Phân bổ ngân sách trung ương

Xem 1-20 trên 63 kết quả Phân bổ ngân sách trung ương
 • Trình tự thực hiện: - Các Bộ, cơ quan trung ương gửi Cơ quan tài chính để thẩm tra - Nếu không đúng dự toán ngân sách được giao, không đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức thì cơ quan tài chính đề nghị điều chỉnh. - Trường hợp cơ quan và đơn vị phân bổ không thống nhất...

  doc2p batrinh 19-08-2009 288 55   Download

 • Thông báo số 302/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về đánh giá lại việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2009 do biến động giảm giá dầu thô xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh16 13-11-2009 68 10   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý ngân sách nhà nước

  pdf3p zahu1234 16-09-2010 82 6   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2013 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf2p mungtetmoi 21-01-2013 32 4   Download

 • "Nghị quyết số: 79/2014/QH13 - Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2015" quyết nghị tổng số thu, chi cân đối ngân sách trung ương năm 2015; phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; giao Chính phủ; giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc35p tsmttc_010 28-08-2015 15 0   Download

 • Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và quy định về vốn đối ứng của địa phương đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

  doc5p nghiquyet0910 22-11-2017 7 0   Download

 • 1. Tổng quan về Ngân hàng Trung ương 1.1, Khái niệm và đặc điểm của Ngân hàng Trung ương a, Khái niệm: Là ngân hàng phát hành tiền Là cơ quản lý và và kiểm soát tiền tệ ngân hàng Bộ máy tài chính tổng hợp

  ppt27p dai_gia_ngheo 05-05-2011 1032 385   Download

 • Nội dung bài viết "Tăng trưởng việc làm và chính sách tiền tệ của Việt Nam: Ngân hàng trung ương nên thực hiện mục tiêu tỷ giá hối đoái thực ổn định và cạnh tranh" trình bày về tác động của RER lên sản lượng và sự phân bổ các yếu tố sản xuất, chính sách tiền tệ hỗ trợ cho việc tạo công ăn việc làm,... Tham khảo đầy đủ nội dung bài viết để nắm bắt chi tiết.

  pdf10p anh0510 22-02-2016 26 6   Download

 • Tại sao cần một NHTW độc lập? Cần một sự phân quyền giữa 2 cơ quan tạo tiền (NHTW) và tiêu tiền của nhà nước trong nền kinh tế Nếu NHTW chịu sự quản lý của nhà nước: Chính sách tiền tệ sẽ có thể được NN sử dụng để hỗ trợ cho các chính sách kinh tế của mình, không phải bao giờ cũng phân bổ nguồn lực tối ưu, Ví dụ: Tốc độ tăng cung tiền, tín dụng chỉ định, lạm phát, thâm hụt ngân sách …...

  ppt27p misadu 02-07-2010 583 333   Download

 • Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương (ngân sách địa phương). Quan hệ giữa ngân sách các cấp được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: 1. Ngân sách trung ương và ngân sách mỗi cấp chính quyền địa phương được phân định nguồn thu và nhiệm vụ chi cụ thể; 2. Thực hiện việc bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới để bảo đảm công bằng, phát triển cân đối giữa các vùng, các địa phương.

  pdf127p nokia_12 07-05-2013 46 11   Download

 • HĐND TỈNH SƠN LA Biểu số 09 KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015 NGUỒN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU KHÁC TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh Sơn La)

  xls16p banhnamdua 29-06-2013 38 6   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2012 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf3p buomgiay 09-12-2011 40 4   Download

 • Quyết định số 1652/QĐ-UBND của ủy ban nhân nhân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi ngân sách trung ương hỗ trợ theo nghị quyết của chính phủ.

  pdf7p tuyetroimuahe123 13-03-2014 21 1   Download

 • Nghị quyết số 72/2014/QH13 về phân bổ, sử dụng nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11, căn cứ Nghị quyết số 32/2012/QH13. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p lethixuanhuong_9312 23-12-2015 20 1   Download

 • Nghị quyết số 66/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  pdf14p nghivanquyet0908 24-11-2017 2 1   Download

 • Quyết định số 12/2017/QĐ­-TTg ban hành về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf9p bachma45 02-11-2017 6 0   Download

 • Nghị quyết số 02/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  doc6p nghiquyet01 20-11-2017 2 0   Download

 • Nghị quyết số 18/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình.

  doc8p nghiquyet0910 22-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 20/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

  doc10p nghiquyet0910 22-11-2017 3 0   Download

 • Nghị quyết số 24/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

  doc10p nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

Đồng bộ tài khoản