Phê duyệt kế hoạch tuyên truyền

Xem 1-20 trên 23 kết quả Phê duyệt kế hoạch tuyên truyền
 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH BÌNH PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf7p mungtetmoi 21-01-2013 26 2   Download

 • Để phục vụ tuyên truyền đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, rất nhiều các hoạt động cùng diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn thành phố, Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt kế hoạch triển khai lắp đặt màn hình LED tại các địa điểm trung tâm thành phố Hà Nội. Tất cả các hoạt động của đại lễ đều được truyền hình trực tiếp trên 10 màn hình lớn do ALATCA MEDIA và Công ty TNHH Liên hiệp Nguyễn Lê lắp đặt nhằm:...

  ppt17p beembank123 20-06-2013 21 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2010 - 2012 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf17p daumeoduoicop 26-03-2010 239 54   Download

 • KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2013-2016 Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012”;...

  pdf9p luatsuminhtri 19-06-2013 38 3   Download

 • Quyết định 1592/QĐ-BVHTTDL năm 2013 phê duyệt Kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền về gia đình, công tác gia đình trên Báo Văn hóa, Báo Gia đình và Xã hội, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

  pdf3p thanhpham11 12-03-2014 24 0   Download

 • Quyết định số 1306/QĐ-UBND 2013 phê duyệt kế hoạch thông tin tuyên truyền các nội dung kết luận về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề tỉnh Sơn La.

  pdf12p kedungsautinhyeu123 15-03-2014 21 0   Download

 • Quyết định 1159/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền và huy động rộng rãi tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo do tỉnh Vĩnh Long ban hành.

  pdf6p minhquanmq 27-03-2014 8 0   Download

 • Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt kế hoạch kinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành.

  pdf3p kimoanh13 31-03-2014 31 0   Download

 • Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2014.

  pdf15p thuthum 16-04-2014 23 0   Download

 • Quyết định 887/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014.

  pdf11p thuthum 16-04-2014 26 0   Download

 • Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, ven biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2014.

  pdf2p thuthum 16-04-2014 16 0   Download

 • BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------Số: 503/QĐ-LĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2010 ...

  pdf7p cucaibanhchung 01-06-2010 124 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf8p meocontreocay 29-05-2011 35 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 "TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf5p kuckucucu 16-05-2012 36 5   Download

 • BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------Số: 503/QĐ-LĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2010 BỘ TRƯ...

  pdf6p bunbohue1810 18-06-2010 48 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ “SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÓNG SỰ VÀ THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẢM BẢO ATVSTP THỦY SẢN, NÔNG SẢN” CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p buomgiay 13-12-2011 26 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2016” CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư...

  pdf10p minhtri2205 29-05-2013 22 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 2 "TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ" NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

  pdf13p kuckucucu 16-05-2012 27 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN” CHỦ TỊCH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020;

  pdf8p minhtri2205 29-05-2013 22 1   Download

 • Quyết định số 1696/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf3p phithanhvan 23-10-2009 67 7   Download

Đồng bộ tài khoản