intTypePromotion=4
ADSENSE

Phản ứng tráng gương

Xem 1-20 trên 75 kết quả Phản ứng tráng gương
 • Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm C H Các hchc có nhóm O Andehyt HCOOH Este hoặc Muối của HCOOH Gluxit: Glucozơ; Mantozơ C H O Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng C H O COOH R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ CHO CH3CHO + Ví dụ: Cách 1: Ag2O → → CH3 COOH + 2 Ag↓ Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng...

  pdf17p ctnhukieu9 24-04-2011 2517 94   Download

 • Hãy tham khảo tài liệu "Bài tập phản ứng tráng gương" gồm lý thuyết, bài tập kèm đáp án để giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

  pdf4p k_i_e_n_2k 28-04-2017 129 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuyên đề ôn hóa học - andehyt, phản ứng tráng gương', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p kankook 10-06-2011 198 51   Download

 • Cần nhớ Công thức viết phản ứng nhiệt luyện Oxit KL A + H2 CO Al C to KL A + H2O CO2 Al2O3 CO2;CO Điều kiện KL A phải đứng sau Al (K, Na, Ca, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, …) Ví dụ: to Cu + CO CuO + CO → 2 o t MgO + CO → Không pứ ( vì Mg đứng trước Al) trong dãy hoạt động hoá học BêKêtôp Bài tập áp dụng 1 Khử hết 6,4 gam MxOy , thấy cần 2,688 lit CO (đkc) Tìm công thức của oxit ?

  pdf17p ctnhukieu9 24-04-2011 251 41   Download

 • Baøi 5 ó 3 loại sau: Tạo Anken (olefin) Tạo ête Tạo sản phẩm đặc biệt CÁC PHẢN ỨNG TÁCH H2O Tách H2O tạo OLÊFIN (ANKEN): Điều kiện rượu: Rượu đơn chức, no, Số C ≥ 2 Điều kiện phản ứng: H2SO4đ , 170OC Hoặc Al2O3, to≈ 400oC hơi rượu Phản ứng: ( n≥ 2) ĐKpứ CnH2n+1OH CnH2n + H2O Ví dụ: C2H5OH H2SO4đ 170OC C2H4 + H2O Aùp dụng 1:( Trích ĐHDL NNTH - 2000) Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ sau: X Y Biết: -H2O (1) A↑ Cl2,to (2) B Br2 (3) -D NaOH (4) G Glyxerin -X,Y: hợp chất đơn chức, - A là chất khí duy nhất - G: Glyxerin D: CH2-CH-CH2 Cl Br Br Aùp dụng 1:( Trích ĐHD...

  pdf26p ctnhukieu9 24-04-2011 373 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 6 Đề thi thử trắc nghiệm Hoá 12 gồm các câu hỏi trắc nghiệm với nội dung xoay quanh: dung dịch làm đỏ quỳ tím, phản ứng tráng gương, hợp chất hữu cơ đa chức,...phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

  pdf52p tottenham6811 25-10-2011 218 33   Download

 • Tham khảo tài liệu ' bài giảng và đề ôn luyện - bài 7: andehit phản ứng tráng gương', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p liverpool24 27-05-2011 112 14   Download

 • Câu 1. Thổi từ từ hỗn hợp khí CO, H2 qua hh CaO, Fe3O4, Al2O3, ZnO, Na2O, MgO ở nhiệt độ cao tới dư. Sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu được hh X gồm A.3kloại và 3oxít kim loại. B.2kloại và 4oxít kloại C.

  doc3p phuocnv93 23-06-2011 482 135   Download

 • Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập Hóa học nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo 4 đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 12 của trường THPT Phan Thế Hiển với 4 mã đề khác nhau.

  pdf15p letinnguyen 18-04-2014 91 27   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học - đề 03 -trường thpt phan đăng lưu', đề thi, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p nguyennhungoc134 11-10-2013 93 3   Download

 • Câu 1: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 2: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là A. CH2=CH-CH2-COO-CH3. B. CH2=CH-COO-CH2-CH3. C. CH3 -COO-CH=CH-CH3. D. CH3-CH2-COO-CH=CH2....

