triết lý, luôn luôn cố gắng phát hiện ra bản chất và tính quy luật của các sự vật và hiện tượng tự nhiên, xã hội và đời sống con người, do đó có thể nói tục ngữ chính là...

  doc14p socoladang2610 09-01-2013 650 66   Download

 • Mở đầu Hiện nay, Việt Nam chúng ta đã và đang tiến hành xây dựng đất nước theo công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây là một quá trình khó khăn, đầy thử thách mặc dù trong những năm vừa qua chúng ta đã đạt được một số thành tựu khả quan: Tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2003 đạt mức cao nhất so với các năm trước 7,24%, nạn thất nghiệp giảm bớt, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao cả về mặt chất cũng như mặt lượng. Và trong giai đoạn...

  pdf6p caott9 26-07-2011 96 24   Download

 • Trong đề tài này, tác giả mong muốn vận dụng thành tựu lý thuyết mỹ học hiện đại vào tiếp cận hiện tượng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp để làm rõ biểu hiện, bản chất và hiệu ứng của các phạm trù thẩm mỹ trong các phẩm. Từ đó, ta có cơ sở nhìn nhận đúng mực về giá trị thẩm mỹ của tác phẩm, tài năng nghệ thuật của nhà văn và vai trò thẩm mỹ của người đọc trước một vấn đề, một tác phẩm hay một hiện tượng văn học.

  pdf186p sonhalenh10 20-04-2021 33 8   Download

 • Biện chứng và siêu hình là hai phạm trù trong triết học, nó là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sẹ vật hiện tượng trong trạng thái tĩnh tại không trong mối quan hệ phố biến trong quá trình vận động và phát triển. Do vậy phương pháp này sẽ dẫn đến sai lầm phủ nhận sự phát triển không nhận thấy mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng. Trái lại với phương pháp tư duy siêu hình, phương pháp biện chứng là phương pháp nhận thức...

  pdf14p thainhatquynh 10-07-2009 2963 590   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: sinh viên và thất nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p sunderland24 09-06-2011 228 72   Download

 • 1. Bản chất của thế giới Thế giới xung quanh ta có vô vàn các sự kiện và hiện tượng , phong phú, đa dạng. Nhưng dù phong phú đa dạng, đa dạng thế nào chăng nữa, chúng chỉ thuộc một trong hai lĩnh vực: vật chất hay ý thức. Vậy bản chất của thế giớilà gì? Là vật chất hay ý thức? Trả lời vấn đề này có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng khái quát lại thành hai quan điểm trái ngược nhau : Duy tâm hoặc duy vật....

  doc261p vuthanhvuong1989 05-05-2011 265 57   Download

 • Như được biết, tất cả các phạm trù xuất hiện và phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội như là những hình thức vạn năng của tư duy. Nhờ các phạm trù, triết học nghiên cứu và xác lập các tính chất chung, các mối liên hệ và tương quan giữa các sự vật, các quy luật phát triển tác động trong tự nhiên, trong xã hội, lẫn trong tư duy con người. “Vật chất”, “vận động”, “không gian” và “thời gian” hình thành như những phạm trù triết học cơ...

  pdf10p bluesky_12 26-12-2012 469 48   Download

 • Hiện nay, Việt Nam chúng ta đã và đang tiến hành xây dựng đất nước theo công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây là một quá trình khó khăn, đầy thử thách mặc dù trong những năm vừa qua chúng ta đã đạt được một số thành tựu khả quancòn mặt bên trong gọi là bản chất. Trong cuộc sống, sự vật và quá trình nào cũng có cả hai mặt ấy, chúng luôn luôn vận động và phát triển cùng nhau. Vì vậy, khi xem xét sự vật và quá trình trong tự nhiên và...

  doc0p tengteng2 12-11-2011 190 37   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phạm trù bản chất và hiện tượng
p_strCode=phamtrubanchatvahientuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2