Phát triển hệ thống chợ

Xem 1-20 trên 4731 kết quả Phát triển hệ thống chợ
 • Giáo trình: Phân tích thiết kế hệ thống Giảng viên: Lê Đắc Nhường G Chương 2 Phát triển hệ thống thông tin 2.1. Quy trình phát triển hệ thống 2.1.1.

  pdf11p bkavprovn2009 17-10-2010 497 153   Download

 • Cuốn sách "Phát triển hệ thống thông tin - Góc nhìn của người quản lý" được soạn thảo với mục tiêu cung cấp một số kiến thức cơ bản và cần thiết cho người quản lí và các sinh viên sẽ tham gia vào công tác quản lí và phát triển hệ thống thông tin. Cuốn sách bao gồm những nội dung chính như sau: Phần giới thiệu chung sẽ tổng quan một cách ngắn gọn về tình hình phát triển công nghệ thông tin trên thế giới và ứng dụng của nó.

  pdf406p conrepcon 13-04-2012 125 74   Download

 • Tài liệu được biên soạn với mục tiêu cung cấp 1 số kiến thức cơ bản và cần thiết cho người quản lý và các sinh viên sẽ tham gia vào công tác quản lý và phát triển hệ thống thông tin. Tài liệu này cũng có thể là một tài liệu học tập tốt cho sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin của các trường đại học. Trọng tâm của tài liệu là làm sáng tỏ các vấn đề quản lý va ứng dụng công nghệ thông tin vào các công tác quản lý...

  pdf41p artemis09 07-10-2011 88 32   Download

 • Cuốn sách này được soạn thảo với mục tiêu cung cấp một số kiến thức cơ bản và cần thiết cho người quản lý và các sinh viên sẽ tham gia vào công tác quản lý và phát triển hệ thông tin. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook.

  pdf101p truckiettuyetmai 26-01-2015 40 18   Download

 • Cuốn sách này được soạn thảo với mục tiêu cung cấp một số kiến thức cơ bản và cần thiết cho người quản lý và các sinh viên sẽ tham gia vào công tác quản lý và phát triển hệ thông tin. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo phần 3 của ebook.

  pdf191p truckiettuyetmai 26-01-2015 42 18   Download

 • Cuốn sách này được soạn thảo với mục tiêu cung cấp một số kiến thức cơ bản và cần thiết cho người quản lý và các sinh viên sẽ tham gia vào công tác quản lý và phát triển hệ thông tin. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của ebook.

  pdf114p truckiettuyetmai 26-01-2015 57 18   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị chương 4: Tổng quan về tiến trình lựa chọn và phát triển hệ thống thông tin với mục tiêu đánh giá các giải pháp khác nhau cho việc triển khai hệ thống thông tin, phân biệt các giai đoạn trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin, diễn giải mục tiêu của các giai đoạn trong quá trình lựa chọn và xây dựng hệ thống thông tin, lựa chọn giải pháp tốt nhất để xây dựng hệ thống thông tin.

  pdf12p lamtran89 14-07-2014 45 12   Download

 • "Kinh nghiệm phát triển hệ thống ngân hàng Hàn Quốc sau khủng hoảng và bài học cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" giới thiệu những bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc trong các vấn đề ngăn chặn khủng hoảng và quá trình cải cách hệ thống ngân hàng có thể là mô hình để Việt Nam nghiên cứu và ứng dụng vào hệ thống ngân hàng của Việt Nam.

  pdf7p sontungantv 28-04-2016 22 4   Download

 • Bài giảng "Phát triển hệ thống thông tin (IS Development)" cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến phát triển hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức/doanh nghiệp và một số phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống thông tin quản lý được sử dụng rộng rãi. Toàn bộ bài giảng gồm có 6 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt28p nhanmotchut_1 04-10-2016 12 2   Download

 • Mục đích của học phần là: Cung cấp các khái niệm cơ bản về phát triển một hệ thống thông tin kinh tế, cung cấp những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc, mô hình, công cụ trong phát triển hệ thống thông tin kinh tế cho doanh nghiệp, cung cấp quy trình, phương pháp trong quản lý quá trinh phát triển một hệ thống thông tin kinh tế cho doanh nghiệp,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 38 2   Download

