intTypePromotion=1
ADSENSE

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân

Xem 1-20 trên 113 kết quả Phổ cộng hưởng từ hạt nhân
 • Tính chất phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 7 amines được tổng hợp từ vanillin được nghiên cứu chi tiết. Mỗi nguyên tử hydro hoặc cacbon được quy kết chính xác từ phân tích phổ 1H, 13C NMR, HSQC và HMBC trên cơ sở độ chuyển dịch hóa học, hình dạng vân phổ, hằng số tương tác tách và tương tác giao trên các phổ cộng hưởng từ hai chiều.

  pdf6p thicrom3006 31-03-2018 33 0   Download

 • Bài viết này trình bày một phương pháp liên kết đỉnh hiệu quả cho dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân (Nuclear magnetic resonance - NMR). Phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân có nhiều tính năng mạnh mẽ, là một công cụ hữu ích cho cả phân tích định lượng và định tính. NMR và các kỹ thuật nhận dạng mẫu là công cụ kết hợp không thể thiếu được sử dụng thường xuyên trong hệ thống sinh học và trong ngành công nghiệp dược phẩm.

  pdf7p comamngo1902 30-03-2019 50 1   Download

 • Nghiên cứu đã tiến hành đo phổ hồng ngoại IR của ba chất D, X1, X2 và đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của hai chất X1 và X2. Dựa vào kết quả phổ IR và 1H-NMR của các chất tổng hợp được, chúng tôi kết luận rằng chất X1 và X2 đều tồn tại cấu hình trans có cấu trúc dạng s-cis.

  pdf7p bautroibinhyen16 09-02-2017 94 12   Download

 • cuốn sách "bài tập và thực tập các phương pháp phổ" của nguyễn Đình triệu biên soạn gồm các câu hỏi và các dạng bài tập xoay quanh nội dung: phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng, kết hợp các phương pháp phổ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p danhvi11 06-09-2018 78 13   Download

 • cuốn sách "bài tập và thực tập các phương pháp phổ" phần 1 của nguyễn Đình triệu biên soạn gồm các câu hỏi và các dạng bài tập xoay quanh nội dung: phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng, kết hợp các phương pháp phổ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf174p danhvi11 07-09-2018 64 10   Download

 • Bốn flavonoit, chrysin, hispidulin, baicalein, oroxylin A đã được cô lập từ cặn chiết etanol của lá cây núc nác bằng phương pháp sắc kí. Cấu trúc của chúng đã được xác định bởi các dữ liệu phổ hồng ngoại và phổ cộng hưởng từ hạt nhân.

  pdf6p nganga_02 09-09-2015 28 3   Download

 • Nội dung học phần bao gồm 6 chương: cơ sở lý thuyết của các phương pháp phổ; phổ hồng ngoại (IR); phổ tử ngoại – khả kiến (UV–VIS); phổ khối lượng (MS); phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR); xác định cấu trúc từ các loại phổ.

  pdf72p trinhhoangtri123123 13-02-2020 43 3   Download

 • Từ phân đoạn dịch chiết ethylacetat của lá cây Khôi đốm (Sanchezia nobilis Hook.f.) thu hái ở tỉnh Nam Định và bằng phương pháp sắc ký cột đã phân lập được 3 hợp chất. Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định bằng phương pháp phổ như: phổ khối, phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Các chất được xác định là: NS1, NS2. Các hợp chất này lần đầu tiên được phân lập từ cây Khôi đốm.

  pdf6p vihana2711 10-07-2019 15 1   Download

 • Xoài có tên khoa học Mangifera inica L. thuộc họ Đào lộn hột (Anacardiaceae) là loại cây nhiệt đới phân bố phổ biến ở Việt Nam. Mangiferin (1) được phân lập từ lá cây xoài (Mangifera indica L.), bằng các phương pháp chiết hồi lưu và chiết siêu âm. Cấu trúc của 1 được nhận dạng bằng các phương pháp phổ bao gồm phổ khối lượng phun mù điện tử (ESI-MS) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR).

  pdf4p vineji2711 19-05-2020 9 1   Download

 • phần 1 của cuốn sách "các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học" của nguyễn Đình triệu biên soạn gồm các nội dung: khái niệm về các phương pháp phổ, phương pháp phổ quay, phổ hồng ngoại và raman, phương pháp phổ tử ngoại và khả kiến, phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phổ khối lượng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf150p danhvi11 06-09-2018 166 31   Download

