intTypePromotion=1
ADSENSE

Phạm trù đối lập

Xem 1-20 trên 196 kết quả Phạm trù đối lập
 • Tư duy có thể được hiểu theo nghĩa là toàn bộ đời sống tinh thần của con người, là phạm trù đối lập với phạm trù vật chất (nghĩa này được dùng khi nói về vấn đề cơ bản của triết học). Tư duy cũng có thể được hiểu theo nghĩa hẹp hơn đó là giai đoạn cao của nhận thức (nhận thức lý tính). Theo nghĩa thứ hai, tư duy có quá trình hình thành, vận động và phát triển. Khái niệm một hình thức của tư duy - đương nhiên cũng có quá trình sinh thành, vận động và phát triển. Quá trình sinh...

  doc11p tinh83 16-08-2011 968 112   Download

 • Mâu thuẫn Là hiện tượng khách quan và phổ biến. Mâu thuẫn là mối liên hệ tác động qua lại giữa các mặt đối lập trong cùng một sự vật. Mặt đối lập là những mặt, những thuộc tính có xu hứơng phát triển ngược chiều nhau, tồn tại trong cùng một sự vật hiện tượng tác động biện chứng với nhau làm cho sự vật phát triển. Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến. Mâu thuẫn là khách quan có nghĩa là mâu thuẫn là cái vốn có ở mọi sự...

  pdf8p thainhatquynh 10-07-2009 9163 1419   Download

 • Trong sự vận động của hiện thực, mối liên hệ nhân quả là mối liên hệ được lặp đi lặp lại nhiều nhất, phổ biến nhất. Do đó có thể nói, mối liên hệ nhân quả là một trong những mối liên hệ tự nhiên đầu tiên được phản ánh vào trong đầu óc của con người. Chúng ta nói rằng, phạm trù là kết quả của những quá trình phản ánh những mối liên hệ được lặp đi lặp lại của đời sống, và trong trường hợp này, phạm trù nguyên nhân và kết quả là những phạm trù chứng minh cho quan niệm đó....

  doc22p nguyentiencdtk7 30-11-2010 1887 356   Download

 • Phần 1 tài liệu giới thiệu tới người đọc các nội dung: Điểm qua tình hình nghiên cứu triết học Arixtốt, Arixtốt-Cuộc đời và sự nghiệp, tác phẩm các phạm trù và học thuyết phạm trù của Arixtốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf52p thangnamvoiva1 14-06-2016 69 11   Download

 • Tài liệu "Một số phạm trù tình thái chủ yếu trong ngôn ngữ" do PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệp biên soạn trình bày về tính tương đối của sự phân loại tình thái nói chung và tình thái trong ngôn ngữ nói riêng, một số đối lập chủ yếu của tình thái trong ngôn ngữ.

  pdf0p pechi1412 01-12-2015 86 9   Download

 • VUA TRẦN NHÂN TÔNG VỚI THIỀN PHÁI TRÚC LÂM 3 Chính xuất phát từ tư tưởng Hoa Nghiêm này, mà lần đầu tiên các phạm trù đối lập nhau trong tư tưởng nhân loại như có và không, thị và phi, phải và trái mới được giải quyết một cách căn bản. Có và không chỉ tồn tại trong một tương quan nào đó. Chẳng có cái có tuyệt đối cũng như chẳng có cái không tuyệt đối. Nếu nhìn dưới góc độ tư tưởng Hoa Nghiêm, có và không chỉ là hai mặt của một vấn đề. Chúng không đối...

  pdf6p caott1 15-05-2011 73 6   Download

 • Trong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn hình muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặp lại của các hiện tượng, từ đó hình thành nên khái niệm “quy luật”. Với tư cách là phạm trù của lý luận nhận thức, khái niệm “quy luật” là sản phẩm của tư duy khoa học, phản ánh sự liên hệ của các sự vật và tính chỉnh thể của chúng. Các quy luật của tự nhiên, của xã hội cũng như của tư...

  pdf13p thainhatquynh 10-07-2009 7975 1599   Download

 • MỞ ĐẦU Trong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn hình muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặp lại của các hiện tượng, từ đó hình thành nên khái niệm “quy luật”. Với tư cách là phạm trù của lý luận nhận thức, khái niệm “quy luật” là sản phẩm của tư duy khoa học, phản ánh sự liên hệ của các sự vật và tính chỉnh thể của chúng. Các quy luật của tự nhiên, của xã hội cũng như của tư duy con người...

  pdf12p kungfu_gautruc 20-07-2010 140 274   Download

 • Trong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn hình muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặp lại của các hiện tượng, từ đó hình thành nên khái niệm “quy luật”. Với tư cách là phạm trù của lý luận nhận thức, khái niệm “quy luật” là sản phẩm của tư duy khoa học, phản ánh sự liên hệ của các sự vật và tính chỉnh thể của chúng....

  doc10p mrlongqb 10-04-2010 703 234   Download

 • Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

  pdf3p phuonghoangnho 22-03-2010 286 122   Download

 • 1. Định nghĩa: - Cái riêng là một phạm trù triết học dùng để chỉ một sự vật hiện tượng, một quá trình riêng biệt nào đó. Chẳng hạn là cái bàn này, cái cây nọ, hành tinh kia. Như vậy cái riêng là một chỉnh thể, nó có thể tồn tại tương đối độc lập trước nhiều cái khác. - Cái chung là một phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung cho nhiều sự vật hiện tượng khác nhau. Chẳng hạn màu trắng, tư duy…Như vậy cái chung là...