  doc3p gooddream 19-10-2010 477 271   Download

 • Vấn đề 1: Td với khác gì với phản ứng tráng bạc. Đây là một câu hỏi mà một số bạn không học kĩ sẻ nhầm lẩn là hai điều trên như nhau. Thực tế còn tác dung với nối 3 ở đầu mạch. (Màu Vàng) Còn vốn dĩ Tráng bạc (hay tráng gương) chỉ thực hiện được với các chất sau: + Gluxit : Glu/Fruc/Manto.. Trừ Sacarozo + Nhóm CHO của Andehit + HCOOR (R có thể là bất cứ góc gì như H, ....)...

  doc9p ngoclantrang2010 24-03-2013 55 13   Download

 • 1. Khi trùng hợp CH2=CH-OCOCH3 thu được A. polistiren. B. polivinyl axetat. C. polibutađien. D. polietilen. 2. Tính chất hoá học đặc trưng của nhóm cacboxyl là: A. Tham gia phản ứng tráng gương B. Tham gia phản ứng với H2, xúc tác Ni C. Tham gia phản ứng với axit vô cơ D. Tham gia phản ứng este hoá

  pdf12p paradise3 12-12-2011 53 7   Download

 • Đề thi thử đại học môn hóa năm 2010 (đ1) Câu 1 : Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 896 ml hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 có = 42 gam. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra bằng: A 9,41 gam B 10,08 gam C 5,07 gam D 8,15 gam Câu 2 : Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất X( C, H, O) cho ra 4 mol CO2. Biết X tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:1; X tác dụng với Na cho ra khí H2 và X cho phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của hợp chất...

  doc3p phuc123456789 21-03-2010 3619 632   Download

 • Câu 1: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

  doc3p minhphong84sp 08-05-2011 655 356   Download

 • Dưới đây là đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 11 của Sở giáo dục và đào tạo Lâm Đồng kèm đáp án mời các phụ huynh hãy tham khảo để giúp con em mình củng cố kiến thức cũng như cách giải các bài tập nhanh nhất và chính xác.

  pdf14p lunaluna123 27-07-2013 388 167   Download

 • Giải chi tiết 121 bài tập hóa học hữu cơ hay và khó do Phạm Công Tuấn Tú biên soạn sẽ giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn ngoài ra còn nắm các phương pháp giải bài tập về Hoá học hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p hoagtc 10-09-2017 418 69   Download

 • Câu 1. Một este đơn chức có tỉ khối so với H2 bằng 50. Khi thủy phân trong môi trường kiềm không tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương: Số đồng phân este thõa mãn là: A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 2. Xà phòng hóa hòan toàn 17,4 gam một este đơn chức cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được muối A và ancol B. Oxi hóa B thu được xeton. Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOCH(CH3)2 B. CH3COOCH2CH(CH3)2. C. CH3CH2COOCH(CH3)2 D. HCOOCH(CH3)CH2CH3...

  pdf4p hienphan24101996 21-06-2013 507 68   Download

 • 1. Kiến thức. Tiến hành một số thí nghiệm về tính chất hóa học của HCHO, CH3COOH - Phản ứng tráng gương của HCHO. - Phản ứng đặc trưng của CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH.Ngoài ra tài liệu cũng giúp cho các em học sinh dễ dàng hoc tập và làm bài một cách hiệu quả nhất.

  pdf6p doandat203 24-10-2012 190 53   Download

 • Câu 1: Axit stearic có công thức phân tử nào sau đây ? A. C17H35COOH. C15H31COOH. D. C17H31COOH. B. C17H33COOH. C. Câu 2: Chất nào sau đây có đồng phân cis - trans ? A. 2-Metylbut-1-en. C. But-2-in. B. Axit oleic. D. Axit panmitic. Câu 3: C3H6O2 có tất cả bao nhiêu đồng phân mạch hở ? A. 8. B. 5. C. 7. D. 3. Câu 4: Axit fomic có phản ứng tráng gương vì trong phân tử có A. nhóm cacbonyl. B. nhóm cacboxyl. C. nhóm chức anđehit. D. nhóm hiđroxyl....

  pdf10p paradise9 29-12-2011 181 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Phản ứng tráng gương
p_strCode=phanungtrangguong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2