Phương pháp chỉ số bình quân

Xem 1-20 trên 179 kết quả Phương pháp chỉ số bình quân
 • Câu 1: Nghiên cứu giá trị của chỉ tiêu lượng tăng giảm tuyệt đối chính là sự vận dụng kết hợp số tương đối và tuyệt đối. Câu 2: Tốc độ tăng (hoặc giảm) phản ánh sự thay đổi về trị số tuyệt đối của chỉ tiêu giữa hai thời gian nghiên cứu. Câu 3: Khi dùng phương pháp chỉ số bình quân để tính chỉ số phát triển cho giá, quyền số của chỉ số đó là lượng hàng hóa tiêu thụ kỳ nghiên cứu....

  pdf4p romdaica91 08-08-2012 185 14   Download

 • Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý chương 9: Kiểm định Cronbach's Alpha trình bày về định nghĩa tham số Cronbach's Alpha, gía trị trung bình các Convariance, Cronbach's Alpha với SPSS, kiểm định KMO. Hãy tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết nhất.

  pdf7p tranvantan78 30-07-2014 80 20   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm và phân loại chỉ số, phương pháp tính chỉ số, chỉ số phát triển, hệ thống chỉ số, vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích biến động của chỉ tiêu bình quân và tổng lượng biến tiêu thức.

  pdf6p kloikloi 12-10-2017 70 1   Download

 • Bài báo tính toán bậc ô nhiễm theo phương pháp đánh giá toàn diện mờ (Fuzzy Comprehensive Evaluation - FCE) cho 18 điểm quan trắc của bốn đoạn sông Đồng Nai với 7 thông số tham gia tính toán trong giai đoạn 2005 - 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy Đoạn 1 và Đoạn 2 ô nhiễm bậc I nghĩa là không bị ô nhiễm, Đoạn 3 ô nhiễm bậc III - ô nhiễm trung bình và Đoạn 4 ô nhiễm bậc II - ô nhiễm nhẹ.

  pdf10p lalala05 30-11-2015 55 9   Download

 • quyền số đều là tích của giá cả và lượng hàng hoá tiêu thụ (p.q) (xem các chỉ số bình quân)). Quyền số của chỉ số có thể giải quyết hai nhiệm vụ: - Chuyển các phần tử vốn không trực tiếp cộng được với nhau thành dạng chung để có thể cộng được với nhau; - Nói lên tầm quan trọng của mỗi phần tử trong toàn bộ tổng thể. 3.5.2. Chỉ số cá thể và chỉ số tổng hợp 3.5.2.1.

  pdf21p ctnhukieu6 30-04-2011 71 8   Download

 • Tiểu luận: Phân tích mã chứng khoán công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB) trình bày về các thông tin cơ bản, báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích tài chính của công ty, lượng giá chứng khoán như phương pháp chiết khấu dòng thu nhập, phương pháp chỉ số và lập bộ chứng khoán.

  pdf12p orange_12 04-06-2014 155 73   Download

 • Trong Bài giảng Thống kê học - Chương 7: Chỉ số nhằm nêu khái niệm, tác dụng và đặc điểm của chỉ số, phương pháp tính (xây dựng) chỉ số chung, hệ thống chỉ số. Vận dụng hệ thống chỉ số phân tích biến động của chỉ tiêu bình quân và tổng lượng biến tiêu thức.

  ppt16p sms_12 08-05-2014 90 13   Download

 • Trong bài báo này tám phương pháp hiệu chỉnh đại diện cho ba nhóm biến đổi dựa vào phân bố xác suất lý thuyết, biến đổi có tham số và biến đổi phi tham số được đưa vào đánh giá. Chỉ tiêu bình quân sai số tuyệt đối (MAE) được sử dụng để xếp hạng các phương pháp được tính toán từ phương pháp đánh giá chéo (cross-validation).

  pdf7p thihuynh3006 16-03-2018 3 0   Download

 • Cuốn sách "Các phương pháp giải toán qua các kỳ thi Olympic" bao gồm các chuyên đề thuộc tất cả các lĩnh vực toán Olympic như: Đại số, giải tích, hình học, số học và tổ hợp với những mức độ chuyên sâu khác nhau. Bên cạnh đó cuốn sách cũng giới thiệu các đề thi và lời giải cùng những bình luận chi tiết các kỳ thi quan trọng nhất về toán của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf81p tramnamcodon_03 02-04-2016 226 70   Download

