intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp đo lường GDP

Xem 1-20 trên 57 kết quả Phương pháp đo lường GDP
 • Xây dựng khái niệm tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tìm hiểu các phương pháp đo lường tổng sản phẩm trong nước. Tìm hiểu GDP thực tế, GDP danh nghĩa và việc sử dụng GDP trong đánh giá phúc lợi kinh tế. Xây dựng khái niệm chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Cách thức đo lường CPI và tính toán tỉ lệ lạm phát từ CPI.

  ppt51p meomeoten 03-12-2012 277 35   Download

 • Chương 3 Cách tính sản lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô trình bày về xây dựng khái niệm GDP, xây dựng biểu đồ vòng chu chuyển và phương pháp đo lường GDP,xây dựng khái niệm GDP thực tế và tính toán tăng trưởng kinh tế.

  pdf40p thick_12 14-07-2014 216 15   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của việc đo lường các biến số, thu nhập và chi tiêu của một nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước, khái niệm GDP, các phương pháp tính GDP,...

  pdf65p sangbanmai_0906 17-01-2018 136 8   Download

 • Chương 2 của bài giảng Kinh tế vĩ mô trang bị cho người học các hiểu biết về tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân. Chương này gồm có các nội dung như: Sơ đồ chu chuyển kinh tế, các thành phần của GDP, các phương pháp đo lường sản lượng quốc dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p namthangtinhlang_02 09-11-2015 45 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế công cộng - Chương 3: Hoạch toán tổng sản phẩm quốc dân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội, các phương pháp đo lường tổng sản phẩm quốc nội, một số chỉ tiêu liên quan đến GDP, các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p tieu_vu06 09-06-2018 32 2   Download

 • Tìm hiểu khái niệm và cách thức đo lường tăng trưởng kinh tế. Xem xét số liệu quốc tế về GDP thực tế bình quân đầu người. Tìm hiểu các nguồn lực tăng trưởng kinh tế Nghiên cứu các mô hình tăng trưởng kinh tế thông qua các lý thuyết về tăng trưởng. Phân tích các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

  ppt31p meomeoten 03-12-2012 157 22   Download

 • "Bài giảng Kinh tế học: Chương III" trình bày về đo lường GDP, tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Bài giảng được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu về GDP, cách xây dựng biểu đồ vòng chu chuyển và phương pháp đo lường, xây dựng khái niệm GDP thực tế và tính toán tăng trưởng kinh tế, giải thích được những hạn chế của chỉ tiêu GDP với vai trò là thước đo về mức sống.

  pdf70p hohanhnhi 14-01-2014 102 10   Download

 • Chương 2 Đo lường thu nhập và mức giá chung, mục tiêu của chương này nhằm tìm hiểu về:Xây dựng khái niệm tổng sản phẩm trong nước (GDP), tìm hiểu các phương pháp đo lường tổng sản phẩm trong nước, tìm hiểu GDP thực tế, GDP danh nghĩa và việc sử dụng GDP trong đánh giá phúc lợi kinh tế, xây dựng khái niệm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), cách thức đo lường CPI và tính toán tỉ lệ lạm phát từ CPI, so sánh CPI và hệ số điều chỉnh GDP trong việc đo lường lạm phát, điều chỉnh các biến số vĩ mô theo lạm phát.

  pdf51p thanhdieutran 12-04-2014 91 2   Download

 • "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản" tìm hiểu về đo lường các chỉ tiêu sản lượng của quốc gia như: Tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội; xây dựng các phương pháp xác định GDP; phân tích các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

  pdf33p angicungduoc9 04-01-2021 33 3   Download

 • GDP (Gross Domestic Product) là giá trị thị trường của toàn bộ SP&DV cuối cùng được tạo ra trên phạm vi một lãnh thổ trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). GDP được tổng hợp theo 2 phương pháp: 1. Phương pháp trực tiếp (theo thu nhập hay chi phí) GDP = W + r + Π + i (+ Thuế gián thu) 2. Phương pháp gián tiếp (theo quá trình sản xuất) GDP = Tổng giá trị gia tăng