 • Bài viết Vai trò của Nhà nước trong đầu tư phát triển hệ thống y tế trình bày: Trên thế giới, mọi Nhà nước đều hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và có trách nhiệm bảo đảm cùng với hàng hóa, dịch vụ công phục vụ cho người dân qua đó nâng cao đời sống của nhân dân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p dangthitrangtrang 07-05-2018 0 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Quy hoạch phát triển hệ thống điện" cung cấp cho người đọc các nội dung: Sự phát triển của các hệ thống năng lượng, khái niệm chung về quy hoạch hệ thống điện, dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện, áp dụng các mô hình toán học để giải bài toán quy hoạch, quy hoạch nguồn điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf179p doinhugiobay_03 17-11-2015 149 86   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam nhằm đánh giá thực trạng, tình hình phát triển, chỉ ra các thành tựu và mặt hạn chế của mô hình bán lẻ hiện đại tại Việt Nam và dự báo triển vọng trong tương lai, xây dựng các giải pháp phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam, hỗ trợ hợp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ.

  pdf96p pink_12 28-05-2014 106 50   Download

 • "Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020" giới thiệu đến bạn đọc những vấn đề chung về an sinh xã hội, nội dung cơ bản của Nghị quyết số 15-NQ/TW, các kết quả đạt được, những tồn tại của chính sách an sinh xã hội hiện hành và các định hướng chính sách cho giai đoạn từ nay đến năm 2020. Phần 1 của ebook là những vấn đề chung về an sinh xã hội, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p kiemtienthatkho 03-03-2015 111 45   Download

 • Trong mọi hoạt động của một nền kinh tế phát triển, đặc biệt là trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hệ thống ngân hàng giữ một vai trò quan trọng góp phần điều tiết, luân chuyển vốn cho nền kinh tế.

  pdf109p bidao13 19-07-2012 112 32   Download

 • Đề tài: Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển hệ thống tài chính Việt Nam hiện nay gồm có 3 chương, trong đó chương 1 trình bày về tìm hiểu hệ thống tài chính và vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển của hệ thống tài chính; chương 2 - cơ sở cho sự can thiệp của Nhà nước và vai trò của Nhà nước trong việc phát triển hệ thống tài chính Việt Nam hiện nay; chương 3 - một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Nhà nước trong việc phát triển hệ th...

  doc33p tranlinh2708 02-05-2015 70 29   Download

 •  Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển HTPPLKD cho nhóm hàng lương thực thực phẩm; đánh giá thực trạng và chỉ ra những nhân tố, điều kiện phát triển HTPPLKD nhóm hàng lương thực thực phẩm ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp triển HTPPLKD cho nhóm hàng lương thực và thực phẩm ở Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

  pdf173p tsmttc_009 12-08-2015 35 13   Download

 • Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1: Đại cương về hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các khái niệm về hệ thống thông tin, các cách tiếp cận phát triển hệ thống thông tin, vòng đời phát triển hệ thống thông tin, các phương pháp phát triển hệ thống thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p thangnamvoiva20 20-09-2016 32 13   Download

 • Luận án nhằm làm rõ cơ sở khoa học (cả lý luận và thực tiễn) cho việc đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống logistics trên địa bàn TP. Hà Nội trong mối quan hệ với thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định và lâu dài đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

  doc253p change06 14-06-2016 24 9   Download

 • Bài giảng Cơ sở hệ thống thông tin: Chương 12 do PGS.TS. Hà Quang Thụy dưới đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức khái quát về phát triển hệ thống; vòng đời phát triển hệ thống; các yếu tố ảnh hưởng đến thành công trong phát triển hệ thống; khi nào phát triển hệ thống thất bại; khảo sát hệ thống; phân tích hệ thống.

  ppt33p cocacola_06 04-11-2015 25 8   Download

Đồng bộ tài khoản