  pdf3p nkt_bibo51 05-03-2012 1082 117   Download

 • Chúng ta đang sống ở đầu thế kỉ 21 là thế kỉ văn minh trí tuệ với các xu thế rõ ràng như sự phát triển của công nghệ cao đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.Tư duy là phạm trù triết học dùng để chỉ những hoạt động của tinh thần, đem những cảm giác của người ta sửa đổi và cải tạo thế giới thông qua hoạt động vật chất, làm cho người ta có nhận thức đúng đắn về sự vật và ứng xử tích cực với nó....

  pdf156p quang3009 26-04-2011 274 111   Download

 • Sự phát triển của các thành phần kinh tế là quá trình thực hiện sự kết hợp và lợi ích kinh tế xã hội, tập thể động ngày càng cao hơn. 2. Mặt mâu thuẫn: a. Quy luật không những chỉ ra quan hệ giữa các mặt đối lập mà còn chỉ ra cho chúng ta thấy, nguồn gốc, đông lực của sự phát triển chính vì thế trong sự phát triển các thành phần kinh tế nước ta hiện nay bên cạnh mặt thống nhất còn song song phát triển theo định hướng tư bản chủ nghĩa. ...

  pdf8p caott8 26-07-2011 101 23   Download

 • Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế, là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu về với mục đích đã được đặt ra. Do đó việc nghiên cứu và xem xét vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh hiện na

  pdf70p buoi_chieu 24-04-2013 72 23   Download

 • Chương trình ôn tập Triết học Mác - Lênin trình bày các nội dung cốt lõi của môn học Triết học Mác - Lênin qua 9 vấn đề cơ bản, bao gồm: vấn đề cơ bản của triết học sự đối lập giữa quan điểm duy vật và duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, quan niệm của triết học trước mác về vật chất, phạm trù vật chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng, quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về: nguồn gốc, bản chất của ý thức, hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật,... Tham khảo nội dung tài liệu để ôn tập Triết học Mác - Lênin hiệu quả.

  doc33p ngoctrieu 01-04-2015 146 20   Download

 • Trong những năm gần đây, nhiều nhà khoa học trong nước cũng như trên thế giới đặc biệt lưu ý đến việc tìm kiếm các hợp chất sinh trưởng thứ cấp từ xạ khuẩn rừng ngập mặn. Bởi theo các nhà khoa học, chúng là nguồn sinh các chất có hoạt tính sinh học dồi dào, trong đó có chất kháng nấm. Trong bài viết sau đây sẽ trình bày một số nội dung về việc phân lập và tuyển chọn chủng xạ khuẩn từ rừng ngập mặn Cần Giờ kháng nấm Fusarium sp.. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf13p nganga_03 21-09-2015 115 15   Download

 • Phản phục là nói lên tính tuần hoàn, tính chu kỳ trong quá trình biến dịch của vạn vật. Sự thống nhất biện chứng của các mặt đối lập cũng là một tư tưởng biện chứng độc đáo của Lão Tử. Ông cho rằng: có và không sinh lẫn nhau, dễ và khó tạo nên nhau, ngắn và dài làm rõ nhau, cao và thấp tựa vào nhau, trước và sau theo nhau. Trong đó, mỗi mặt đều trong mối quan hệ với mặt đối lập, không có mặt này thì cũng không có mặt kia và giữa chúng chỉ...

  pdf7p caott8 26-07-2011 94 11   Download

 • Phạm trù “dân” trong tác phẩm “Luận ngữ” và “Mạnh tử” theo chúng tôi có các vấn đề cơ bản sau đây: - Thứ nhất, “dân” là những người bị điều khiển. - Thứ hai, “dân” là những người không có địa vị gì trong xã hội. - Thứ ba, “dân” là người đối lập với vua. - Thứ tư, “dân” là tất cả những người sống trên trái đất.

  pdf8p phalinh18 18-08-2011 58 7   Download

 • Mối quan hệ giữa phân công lao động và xã hội hoá sản xuất Sự phân công lao động bên trong một dân tộc trước hết đưa tới sự tách rời giữa một bên là lao động công nghiệp và thương nghiệp và một bên là lao động nông nghiệp, và do đó đưa tới sự tách rời giữa thành thị và nông thôn và sự đối lập quyền lợi của hai bên. Sự phát triển sau này của nó dẫn tới sự tách rời giữa lao động thương nghiệp với lao động công nghiệp....

  pdf6p caott9 26-07-2011 75 6   Download

 • - Quá trình hình thành khá nhanh quần cư đô thị lớn - Xuất hiện một khu đô thị tập trung với thành phố hạt nhân quá tải, bao bọc bởi các thành phố vệ tinh còn mang nặng cơ cấu truyền thống văn hóa xóm làng, văn minh nông nghiệp lúa nước, với mặt bằng dân trí còn thấp: - Sự phồn vinh của đô thị thu hút dân nhập cư từ nông thôn tạo ra các khu định cư tự phát, nghèo nàn. Có sự đối lập rõ nét giữa nhà cao tầng, khu ở sang trọng và...

  pdf5p caott8 26-07-2011 61 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phạm trù đối lập
p_strCode=phamtrudoilap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2