Phát triển thanh niên

Xem 1-20 trên 584 kết quả Phát triển thanh niên
 • Với mục đích phổ biến rộng rãi Luật thanh niên và chính sách pháp luật về thanh niên vào cuộc sống, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã biên soạn và phát hành cuốn tài liệu giới thiệu về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thêm chi tiết.

  pdf28p nganga_07 13-10-2015 24 8   Download

 • Báo cáo 95/BC-UBND kết quả một năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf7p thanhpham11 11-03-2014 54 6   Download

 • Trong suốt quá trình lịch sử cách mạng Việt Nam, thanh niên luôn là lực lượng giữ vị trí quan trọng. Để chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát huy tính xung kích, sức sáng tạo và tiềm năm to lớn của thanh niên.

  pdf28p motorola_12 01-06-2013 42 11   Download

 • Hướng tới Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, còn gọi là Mục tiêu Thiên niên kỷ là 8 mục tiêu được 189 quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015.

  doc17p daiviet79vpdk 20-05-2010 275 100   Download

 • Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, còn gọi là Mục tiêu Thiên niên kỷ là 8 mục tiêu được 189 quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015. Những mục tiêu này (gọi tắt là MDGs từ tiếng Anh: Millennium Development Goals) được ghi trong bản Tuyên ngôn Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 năm 2000 tại trụ sở Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. ...

  pdf4p cq511225 23-09-2010 153 30   Download

 • Tài liệu Đưa các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) đến với người dân trình bày kết quả đánh giá sơ bộ về những thành tích mà người dân Việt Nam, mà phần lớn trong số họ sống ở vùng nông thôn, đạt trên nhiều chỉ số phản ánh mục tiêu MDG. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf62p peheo_1 29-07-2012 71 19   Download

 • Một trong 6 mục tiêu của chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến 2010 được chính phủ phê duyệt ngày 29/4/2003 là cố gắng giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên; nâng cao thu nhập cho thanh niên và gia đình trẻ.

  doc4p nguyendotung 15-10-2009 434 185   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook Cẩm nang công tác khuyến ngư thanh niên trình bày kỹ thuật thâm canh, xen canh tôm, cá, lúa; một số nghề khai thác hải sản phổ biến ở Việt Nam, bảo quản sản phẩm thủy sản sau thu hoạch và một số mô hình, hình thức hoạt động của Đoàn thanh niên trong thanh niên ngư nghiệp.

  pdf94p mynhanvole91 16-07-2014 41 10   Download

 • Báo cáo sử dụng các số liệu thứ cấp từ các cuộc điều tra quốc gia trong những năm gần đây để đưa ra các chỉ số định lượng, và phân tích định tính về thực trạng giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe cho thanh niên và sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách trong các lĩnh vực này. Đồng thời báo cáo đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật để phát triển toàn diện thanh niên trong thời gian tới.

  pdf88p nganga_07 13-10-2015 46 10   Download

 • Ebook Cẩm nang công tác khuyến ngư thanh niên: Phần 1 trình bày một số văn bản định hướng thanh niên tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế thủy sản, kỹ thuật thủy sản (kỹ thuật nuôi tôm sú thương phẩm; kỹ thuật nuôi cá lồng, bè trên biển; kỹ thuật nuôi cá thâm canh ao, hồ).

  pdf71p mynhanvole91 16-07-2014 20 8   Download

 • Quyết định 33/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf11p manhquynh 10-10-2009 66 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf8p mungtetmoi 21-01-2013 27 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf10p mungtetmoi 21-01-2013 21 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf16p mungtetmoi 21-01-2013 28 2   Download

 • Quyết định số 934/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của chính phủ và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020.

  doc5p nghqcp 09-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 4517/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 ban hành kèm theo quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh.

  doc2p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) của ngành giáo dục

  doc8p trangan_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Điều 4. Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên 1. Thanh niên là tương lai của đất nước, là lực lượng xã hội hựng hậu, cú tiềm năng to lớn, xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên là trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội. 2.

  pdf11p truongan 10-07-2009 230 48   Download

 • Liên Hợp Quốc ước tính rằng cứ năm người thì có một người trong độ tuổi từ 15 tới 24. Thanh niên là tương lai của thế giới và đầu tư vào giới trẻ phải là một phần không thể thiếu tronghương trình nghị sự phát triển toàn cầu. Chỉ tiêu 16 trong Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 8 kêu gọi đối tác toàn cầu để vượt qua những cản trở về việc làm cho thanh niên và thực hiện việc làm đàng hoàng và hữu ích cho thanh niên....

  pdf14p motorola_12 01-06-2013 44 11   Download

 • Hiện nay, trên thế giới các cuộc cách mạng và công nghệ vẫn phát triển nhanh chóng với trình độ ngày càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới quốc tế hoá nền kinh tế và đời sống Xã hội.

  doc3p tieuhockhanhhiep 09-11-2010 919 162   Download

Đồng bộ tài khoản