Phát sinh chiết khấu

Xem 1-20 trên 25 kết quả Phát sinh chiết khấu
 • Hai phương pháp tính và hạch toán kế toán liên quan đến lãi suất hiện hành, chiết khấu, phụ trội của trái phiếu, đây là những nội dung mới được đề cập trong chuẩn mực kế toán doanh thu và thu nhập khác (VAS14) ban hành theo quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001.

  pdf5p angola 26-04-2009 619 134   Download

 • Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng của TCTD cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng. Chiết khấu là một nghiệp vụ tín dụng mà theo đó NH thỏa thuận mua giấy tờ có giá của khách hàng trước hạn thanh toán.

  doc3p ruacon883 07-12-2010 2195 319   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ chiết khấu nhằm trình bày khái niệm chiết khấu, lợi ích của chiết khấu các giấy tờ có giá, sơ đồ phát sinh hối phiếu cho đến khi thanh toán. Chiết khấu là một nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn được thực hiện dưới hình thức khách hàng chuyển nhượng quyền sở hữu các giấy tờ có giá chưa đáo hạn cho ngân hàng để nhận một số tiền thấp hơn mệnh giá.

  ppt41p green_12 12-05-2014 128 40   Download

 • Lãi suất hiện hành, chiết khấu, phụ trội là những nội dung mới đã được đề cập trong chuẩn mực kế toán doanh thu và thu nhập khác (VAS14) ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng đã gây ra không ít khó khăn cho các DN trong quá trình áp dụng vào thực tế, cụ thể là phương pháp tính và hạch toán kế toán liên quan đến lãi suất hiện hành, chiết khấu, phụ trội khi đầu tư trái phiếu. ...

  pdf14p hamdocsach08 27-12-2010 98 12   Download

 • Lãi suất hiện hành, chiết khấu, phụ trội là những nội dung mới đã được đề cập trong chuẩn mực kế toán doanh thu và thu nhập khác (VAS14) ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng đã gây ra không ít khó khăn cho các DN trong quá trình áp dụng vào thực tế, cụ thể là phương pháp tính và hạch toán kế toán liên quan đến lãi suất hiện hành, chiết khấu, phụ trội khi đầu tư trái phiếu.

  pdf4p thansau2810 29-11-2012 57 9   Download

 • Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright: Thẩm định dự án đầu tư phát triển - Bài 5: Các tiêu chí thẩm định dự án, trình bày các nội dung chính: phương pháp chiết khấu ngân lưu, phương pháp truyền thống, giá trị hiện tại ròng Suất sinh lợi nội tại, thời gian hoàn vốn.

  pdf7p duongxuan92 14-04-2014 81 21   Download

 • Trong nền kinh tế mở như hiện nay, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại trở nên phong phú và đa dạng hơn bao giờ hết. Bên cạnh các nghiệp vụ ngân hàng mang tính truyền thống như: tiết kiệm, cho vay thế chấp, cho vay cầm cố, bảo lãnh L/C, chiết khấu giấy tờ có giá, thanh toán bằng séc, chuyển khoản… thì các ngân hàng đã không ngừng phát triển các nghiệp vụ tài chính mới, hiện đại, trong đó phải kể đến các giao dịch kinh doanh ngoại tệ.

  doc27p buicuc2903 30-04-2011 363 162   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trái phiếu phát hành và thanh toán trái phiếu của doanh nghiệp. Tài khoản này cũng dùng để phản ánh các khoản chiết khấu, phụ trội trái phiếu phát sinh khi phát hành trái phiếu và tình hình phân bổ các khoản chiết khấu, phụ trội tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá theo từng kỳ.

  doc7p chikorita 03-12-2009 277 109   Download

 • 5.3. Trường hợp bán hàng có phát sinh chiết khấu giảm giá. Do công ty có nhiều khách hàng thường xuyên mua hàng hoá với khối lượng lớn nên để thu hút khách hàng công ty đã có quy định chính sách chiết khấu, giảm giá cho khách hàng tỷ lệ % nhất định trên doanh số mua chưa thuế của khách hàng cụ thể là: Ngày 11/1/2003 công ty bán hàng cho công ty đầu tư & phát triển nhà và công ty chấp nhận giảm giá cho đơn vị này một khoản tiền 4.575.000 đ. Đơn vị này chưa...

