intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật về vận tải đa phương thức

Xem 1-20 trên 128 kết quả Pháp luật về vận tải đa phương thức
 • Luận án với các nội dung những vấn đề lý luận về vận tải đa phương thức và pháp luật về vận tải đa phương thức; thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về vận tải đa phương thức ở Việt Nam; định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vận tải đa phương thức ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập.

  pdf194p nguathienthan10 23-02-2021 3 1   Download

 • Mục đích của đề tài là trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về vận tải đa phương thức, pháp luật về vận tải đa phương thức; đánh giá thực trạng pháp luật và hiệu quả thi hành pháp luật về vận tải đa phương thức tại Việt Nam, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vận tải đa phương thức.

  pdf27p nguathienthan10 23-02-2021 10 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận của pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính của Việt Nam để từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf25p nguyetdong1 13-04-2017 96 15   Download

 • Ngày 28 tháng 02 năm 2001, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X đã ban hành Pháp lệnh phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Kể từ đó đến nay, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, tổ chức thực hiện các quy định về thu và quản lý phí và lệ phí nhằm đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương trong cả nước.

  pdf117p lalala7 07-12-2015 64 1   Download

 • Đề tài luận văn nghiên cứu được thực hiện nhằm làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về kiểm soát nước thải ở Việt Nam hiện nay nhất là trong giai đoạn Luật Bản vệ môi trường 2014 được ban hành cho đến nay; qua đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác thực thi, tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực này tại thành phố Đà Nẵng.

  pdf28p thanhngan29092009 26-09-2018 34 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công ước liên hiệp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (cisg) -­ 1980', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p bichauctvn 07-11-2010 479 125   Download

 • Luận văn phân tích, đánh giá một cách khá toàn diện về thực trạng thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại địa phương. Trên cơ sở đó phát hiện những điểm chưa hợp lý, những tồn tại vướng mắc để đề xuất phương hướng và những giải pháp có tính khả thi nhằm nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cở sở trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 23 0   Download

 • Hiến chương liên hợp quốc được kí kết ngày 26/6/1945 ở SanFrancisco (Hòa Kỳ) tại phiên hợp kết thúc hội nghị quốc tế về vấn đề thành lập liên hiệp quốc và chính thức có hiệu lực ngày 24/10/1945 sau khi đã được đa số các nước ký kết phê chuẩn.

  pdf5p hoathinhbrave 04-05-2013 86 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo pháp luật; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay và thực tiễn thực thi tại thành phố Đà Nẵng; và để từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian tới.

  pdf90p kethamoi5 30-05-2020 24 7   Download

 • Quyền chất vấn là một trong những quyền quan trọng và cơ bản của các đại biểu Quốc hội được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong các khóa Quốc hội gần đây, các phiên chất vấn của Quốc hội đã được phát thanh, truyền hình trực tiếp và nhận được sự quan tâm sâu sắc của đông đảo nhân dân cả nước, các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn cũng luôn được đổi mới về quy trình, thủ tục, cách thức điều hành; việc...

  pdf70p manutd1907 09-04-2013 54 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn, cũng như phân tích, đánh giá thực trạng về ATLĐ ở Việt Nam. Luận án đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý về ATLĐ tại tỉnh Quảng Trị; hướng tới mục tiêu, quan trọng nhất là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của xã hội, giảm, ngăn chặn tới mức tối đa TNLĐ, BNN, góp phần bảo vệ được tính mạng, sức khỏe của người lao động trong sản xuất, kinh doanh xây dựng và bảo vệ môi trường trong các khu vực sản xuất ở Quảng Trị.

  pdf31p cotithanh321 06-08-2019 41 3   Download

 • Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

  pdf7p nguathienthan1 27-11-2019 47 1   Download

 • Kể từ khi Chính phủ Việt Nam ban hành Luật Đầu tư nước ngoài, đồng thời thực hiện các chính sách mở cửa nền kinh tế khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ, thiết bị vào Việt Nam, các dự án đầu tư nước ngoài đã hình thành và đi vào hoạt động tại Việt Nam. Trong số đó, một lượng đáng kể các nhà đầu tư nước ngoài có tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất thương mại và dịch vụ về ô tô đã được cấp phép đầu tư và đi vào...

  pdf89p ngochanh 28-07-2009 677 387   Download

 • Đề tài nghiên cứu đã làm rõ cơ sở khoa học về vấn đề bảo vệ NTD và pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD; phân tích thực trạng pháp luật và thực thi bảo vệ quyền lợi NTD của Việt Nam, từ đó rút ra những bất cập cần được hoàn thiện trong hệ thống pháp luật này; đề xuất các kiến nghị về phương hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf155p tsmttc_003 06-06-2015 151 55   Download

 • Hải quan Việt Nam được thành lập ngày 10/9/1945. Trải qua hơn 60 năm xây dựng trưởng thành, Hải quan Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho là: thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa phương tiện vận tải; phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập...

  pdf86p vinamilkvietnam 21-08-2012 115 47   Download

 • MỞ ĐẦU Hiện nay, trọng tài quốc tế đã trở thành một phương thức phổ biến trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế, đặc biệt là các tranh chấp thương mại quốc tế. Đây là một phương thức giải quyết tranh chấp tư, được lựa chọn bởi các bên tranh chấp như là một phương thức hiệu quả làm chấm dứt tranh chấp giữa họ mà không cầu viện đến tòa án. Bài làm này đi làm rõ vấn đề Tìm hiểu về trọng tài quốc tế và sự khác biệt giữa trọng tài quốc tế và tòa án....

  doc13p tailieu060695 27-03-2013 160 40   Download

 • Bước đầu phòng đã gặp rất nhiều khó khăn do trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế, máy móc thiết bị lạc hậu, thêm vào đó, bản thân các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu cũng chưa có những cán bộ am hiểu về Thanh toán Quốc tế cũng như ưu nhược điểm của từng phương thức thanh toán này. Vì vậy, để hoạt động Thanh toán quốc tế của ngân hàng diễn ra một cách an toàn, hiệu quả và tuân thủ những quy định của pháp luật về Thanh toán quốc tế, bản thân SGD...

  pdf8p ttcao7 25-08-2011 135 37   Download

 • Tính cấp thiết của việc nghiên cứu Khi cạnh tranh trong thương mại trở thành vấn đề toàn cầu thì pháp luật điều tiết cạnh tranh cũng không còn là vấn đề nội bộ của các quốc gia. Vì thế, các chế định về phòng vệ thương mại đã trở thành nội dung quan trọng trong khuôn khổ pháp luật về thương mại quốc tế của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

  pdf215p orchid_1 06-09-2012 111 32   Download

 • chịu sự tác động với nhau con người còn phải chịu sự tác động của tự nhiên nhưng không phải lúc nào con người cũng gặp những may mắn, thuận lợi, gặp những điều kiện sinh sống bình thường mà trong một số trường hợp con người đã phải đối mặt với những thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, ốm đau hay các biến cố rủi ro khác nhau. Để tồn tại và đối mặt với những vấn đề đó con người đã liên kết hợp tác với nhau lựa chọn ra những phương thức phù hợp nhằm trợ giúp nhau trong cuộc sống. Hình...

  pdf59p tulip_12 15-01-2013 145 29   Download

 • Hải quan Việt Nam được thành lập ngày 10/9/1945. Trải qua hơn 60 năm xây dựng trưởng thành, Hải quan Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho là: thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa phương tiện vận tải; phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập...

  pdf88p vinamilkvietnam 21-08-2012 115 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật về vận tải đa phương thức
p_strCode=phapluatvevantaidaphuongthuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2