intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển xã

Xem 1-20 trên 18194 kết quả Phát triển xã
 • Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép (CDP lồng ghép) ở Quảng Ngãi gắn kết nhu cầu của người dân cũng như cộng đồng với các Chương trình, dự án và nguồn kinh phí sẵn có. Cuốn Cẩm nang tập huấn về Đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia này được soạn thảo cho UBND xã và UBND huyện sử dụng. Cuốn cẩm nang này tóm lược đề cương khóa tập huấn về Đánh giá nhanh nông thôn (PRA), nội dung tập huấn cũng như phương pháp tiếp cận được áp dụng để tập huấn Thúc đẩy...

  pdf58p minhnguyen 17-06-2009 332 111   Download

 • Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có, tác giả góp phần làm rõ nội dung thuật ngữ quản lý phát triển xã hội, đồng thời đề cập quan điểm tiếp cận và giải quyết các vấn đề xã hội trong mối quan hệ với lĩnh vực kinh tế của một số thể chế nhà nước và giai cấp cầm quyền trong khu vực và thế giới. Thông qua sự trình bày những thành tựu bước đầu, cũng như những hạn chế, bất cập về lý luận và thực tiễn trong quá trình lãnh đạo...

  pdf114p subtraction1122 27-04-2013 193 57   Download

 • Đề tài cấp nhà nước "Xung đột xã hội và đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội: Cơ sở lý luận và thực tiễn" nhằm mục tiêu phân tích những vấn đề lý luận về xung đột xã hội và đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.

  pdf243p votinhdon91 15-08-2014 111 47   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: sự hình thành và phát triển xã hội học đức cuối thế kỉ xix đầu thế kỉ xx', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p nhokkeen 09-05-2013 192 26   Download

 • Bài viết luận chứng đoàn kết xã hội không những là một truyền thống của dân tộc, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển xã hội. Điều này thể hiện đậm nét trong lịch sử dân tộc, trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực chủ...

  pdf9p bengoan369 09-12-2011 107 18   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề xây dựng và phát triển xã hội học lãnh đạo, quản lý trong điều kiện mới" trình bày về đối tượng nghiên cứu của xã hội học lãnh đạo, quản lý, bốn cách tiếp cận xã hội học quản lý, lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu lãnh đạo và quản lý,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 63 16   Download

 • Bài viết "Phản biện xã hội trong quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay" trình bày về khái niệm phản biện xã hội, phản biện xã hội một hoạt động hỗ trợ quản lý phát triển xã hội, nội dung quản lý phát triển xã hội,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 72 11   Download

 • Chương 2: Giáo dục và sự phát triển xã hội nêu lên tính quy định của xã hội đối với giáo dục; các chức năng của giáo dục. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết. Với các bạn chuyên ngành Giáo dục học thì đây là tài liệu hữu ích.

  doc5p dobinhluan 24-07-2016 309 15   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển xã hội - kinh tế , phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Các quan điểm tư tưởng chỉ đạo và cơ sở lý luận tâm lý giáp dục học về giáo dục phát triển con người; vấn đề con người trong công cuộc đổi mới đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn tham khảo.

  pdf186p doinhugiobay_03 24-11-2015 80 9   Download

 • Bàn về mô hình phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam của Vũ Mạnh Lợi bao gồm những nội dung về mô hình phát triển xã hội; mô hình quản lý sự phát triển xã hội. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf14p cocacola_01 21-09-2015 52 8   Download

 • Bài viết phân tích đặc điểm của mô hình phát triển xã hội Liên Xô. Trên cơ sở phân tích, đánh giá và chỉ ra những hạn chế, sai lầm của mô hình phát triển xã hội Liên Xô, bài viết rút ra ba bài học kinh nghiệm từ mô hình này, đó là: vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin vào xây dựng mô hình phát triển xã hội; thường xuyên nghiên cứu thực tiễn để điều chỉnh đổi mới mô hình phát triển xã hội; chú trọng đặc biệt công tác xây dựng Đảng.

  pdf10p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 72 9   Download

 • Bài giảng Phát triển xã hội có nội dung trình bày về lịch sử cách tiếp cận phát triển xã hội, nền tảng giá trị của phát triển xã hội, các dạng thức phát triển xã hội, phát triển xã hội và công tác xã hội, các quan điểm phát triển xã hội, các chiến lược về phát triển và một số nội dung khác.

  ppt26p hoa_lan91 17-06-2014 53 7   Download

 • Nếu so với nhiều ngành khoa học gạo cội, thâm niên như Sử học, Văn học, thì Xã hội học là ngành khoa học ra đời muộn, đang độ xuân xanh, trẻ trung, sung mãn. Có thể tự hào mà khẳng định rằng sự sinh thành và phát triển của ngành Xã hội học Việt Nam trong mấy thập niên qua gắn liền với tên tuổi giáo sư Vũ Khiêu và các cộng sự của ông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Giáo sư Vũ Khiêu và chặng đường phát triển xã hội học Việt Nam" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf3p thuytct36 01-03-2016 58 7   Download

 • Phát triển xã hội và công tác đào tạo pháp luật phục vụ nhu cầu phát triển xã hội

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 48 6   Download

 • Phần 1 Tài liệu Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển xã hội - kinh tế cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thành tựu 50 năm - Nền quốc học nhân dân, văn hóa giáo dục và nhân cách văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf150p doinhugiobay_03 24-11-2015 63 6   Download

 • Bài viết "Sự tham gia của xã hội dân sự trong phát triển xã hội: Từ thực tiễn đến gợi ý chính sách" trình bày tổng quan về khu vực xã hội dân sự ở Việt Nam, một số chính sách của Việt Nam khuyến khích sự tham gia của khu vực xã hội dân sự trong lĩnh vực phát triển xã hội, các hình thức tham gia của khu vực xã hội dân sự trong phát triển xã hội tại Việt Nam,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 42 7   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề phát triển xã hội nông thôn Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá" trình bày một số vấn đề phát triển xã hội nông thôn Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá như: Di dân nông nghiệp, giảm nghèo, công bằng xã hội, an sinh xã hội, phát triển xã hội nông thôn,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 45 6   Download

 • Bài viết Cải cách hành chính ở Việt Nam - Nhìn từ quản lý phát triển xã hội đánh giá thách thức đối với cải cách hành chính VN hiện nay, nêu lên những định hướng giải pháp cơ bản cho cải cách, hướng tới mục tiêu hội nhập quốc tế và tiến tới cộng đồng ASEAN.

  pdf5p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 37 6   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Những giai đoạn và xu hướng cơ bản của sự phát triển xã hội học Mác-Lênin ở các nước xã hội chủ nghĩa" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về vấn đề xã hội học, những giai đoạn và xu hướng cơ bản của sự phát triển xã hội học Mác-Lênin ở các nước xã hội chủ nghĩa,...

  pdf16p thuythuy1702 09-04-2016 39 5   Download

 • Bài viết tập trung phân tích xu hướng kết hôn xuyên biên giới tại một số tỉnh biên giới ở Việt Nam hiện nay và làm rõ những vấn đề đặt ra trong quản lý hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p bautroibinhyen16 10-02-2017 42 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển xã
p_strCode=phattrienxa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2