Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Xem 1-17 trên 17 kết quả Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự
 • Căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phòng chống tham nhũng, Pháp lệnh này sửa đổi Điều 9 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự.

  doc2p catbui 13-05-2009 327 90   Download

 • Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự.

  doc4p catbui 13-05-2009 302 97   Download

 • Pháp lệnh này quy định tổ chức bộ máy, thẩm quyền điều tra cụ thể của Cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể trong hoạt động điều tra của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

  doc19p meomeo 13-05-2009 1388 198   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư 12/2004/tt-bca(v19) về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong công an nhân dân do bộ công an ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p lawgtvt5 26-11-2009 135 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh của uỷ ban thường vụ quốc hội về tổ chức điều tra hình sự', văn bản luật, trách nhiệm hình sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc22p luatsulecao 04-04-2011 114 34   Download

 • Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf5p lawtttotung1 29-10-2009 79 19   Download

 • Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 về việc điều tra hình sự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, để sửa đổi điều 9 của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

  pdf2p lawtttotung1 29-10-2009 75 13   Download

 • Lệnh số 20/2004/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawtttotung1 29-10-2009 61 7   Download

 • Lệnh số 21/2004/L-CTN về việc công bố Nghị quyết về việc thi hành Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawtttotung1 29-10-2009 66 6   Download

 • Lệnh số 02/2009/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawtttotung1 29-10-2009 40 3   Download

 • Pháp lệnh số 23/2004/PL-UBTVQH11 về Tổ chức điều tra hình sự do Uỷ ban Thương vụ Quốc hội ban hành

  pdf19p lawtttotung1 29-10-2009 113 15   Download

 • Thông tư số 04/2007/TT-BCA về Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19)ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân.

  pdf3p lawtttotung1 29-10-2009 98 29   Download

 • Thông tư 12/2004/TT-BCA(V19) về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

  pdf13p lawtttotung1 29-10-2009 109 23   Download

 • Nghị quyết 727/2004/NQ-UBTVQH11 về việc thi hành Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự do Uỷ ban Thương vụ Quốc hội ban hành

  pdf2p lawtttotung1 29-10-2009 73 8   Download

 • Vài nét về kí cược, kí quỹ và phạt vi phạm. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 cũng quy định trách nhiệm của cơ quan điều tra tại khoản 3 Điều 7 như sau: “Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cơ quan điều tra phải xem xét, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan,

  pdf6p duongphuongtim 23-04-2013 29 4   Download

 • Thông tư số 41/2009/TT-BCA-V19 do Bộ Công an ban hành để bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

  pdf3p lawttnh5 12-11-2009 95 20   Download

 • Tiết 82: CÂU CẦU KHIẾN.I/ Mục tiêu cần đạt:..- Nắm vững đặc điểm của hình thức và chức năng của câu cầu khiến...- Biết sử dụng câu cầu khiến phù hợp với tình huống giao tiếp...II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:..1.Kiến thức:..- Đặc điểm hình thức của câu cầu khiến...- Chức năng của câu cầu khiến...2 .Kỹ năng:..a. Kĩ năng chuyên môn:..- Nhận biết câu cầu khiến trong văn bản...- Sử dụng câu cầu khiến phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp...b.

  doc9p ducviet_58 07-08-2014 254 15   Download

Đồng bộ tài khoản