 • CHƯƠNG VII NỘI SUY VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT 7.1. Giới thiệu Trong toán học ta thường gặp các bài toán liên quan đến khảo sát và tính giá trị các hàm y = f(x) nào đó. Tuy nhiên trong thực tế có trường hợp ta không xác định được biểu thức của hàm f(x) mà chỉ nhận được các giá trị rời rạc:

  pdf10p ctnhukieu2 07-04-2011 133 33   Download

 • Cổ phiếu tốt: là cổ phiếu + Khi TT xuống thì nó xuống chậm (ít) + Khi TT lên thì nó lên nhanh Cổ phiếu được nhiều người quan tâm: + Là cổ phiếu có tính thanh khoản tốt, có số lượng và khối lượng đặt mua/bán nhiều: Ngành nghề tốt: + Khi TT xuống thì chỉ số của ngành xuống chậm (xuống ít) + Khi TT lên thì chỉ số của ngành lên nhanh

  pdf24p vincentlee91 13-01-2013 88 26   Download

 • Bài giảng Phương pháp lấy mẫu nước và phân tích một số chỉ tiêu cơ bản trình bày phương pháp lấy mẫu áp dụng, mẫu tổ hợp, mẫu đơn, lấy mẫu đơn từ nước mặt,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p uocvong09 16-10-2015 90 25   Download

 • Đường cong Lorenz là một đồ thị dùng để biểu diễn mức độn bất bình đẳng trong phân phối. Là sự biểu diễn bằng hình hcj của hàm phân bố tích lũy, chỉ ra quan hệ phần trăm của một giá trị thể hiện qua trục tung với tỷ lệ phần trăm của một giá trị khác thể hiện qua trục hoành.

  pdf16p duylong2091 01-12-2012 103 19   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào hoạt động dạy học cho trẻ 5 – 6 tuổi tại một số trường mầm non quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tập trung tìm hiểu về cơ sở lý luận; thực trạng và giải pháp vận dụng các phương pháp dạy học tích cực vào hoạt động dạy học cho trẻ 5 – 6 tuổi tại một số trường mầm non quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf97p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 47 14   Download

 • Cuốn sách "Quan điểm và phương pháp nghiên cứu văn thơ Hồ Chí Minh" gồm những suy nghĩ về tư tưởng mỹ học của Người qua sáng tác thơ, quan điểm và phương pháp tìm hiểu, phân tích thơ Hồ Chí Minh, quan điểm sáng tác văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Nhật ký trong tù, bình giảng một số tác phẩm văn thơ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh,... Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf200p uocvongxua04 22-07-2015 36 12   Download

 • Nuôi trăn không khó, trăn lớn nhanh nếu cung cấp đầy đủ thức ăn. Từ lúc nuôi trăn đến nay, lúc nào gia đình anh Lợi cũng duy trì tổng số ngoài 50 con trăn thịt và ngoài 200 trăn con. Bình quân mỗi năm, gia đình anh bán khoảng 20 con trăn với giá từ 220.000 – 250.000 đồng/kg tùy lọai, trừ đi mọi khoảng chi phí gia đình anh thu lãi từ 120 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Hiện tại gia đình anh Lợi còn 25 con trăn với trọng lượng từ 50 – 60 kg và...

  pdf29p trua_nang 20-04-2013 57 5   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 21: Thống kê phân tích biến số định lượng với Stata" trình bày sơ lược lí thuyết về so sánh 2 trung bình, sơ lược lí thuyết về so sánh các trung bình của 3 nhóm, nhắc lại lí thuyết về Tương quan và ước lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc28p binhminh1208 05-04-2017 10 5   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng Luật Benford kết hợp với các phương pháp xác suất thống kê để ước lượng sai sót của các khoản mục kế toán, làm cơ sở đánh giá tính trung thực các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

  pdf10p hieutinhcotu 19-06-2017 7 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định chỉ số Bolton nhóm răng trước và chỉ số Bolton toàn bộ cung răng của người Việt trưởng thành độ tuổi 18 - 25 năm 2016 - 2017. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang mẫu hàm và phim sọ nghiêng của 85 sinh viên ở Hà Nội (38 nam và 47 nữ) ở độ tuổi 18 - 25 có khớp cắn bình thường.

  pdf6p jangni3 20-04-2018 1 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá sự thay đổi một số chỉ số huyết học, sinh hóa máu của thủy thủ tàu ngầm diesel sau 1 năm huấn luyện tàu ngầm tại Việt Nam. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 90 thủy thủ tàu ngầm có độ tuổi trung bình 30,5 ± 3.

  pdf8p jangni4 20-04-2018 5 0   Download

Đồng bộ tài khoản