  ppt22p blackangel379 08-10-2010 195 64   Download

 • Xây dựng mô hình tổng chi tiêu – mô hình giao điểm Keynes. Phân tích tác động của chính sách tài khóa đến tổng chi tiêu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế. Tìm hiểu mối quan hệ giữa đường tổng chi tiêu trong mô hình giao điểm Keynes và đường tổng cầu trong mô hình AD-AS

  ppt47p meomeoten 03-12-2012 150 26   Download

 • Nhóm có việc làm: những người sử dụng hầu hết tuần trước điều tra để làm công việc được trả tiền lương. Nhóm thất nghiệp: những người không có việc làm trong tuần lễ trước điều tra nhưng có nhu cầu và nỗ lực tìm việc. Nhóm không nằm trong lực lượng lao động: sinh viên dài hạn, nội trợ, người nghỉ hưu…. Lực lượng lao động: gồm những người có việc làm và người thất nghiệp....

  ppt29p meomeoten 03-12-2012 88 12   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Hoạch toán tổng sản phẩm quốc dân" trình bày các kiến thức: Tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản phẩm quốc dân, ba phương pháp đo lường tổng sản phẩm quốc nội, một số chỉ tiêu liên quan đến GDP, các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản, tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p tsmttc_007 10-09-2015 518 13   Download

 • Một số khái niệm cơ bản khi tính toán và sử dụng số liệu. Mối quan hệ giữa sản lượng, thu nhập và chi tiêu GDP, GNI … Các phương pháp xác định Đo lường sự thay đổi trong giá cả. Thất nghiệp

  pdf18p chaen_12 09-12-2013 159 11   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô nêu lên dòng luân chuyển của nền kinh tế giản đơn; phương pháp đo lượng sản lượng của nền kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội; tổng thu nhập quốc dân, thu nhập quốc dân ròng; đánh giá các chỉ tiêu GDP, GNP và NNP.

  pdf54p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 184 9   Download

 • Luận án "Phương pháp thống kê tổng sản phẩm trong nước xanh (GDP xanh) ở Việt Nam" nghiên cứu phương pháp tính chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước xanh ở Việt Nam, trên cơ sở cụ thể hóa một số yếu tố liên quan phương pháp tính và xác định khả năng đo lường các yếu tố liên quan chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước xanh ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf0p sutihana 05-12-2016 87 6   Download

 • Bài viết Hiệu ứng ngưỡng chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam kiểm định bằng phương pháp Bootstrap sau đây khám phá mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam bằng ước lượng mô hình ngưỡng với ba đo lường của chi tiêu công so với GDP.

  pdf11p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 58 5   Download

 • Mục tiêu của bài 2 nhằm giúp học viên hiểu và biết được các phương pháp đo lường sản lượng quốc gia, phương pháp tính lạm phát, thất nghiệp; chỉ rõ cho học viên phương pháp tính GDP và nêu được ý nghĩa, vai trò của các chỉ tiêu GNP, GDP, và các đồng nhất thức trong phân tích Kinh tế vĩ mô. Mời các bạn tham khảo.

  pdf30p hihihaha9 14-01-2017 37 1   Download

 • Muốn tính được tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) phải có các đại lượng tốc độ tăng GDP, tốc độ tăng vốn hoặc tài sản cố định (TSCĐ), tốc độ tăng lao động làm việc và các hệ số đóng góp của lao động (β), hệ số đóng góp của vốn hoặc TSCĐ (α). Trong thực tế tính toán tốc độ tăng TFP ở Việt Nam, một trong những khó khăn nhất phải được nghiên cứu và giải quyết là tính tốc độ tăng vốn hoặc TSCĐ (từ đây chúng tôi đề cập đến TSCĐ). Bài viết này đưa ra phương pháp xử lý số liệu để tính tốc độ tăng TSCĐ.

  pdf6p fennik 18-11-2019 26 0   Download

 • "Bài giảng Kinh tế học - Chương 3: Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân" gồm 4 nội dung tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội; các phương pháp đo lường tổng sản phẩm quốc nội; một số chỉ tiêu liên quan đến GDP; các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

  pdf20p kethamoi11 25-03-2021 12 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp đo lường GDP
p_strCode=phuongphapdoluonggdp

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2