 • Quá trình tạo mixel của Pluronic L81 và L121 (copolyme tam khối PEO– PPO–PEO đối xứng) được khảo sát bằng phương pháp phân tích nhiệt vi sai (DSC). Tỷ lệ thành phần của các mắt xích polypropylen oxit (PPO) và polyetylen oxit (PEO) trong copolyme được xác định bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR). Từ kết quả các thí nghiệm DSC của các copolyme L81 và L121 cho thấy xuất hiện mũi vai (shoulder) ở phía nhiệt...

  pdf10p can_loc 27-07-2012 96 12   Download

 • Tổng hợp và phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất benzyliden 2- (benzothiazol-2-ylthio) acetohydrazid chứa dị vòng. Xác định cấu trúc dãy các hợp chất B-S-CH2CONNH=CH-Ar (B: Benzothyazol-2-yl) bởi phổ hồng ngoại và phổ cộng hưởng từ hạt nhân.

  pdf5p gaunguyen6789 17-10-2019 12 1   Download

 • Nghiên cứu về thành phần dịch chiết metanol từ lá của cây bù dẻ trơn (Uvaria boniana Fin. & Gagnep) thu thập tại Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, chúng tôi đã phân lập được 3 hợp chất bao gồm: 6-methoxyzeylenol (1), aristolactam AII (2), stigmasta-4,22-dien-3-on (3) và đã xác định cấu trúc của chúng dựa trên cơ sở phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) một và hai chiều, phổ khối lượng (ESI, HR-ESI), phổ hồng ngoại (IR), tử ngoại (UV).

  pdf5p visamurai2711 23-07-2019 11 0   Download

 • Từ cao chloroform và cao ethyl acetate của lá cây Trường Sinh (Kalanchoe pinnata L.) họ Crassulaceae, năm hợp chất đã được cô lập bao gồm: quercetin (1), 5,7,4’- trihydroxy-8,3’-dimethoxyflavone (2), acid gallic (3), acid ferulic (4) và acid isoferulic (5). Cấu trúc hóa học của các hợp chất trên được xác định bởi phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân và so sánh với tài liệu tham khảo.

  pdf6p queencongchua3 17-09-2019 11 0   Download

 • Trong nghiên cứu, poly(styrene-co-vinyl benzyl trimethyl ammonium chloride) với tỉ lệ khác nhau giữa styrene và vinyl benzyl chloride (3:1, 1:1, 1:2) đã được tổng hợp thành công. Sự tạo thành của sản phẩm được khẳng định qua kết quả phổ hồng ngoại (FTIR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1HNMR).

  pdf8p vitheseus2711 24-10-2019 12 0   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ" cung cấp cho người học các kiến thức: phổ học cộng hưởng từ hạt nhân, các chiều trong cộng hưởng từ hạt nhân, chiến lược chung cho việc xác định cấu trúc của saponin dựa trên cơ sở các kỹ thuật cộng hưởng từ hạt nhân,... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf165p bautroibinhyen8 17-12-2016 91 31   Download

 • Nghiên cứu cấu trúc của hai thiosemicacbazon và phức chất Ni(II) của chúng bằng phương pháp phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân

  pdf5p muananghe 05-08-2013 61 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9612:2013 quy định phương pháp xác định nhanh hàm lượng dầu và hàm lượng nước trong các hạt có dầu thương phẩm bằng cộng hưởng từ hạt nhân (NMR). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc8p thangnamvoiva11 10-08-2016 20 1   Download

 • Giới thiệu về lịch sử phát triển của chụp cắt lớp cộng hưởng từ hạt nhân: Chụp cắt lớp cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Imaging-MRI) là một kỹ thuật tạo ảnh thường được sử dụng chủ yếu trong y học chẩn đoán để tạo ra các ảnh có chất lượng cao về cấu trúc bên trong cơ thể của con người.MRI dựa trên cơ sở nguyên lý cộng hưởng từ hạt nhân (Nuclear Magnetic Resonance-NMR),một kỹ thuật phân tích phổ sử dụng trong nghiên cứu khoa học...

  pdf12p xingau4 11-08-2011 279 114   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Phức chất - Phương pháp tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp phổ dao động, phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân, phương pháp phổ thông khối lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf195p doinhugiobay_07 16-12-2015 124 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phổ cộng hưởng từ hạt nhân
p_strCode=phoconghuongtuhatnhan

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2