intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật phá sản

Xem 1-20 trên 271 kết quả Pháp luật phá sản
 • Khái niệm và đặc điểm của mô hình doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong pháp luật phá sản Việt Nam, các quy định của pháp luật về mô hình doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong pháp luật phá sản Việt Nam là những nội dung chính trong đề tài nghiên cứu khoa học "Tìm hiểu mô hình doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản trong pháp luật phá sản Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p kangeun 16-12-2015 130 22   Download

 • Mục đích nghiên cứu là xây dựng lý luận về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của 5 doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ theo pháp luật phá sản Việt Nam đối với doanh nghiệp, cung cấp luận cứ khoa học cho việc đánh giá thực trạng quy định pháp luật, cũng như thực tiễn thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ và phương hướng, giải pháp đối với các vấn đề đó.

  pdf172p cotithanh000 07-10-2019 100 17   Download

 • Đề tài nghiên cứu về phá sản, những vấn đề lý luận, quy chế pháp lý chung điều chỉnh các hành vi pháp lý của thương nhân liên quan đến phá sản bị vô hiệu hóa, nhận diện các giao dịch vô hiệu, vấn đề xử lý các hành vi pháp lý vô hiệu và hậu quả pháp lý của nó theo pháp luật phá sản Việt Nam.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 52 3   Download

 • Phá sản tổ chức tín dụng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Luật Phá sản 2014, chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2015. Đây là vấn đề được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm bởi lần đầu tiên luật phá sản dành hẳn một chương quy định cụ thể trình tự, thủ tục giải quyết phá sản tổ chức tín dụng và cũng bởi từ trước đến nay chưa từng có tổ chức tín dụng nào phá sản ở Việt Nam mặc dù Luật Phá sản 2004.

  pdf11p hulk1234 01-06-2018 86 7   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về thủ tục phục hồi thương nhân vỡ nợ trong pháp luật phá sản. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay về thủ tục phục hồi đối với thương nhân vỡ nợ. Nghiên cứu so sánh pháp luật phá sản của một số quốc gia trên thế giới về thủ tục phục hồi. Đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật phá sản ở nước ta hiện nay.

  pdf7p truongtien_08 03-04-2018 44 4   Download

 • Phá sản là hiện tượng tất yếu của nền kinh tế thị trường. Luật phá sản năm 2014 ra đời là hành lang pháp lý cần thiết để hỗ trợ cho các doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì một số qui định của Luật này trong đó có các qui định về Quản tài viên, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập gây khó khăn khi thực hiện pháp luật đòi hỏi cần phải sửa đổi bổ sung để hoàn thiện.

  pdf8p vicoachella2711 22-10-2020 30 0   Download

 • Đề tài Luật phá sản Việt Nam năm 2004 - thực tiễn áp dụng tại thành phố Hà Nội và phương hướng hoàn thiện khái quát về phá sản, pháp luật phá sản, luật phá sản Việt Nam năm 2004. Thực tiễn thực hiện quy trình và thủ tục áp dụng luật phá sản năm 2004 tại thành phố Hà Nội. Phương hướng và các giải pháp như sửa đổi luật phá sản năm 2004, giải pháp đối với thành phố Hà Nội nhằm tăng cường khả năng thực thi luật phá sản năm 2004.

  pdf87p next_12 17-04-2014 243 61   Download

 • Luật phá sản đã có từ thời kỳ Trung cổ tại một số quốc gia Châu Âu. Một số tên gọi phổ biến của tình trạng phá sản của DN: tình trạng phá sản, vỡ nợ, mất khả năng thanh toán. Tên gọi Luật phá sản tại một số quốc gia: Nam Tư có Luật cưỡng chế hoà giải phá sản (năm 1905). Anh có Luật không có khả năng thanh toán, Luật treo giò giám đốc công ty (năm 1986). Hàn Quốc có Luật cam kết và Luật tổ chức lại công ty....

  ppt78p dinhhunggiang 26-02-2013 144 42   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Pháp luật kinh doanh sau đây để bổ sung thêm các kiến thức về tổng quan pháp luật kinh doanh; chủ thể các quan hệ kinh doanh; hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh doanh; hợp đồng áp dụng trong kinh doanh; chế tài và giải quyết tranh chấp kinh doanh trong thương mại; pháp luật phá sản doanh nghiệp.

  ppt240p thuytrang_8 21-09-2015 112 18   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm: Nhận diện được một cách đầy đủ và chính xác mô hình và đặc trưng cơ bản của pháp luật phá sản Việt Nam; nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận về pháp luật phá sản và vấn đề thực thi pháp luật phá sản; phân tích, đánh giá, luận giải thực trạng thực thi pháp luật phá sản Việt Nam thời gian qua, tập trung chủ yếu vào vấn đề tổ chức bộ máy thực thi pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p hannguyetti 09-04-2017 56 4   Download

