intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tích bài toán

Xem 1-20 trên 10040 kết quả Phân tích bài toán
 • Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện thông qua ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Nha Trang" được thực hiện để phân tích, và xác định các nhân tố có tác động đến ý định lựa chọn thanh toán tiền điện qua thanh toán điện tử của Khách hàng cá nhân trên địa bàn Thành phố Nha Trang, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách cho các bên liên quan nhằm phát triển tốt hơn hoạt động thanh toán tiền điện thông qua Ngân hàng điện tử.

  pdf11p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết "Các phương pháp đo lường chất lượng kiểm toán trong nghiên cứu thực nghiệm" sẽ tổng hợp các định nghĩa về chất lượng kiểm toán và các phương pháp đo lường chất lượng kiểm toán trong các nghiên cứu trước đây, đồng thời, phân tích mức độ phù hợp của các phương pháp đo lường chất lượng kiểm toán với lý thuyết về chất lượng kiểm toán và rút ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng phương pháp.

  pdf13p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết "Một vài khía cạnh của phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế" nhằm mục đích giới thiệu sự cần thiết của việc phân tích dữ liệu lớn trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu nói chung và đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

  pdf10p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết "Phân tích dữ liệu lớn: Cơ hội và thách thức đối với nghề kế toán" trình bày một khung lý thuyết mà kế toán có lợi thế trong thế giới phân tích dữ liệu lớn cũng như các lĩnh vực mà kế toán phù hợp hơn để đóng vai trò hỗ trợ cho các nhà khoa học dữ liệu; khám phá chi tiết hơn vai trò lãnh đạo và hỗ trợ của kế toán trong ba lĩnh vực kế toán quản trị, kế toán tài chính và kiểm toán; thảo luận về ý nghĩa đối với giáo dục, tiêu chuẩn và các công ty kế toán, kiểm toán cũng như những hạn chế của công việc và đề xuất của nhóm tác giả cho nghiên cứu trong tương lai và đưa r...

  pdf8p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Để hệ thống lại kiến thức cũ, trang bị thêm kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng giải đề nhanh và chính xác cũng như thêm tự tin hơn khi bước vào kì kiểm tra sắp đến, mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Trần Phú (Đề tham khảo)" làm tài liệu để ôn tập. Chúc các bạn làm bài kiểm tra tốt!

  doc15p huuantp 21-09-2023 1 0   Download

 • Bài viết "Chuẩn hóa quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu để tối ưu nguồn lực trong công tác đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân" phân tích thực trạng công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, từ đó đề xuất chuẩn hóa quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu để tối ưu hóa nguồn lực trong công tác đào tạo của Trường.

  pdf7p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Thông qua phân tích hiện trạng chính sách đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại Việt Nam hiện nay, bài viết nhận diện bốn vấn đề cấp thiết trong chính sách đào tạo lại, bao gồm: hình thành một chiến lược đào tạo lại và đào tạo tiếp tục nguồn nhân lực thư viện; hình thành khung chương trình đào tạo lại đặc thù cho nguồn nhân lực thư viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hình thành tiêu chuẩn của nguồn nhân lực thư viện trong bối cảnh chuyển đổi số và kiện toàn mô hình quản lý và tổ chức đào tạo lại nguồn nhân lực thư viện.

  pdf6p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết "Phân tích ảnh hưởng của vật liệu đến biến dạng của đĩa ma sát trong ô tô" đưa ra một số vật liệu chế tạo đĩa ly hợp cho dòng xe Ford bằng cách sử dụng phần mềm Solidworks để xây dựng mô hình 3D và phương pháp phần tử hữu hạn bằng phần mềm ANSYS để đánh giá biến dạng và ứng suất tương ứng với từng loại vật liệu.

  pdf7p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết "Phân tích tính ổn định của thân xe khi sử dụng hệ thống treo khí" trình bày quá trình tính toán, mô phỏng tính ổn định thân xe trong chuyển động tăng tốc, giảm tốc bằng phần mềm MATLAB- Simulink, từ đó rút ra kết luận về sự cải thiện độ ổn định thân xe với việc sử dụng hệ thống treo khí.

  pdf8p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết Phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam nhằm tăng cường vị thế trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu tập trung phân tích thực trạng phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam, và việc tham gia của Việt Nam trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu, từ đó đưa ra một số giải pháp về phát triển bền vững nhằm tăng cường sự tham gia của Việt Nam trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu.

  pdf16p vimulcahy 18-09-2023 0 0   Download

 • Nguồn tài liệu nội sinh ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức quản lý và khai thác nguồn tài liệu này đang là bài toán đặt ra với các trường đại học. Qua bài viết này, tác giả phân tích hiện trạng và đề xuất một số giải pháp để thu thập, quản lý, khai thác tốt nguồn tài liệu nội sinh tại Trường Đại học Phú Yên.

  pdf4p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • PageRank là phân bố xác suất, được sử dụng để thể hiện khả năng khi một người click chuột ngẫu nhiên vào đường link và sẽ tới được trang web cụ thể. Từ đó bài viết đã tìm hiểu về thuật toán PageRank và ứng dụng của nó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử tại Việt Nam tập trung phân tích thực trạng TTKDTM trong thương mại điện tử tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp phát triển TTKDTM trong thương mại điện tử tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf11p vimulcahy 18-09-2023 0 0   Download

 • Bài nghiên cứu này phân tích thực trạng hoạt động đầu tư vào các công cụ ngoại bảng tại các NHTM Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020, từ đó, đưa ra một số khuyến nghị cho các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách nhằm giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam.

  pdf16p vimulcahy 18-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch: Bài 6 - Phân tích cú pháp trên xuống có quay lui" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật phân tích top down quay lui; giải thuật phân tích cú pháp quay lui; thử phân tích quay lui với KPL;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf31p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Giáo án Toán lớp 11: Bài tập cuối chương II (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố kiến thức về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân. So sánh, phân tích dữ liệu tìm ra mối liên hệ giữa các đối tượng đã cho và nội dung bài học về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân, tính chất dãy số, số hạng tổng quát, công thức tính tổng dãy của cấp số cộng và cấp số nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p trieungocchan 07-09-2023 0 0   Download

 • Giáo án Toán lớp 8 - Chương 1, Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được các khái niệm đồng nhất thức, hằng đẳng thức; mô tả được các hằng đẳng thức: bình phương của tổng và hiệu, hiệu hai bình phương, lập phương của tổng và hiệu, tổng và hiệu hai lập phương; vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử ở dạng vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức;...

  doc12p trieungocchan 07-09-2023 0 0   Download

 • Giáo án Toán lớp 8 - Chương 1, Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu về các phương pháp và quy tắc phân tích đa thức, bao gồm phân tích nhân tử đơn giản, phân tích theo nhóm, phân tích theo kỹ thuật đặt nhân tử chung và sử dụng các hằng đẳng thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc18p trieungocchan 07-09-2023 0 0   Download

 • Giáo án Toán lớp 8: Bài tập cuối chương 1 (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức về thu gọn đơn thức, đa thức; thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia các đa thức; mô tả và áp dụng được những hằng đẳng thức đáng nhớ; phân tích được đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp đã học; sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức để xét sự bằng nhau của hai phân thức, rút gọn phân thức.

  doc8p trieungocchan 07-09-2023 0 0   Download

 • Giáo án Toán lớp 8 - Chương 4, Bài 3: Phân tích dữ liệu (Sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được; giải quyết được các vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng bảng thống kê; nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p trieungocchan 07-09-2023 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích bài toán
p_strCode=phantichbaitoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2