  pdf15p ttcao1 28-07-2011 109 37   Download

 • Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu ở nước ta thì một lượng lớn các phế phụ phẩm bị thải ra như đầu, da, xương…một cách lãng phí dẫn đến ô nhiễm môi trường. Trong khi các phế phẩm ấy chính là nguyên liệu để tạo ra một chất keo sinh học có nhiều ứng dụng quan trọng đó là Gelatin. Trong thực phẩm thì Gelatin tạo ra độ nhớt, độ đông, độ chắc cho sản phẩm hoặc là một thực phẩm ăn kiêng rất tốt.

  pdf10p nhokheo10 04-05-2013 115 37   Download

 • Giảm 5% hoá đơn thanh toán cho lần đầu sử dụng dịch vụ.

  ppt27p ktouch_12 18-06-2013 37 12   Download

 • Phương pháp 2: Mở TK 532 thành hai tài khoản cấp 2. TK 5321 Giảm giá hàng bán . TK 5322 Chiết khấu thương mại. Kết cấu và nội dung TK 532 532 - Số tiền giảm giá đã chấp thuận với người mua - Số tiền chiết khấu thương mại cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. TK 532 không có số dư. - Khi phát sinh giảm giá hàng bán cho khách hàng, kế toán sẽ hạch toán: Nợ 5321 Nợ 33312 Có 111 Có 112 Có 1312 Nợ 5322 Nợ 33312 Có 111 Có 112...

  pdf9p lavie8 30-07-2011 36 3   Download

 • Trường hợp này thường xảy ra khi lãi suất thị trường nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa của trái phiếu phát hành. Chiết khấu và phụ trội trái phiếu chỉ phát sinh khi doanh nghiệp đi vay bằng hình thức phát hành trái phiếu và tại thời điểm phát hành có sự chênh lệch giữa lãi suất thị trường và lãi suất danh nghĩa được các nhà đầu tư mua trái phiếu châp nhận. Chiết khấu và phụ trội trái phiếu được xác định và ghi nhận ngay tại thời điểm phát hành trái phiếu.

  pdf19p muaythai3 20-10-2011 42 3   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính do TS.

  doc255p ngocdangqtvn 22-05-2012 643 342   Download

 • DOANH THU Loại Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá bất động sản đầu tư, dịch vụ, tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại.

  pdf46p misadu 06-07-2010 317 146   Download

 • Trong đó các khoản phải thu thường phát sinh với khối lượng lớn, ảnh h ưởng đến nhiều khoản mục trên Báo cáo tài chính. Trong điều kiện kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt về giá cả, chính sách tín dụng, chiết khấu thương mại, hoa hồng

  pdf113p asus1122 03-12-2012 193 55   Download

 • Ở đây mình nói thêm cho rõ ý thôi. Bạn dau3chom có thể hiểu thế này. Khi chiết khấu dòng tiền thì đó là dòng thực thu, thực chi (theo dự đoán của người làm dự án thường là thế). Mà như bạn biết, dòng tiền thì đâu có treo lại trên TS rồi phân bổ dần, v.v... như trên bảng cân đối. do đó, khi bạn chi tiền ra thì phát sinh ngay 1 dòng chi với số tiền cực lớn.

  doc2p hoangtuxuan 05-10-2011 522 48   Download

 • Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu ở nước ta, một lượng lớn các phế phụ phẩm bị thải ra như đầu, da, xương…lượng phế phụ phẩm này chưa được xử lý thích hợp dẫn đến ô nhiễm môi trường và gây lãng phí. Trong khi các phế phẩm ấy chính là nguyên liệu để sản xuất ra một chất keo sinh học có nhiều ứng dụng quan trọng đó là Gelatin.

  pdf64p nhokheo10 04-05-2013 166 34   Download

 • Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ hạch toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thường của doanh nghiệp. Doanh thu thuần là doanh thu doanh nghiệp được hưởng và được xác định bằng tổng doanh thu sau khi trừ đi các khoản giảm trừ, như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và doanh thu hàng đã bán bị trả lại, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp....

  doc233p conandoy141992 28-10-2012 67 27   Download

 • Nội dung và phạm vi phản ánh. Kết cấu và nội dung phản ánh. Phương pháp hạch toán kế toán. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình phát hành trái phiếu và thanh toán trái phiếu của doanh nghiệp. Tài khoản này cũng dùng để phản ánh các khoản chiết khấu, phụ trội trái phiếu phát sinh khi phát hành trái phiếu và tình hình phân bổ các khoản chiết khấu, phụ trội khi xác định chi phí đi vay tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá theo từng kỳ....

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 67 19   Download

Đồng bộ tài khoản