 • Luận văn trình bày tổng quát về hành vi pháp lý vô hiệu trong pháp luật Việt Nam về phá sản: sự cần thiết quy định các hành vi pháp lý vô hiệu trong pháp luật về phá sản, nguồn gốc và nội dung pháp lý chủ yếu của việc tuyên vô hiệu một số hành vi pháp lý trong pháp luật về phá sản, khái niệm về hành vi pháp lý vô hiệu, các quy định về hành vi pháp lý vô hiệu trong Luật Phá sản năm 2004 của Việt Nam.

  pdf19p truongtien_08 03-04-2018 39 2   Download

 • Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Phá sản năm 2014 là quy định về chế định quản tài viên. Để quản tài viên hoạt động có hiệu quả, cần thiết phải làm rõ bản chất pháp lý của chủ thể này, từ đó xác định rõ các nội dung và yêu cầu hoàn thiện pháp luật phá sản nói chung và quy chế pháp lý của quản tài viên nói riêng.

  pdf3p viankanra2711 11-09-2020 27 2   Download

 • Quản tài viên là một chế định mới trong Luật Phá sản Việt Nam năm 2014. Vì vậy, việc nghiên cứu so sánh quy định về quản tài viên của Việt Nam, Trung Quốc và Singapore nhằm tìm kiếm những sáng kiến lập pháp tốt để tiếp thu có chọn lọc vào Việt Nam, đồng thời tăng cường sự hiểu biết trong tiến trình hài hòa hóa pháp luật phá sản của Việt Nam với các các quốc gia trong khu vực là hết sức cần thiết.

  pdf9p vinevada2711 17-03-2021 6 0   Download

 • Nội dung: Pháp luật về giải thể doanh nghiệp. Pháp luật về phá sản. Mục tiêu: Giúp học viên hiểu được : Sự giống và khác nhau giữa giải thể và phá sản; Bản chất và vai trò của pháp luật phá sản trong hoạt động kinh doanh; Trình tự tiến hành giải thể và phá sản doanh nghiệp.

  pdf28p thoabar3 08-10-2010 1426 428   Download

 • Căn cứ vào hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của quốc hội khóa X,kì họp thứ 10. Luật này quy định luật phá sản của doanh nghiệp

  doc21p anvietcanh 15-10-2009 1577 411   Download

 • Phần 2 Giáo trình Luật kinh tế do TS. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên) biên soạn trình bày nội dung chương 3 đến chương 6 của tài liệu, gồm các vấn đề: Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay, khái quát về phá sản và pháp luật phá sản, pháp luật hợp đồng trong kinh doanh, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại.

  pdf154p talata_7 17-01-2015 207 81   Download

 • Dưới đây là bài giảng Luật kinh tế chương 5: Phá sản doanh nghiệp trình bày nội dung về triết lý của luật phá sản phương Tây, tiếp nhận pháp luật phá sản Phương Tây vào Việt Nam, khái niệm phá sản, mục đích và vai trò luật phá sản, thủ tục phá sản, phục hồi hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản các khoản nợ. Hãy tham khảo tài liệu này để giúp cho quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn.

  ppt57p lehanhtuyet 16-07-2014 378 62   Download

 • Phá sản là thủ tục thanh toán nợ đặc biệt đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Luật phá sản năm 2004 qui định khái niệm “lâm vào tình trạng phá sản”: Doanh nghiệp, Hợp tác xã không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản (Đ3)

  ppt28p trada85 18-01-2013 235 51   Download

 • Rất nhiều người chỉ trích Luật phá sản Mỹ cho rằng nó kéo dài cuộc sống của các công ty quá giới hạn nhạy cảm, gây ảnh hưởng xấu đến những đối thủ cạnh tranh bình thường khác trên thị trường. “Công việc kinh doanh vẫn bình thường” là thông điệp được đưa ra trước đây của hãng hàng không United Airlines (UA). UA từng là hãng hàng không mạnh nhất thế giới, nhưng cũng là hãng hàng không bị phá sản lớn nhất thế giới. ...

  pdf4p inoneyear 21-04-2010 199 41   Download

 • Giáo trình Luật thương mại (Tập II): Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại, khái quát về phá sản và pháp luật phá sản, thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại, giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf231p comamngo1902 01-04-2019 137 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1061 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật phá sản
p_strCode=phapluatphasan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2