intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích quyết định

Xem 1-20 trên 3289 kết quả Phân tích quyết định
 • Tham khảo tài liệu 'phân tích & quyết định đầu tư', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p yuki_snow_86 14-05-2009 576 310   Download

 • Bài giảng phân tích định lượng trong kinh doanh, với chương 2 này giúp các bạn biết các quyết định, phân loại tình huống ra quyết định, ra quyết định trong tình huống không chắc chắn,...Để biết thêm mời các bạn tham khảo tài liệu!

  ppt54p trentroicosao 07-03-2014 464 82   Download

 • Lý thuyết quyết định nghiên cứu cách phân tích và tổng hợp dữ liệu nhằm hỗ trợ việc ra quyết định. Thế nào là một quyết định tốt? Một quyết định tốt là quyết định có cơ sở logic rõ ràng, xem xét mọi dữ liệu liên quan và các phương án khả thi, áp dụng các mô hình phân tích định lượng thích hợp cho vấn đề cần giải quyết

  ppt54p namson94 20-07-2012 189 32   Download

 • Hãy tham khảo Bài giảng Kế toán quản trị chương 7: Phân tích quyết định quản lý giúp người học biết cách sử dụng công cụ kế toán để chứng minh cho các quyết định trong quá trình hoạt động, biết cách sử dụng công cụ kế toán để chúng minh cho các quyết định về vốn đầu tư.

  pdf83p nhihoangpham 09-09-2014 75 19   Download

 • Phân tích công việc là bước đầu tiên trong việc cung cấp thông tin dùng cho việc tuyển lựa, đào tạo và đánh giá kết quả làm việc và xác định mức lương. Tài liệu này sẽ thảo luận về các lợi ích và quy trình thực hiện phân tích công việc.

  pdf157p ngan_bluesky 28-11-2010 1056 567   Download

 • NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG TRUNG QUỐC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM CN. LÊ CHÍ HẢI Trường Đại học Giao thông Tây Nam Trung Quốc Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng Trung Quốc của người Việt Nam, thông qua hai biến giải thích là hình ảnh quốc gia và thuộc tính sản phẩm và thông qua hai sản phẩm điện thoại di động và ti vi của Trung Quốc để phân tích quyết định mua hàng Trung Quốc của người Việt Nam. Summary: The paper presents...

  pdf7p linhdan05016 27-01-2011 660 134   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích báo cáo tài chính - khái quát chung', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc19p quangphat87 01-05-2011 460 112   Download

 • Nội dung chương 3 cây quyết định giúp các bạn hiểu cách sử dụng cây quyết định trong phân tích quyết định, ứng dụng thông tin dự báo trong cây quyết định. Mời các bạn tham khảo!

  ppt20p trentroicosao 07-03-2014 274 85   Download

 • Mục đích của môn học là hiểu được phân tích định lượng và hướng ứng dụng của nó trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị. Làm nền tảng để tiếp thu các mô hình định lượng trong các môn học chuyên ngành. Mời các bạn tham khảo các nội tóm tắt.

  ppt6p trentroicosao 07-03-2014 160 35   Download

 • Bài giảng "Phân tích và quyết định đầu tư tài chính (tài liệu giải dạy cao học kinh tế)" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về phân tích và quyết định đầu tư tài chính, ước lượng ngân lưu của dự án, ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án, lựa chọn các chỉ tiêu quyết định đầu tư dự án, phân tích rủi ro dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf75p tsmttc_007 12-09-2015 104 24   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích quyết định mua sắm trực tuyến hàng may mặc của nữ giới tại tỉnh Hậu Giang nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và nâng cao hiệu quả hoạt động cho các đơn vị kinh doanh trực tuyến.

  pdf117p ochuong999 22-06-2020 52 17   Download

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 3: Quyết định quản lý. Sau khi học xong chương 3, chúng ta sẽ: Trình bày được khái niệm, đặc điểm, hình thức và phân loại quyết định quản lý; phân tích được được căn cứ để ra quyết định quản lý; phân tích được quá trình quyết định quản lý, liên hệ được với thực tiễn; trình bày được một số phương pháp và kỹ thuật ra quyết định quản lý.

  pdf12p nanhankhuoctai1 06-05-2020 21 3   Download

 • Bài viết Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tái sử dụng dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến tại thành phố Cần Thơ trình bày mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tái sử dụng dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến tại thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 312 hành khách trên địa bàn thành phố,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p thienthandoremon 31-05-2018 73 2   Download

 • Luận án này được thực hiện nhằm các mục tiêu cụ thể như sau: - Phân tích các nhân tố tác động đến quyết định xuất cư của các cá nhân trong các hộ gia đình trên toàn quốc ở một số năm dựa trên số liệu điều tra VHLSS bằng thử nghiệm mô hình số liệu mảng có trễ phân phối nhằm lượng hoá tác động của một số nhân tố ở thời kỳ trước tới quyết định di cư ở thời kỳ sau;

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 37 1   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 9: Quyết định thuê hay mua" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại thuê, những lợi ích của thuê tài sản, phân tích quyết định thuê hay mua tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf28p abcxyz123_07 04-04-2020 9 0   Download

 • Bài viết trình bày một số vấn đề chung về chính sách, phân tích chính sách; vài nét về hoạch định, phân tích, quyết định chính sách trong các văn bản về quy trình xây dựng luật, pháp lệnh ở nước ta và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; một số kiến nghị về công tác hoạch định, phân tích chính sách trong quy trình xây dựng luật, pháp lệnh hiện nay.

  pdf10p quenchua9 19-11-2020 7 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của nhóm khách hàng hưu trí dựa vào cuộc khảo sát 295 đáp viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

  pdf12p viwisconsin2711 22-01-2021 11 0   Download

 • Quyết định quản trị Định nghĩa quyết định quản trị Quyết định quản trị là những hành vi sáng tạo của chủ thể quản trị nhằm ra mục tiêu, chương trình, tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chín muồi trên cơ sở vận động các quy luật khách quan và phân tích thông tin về tổ chức và môi trường.

  doc4p notrino 07-06-2011 1024 198   Download

 • Đề tài: "Lựa chọn một sản phẩm của 1 công ty kinh doanh cụ thể? Phân tích nội dung quản trị kênh phân phối của công ty đó" trình bày nội dung cơ bản về kênh phân phối và các quyết định về quản trị phân phối trên tình hình thực tế của một công ty tại Việt Nam.

  pdf37p lux_12 14-06-2013 333 70   Download

 • Quyết định số 38/2004/QĐ-BNN về việc đổi tên Trung tâm Phân tích, giám định và thí nghiệm kiểm dịch thực vật; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf3p lawttyt6 30-11-2009 53 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích quyết định
p_strCode=phantichquyetdinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2