intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp dùng bùn hoạt tính

Xem 1-20 trên 30 kết quả Phương pháp dùng bùn hoạt tính
 • Hệ thống bùn hoạt tính là một trong những hệ thống thứ cấp đế làm sạch nước thải trước khi thải vào môi trường. Hệ thống bùn hoạt tính có nhiều phiên bản khác nhau: Truyền thống Khuấy trộn hoàn toàn Thông khí giảm dần Nạp nước thải ở nhiểu điểm Thông khí cải tiến Quy trình Kraus Tiếp xúc, cố định Thông khí kéo dài Thông khí cao tốc Bể phản ứng theo chuỗi Sử dụng oxy tinh khiết Rảnh oxy hóa Bể kết hợp nitrat hóa Nitrat hóa độc lập Bể phản ứng trục sâu...

  ppt39p hongocduyphu 14-12-2010 996 264   Download

 • MLSS Hỗn hợp chất lỏng trong bể sục khí đã được định kỳ quan trắc và điều khiển bằng việc định kỳ lấy mẫu đột xuất “grab samples” hỗn hợp chất lỏng, cho mẫu chạy qua một tấm lọc, sấy khô phần cặn bám trên tấm lọc và sau đó cân khối lượng. Vào những năm 1970, các thiết bị online được giới thiệu các bộ giám sát liên tục, và điều khiển lý thuyết, nồng độ MLSS trong bể sục khí. Ý tưởng xác định hàm lượng MLSS là dựa trên cơ sở liên tục, việc tuần hoàn lại...

  pdf6p bibocumi6 27-09-2012 725 46   Download

 • Việc nghiên cứu cộng đồng vi khuẩn xử lý ammonium (N-NH4 + ) trong bùn hoạt tính và ảnh hưởng của tỷ lệ C:N:P đến khả năng xử lý N-NH4 + là rất cần thiết. Nghiên cứu được thực hiện khảo sát cộng đồng vi khuẩn xử lý N-NH4 + của mẫu bùn bằng phương pháp sinh học phân tử DGGE và lắp dựng mô hình khảo sát ảnh hưởng của mối quan hệ giữa COD, N-NH4 + vàP-PO4 3- đến sự thích ứng và khả năng xử lý N-NH4 + của vi khuẩn trong bùn hoạt tính.

  pdf9p vimississippi2711 07-12-2020 14 0   Download

 • KHẢO SÁT HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG BÙN HOẠT TÍNH. (NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC) 7.1.MỤC ĐÍCH Tìm hiểu phương pháp xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính như thế nào Xác định hiệu xuất cao nhất của quá trình xử lý nước thải. Tìm hiểu cách xác định thông số động học

  pdf15p meogiay 10-11-2011 224 66   Download

 • Công nghệ USBF được cải tiến từ qui trình bùn hoạt tính cổ điển, công nghệ này kết hợp ba quá trình thiếu khí, hiếu khí và lắng trong một đơn vị xử lý nước thải. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về công nghệ này, mời các bạn cùng tham khảo luận văn tốt nghiệp đại học "Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể USBF" dưới đây. Hy vọng nội dung luận văn phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf151p clackpy 15-01-2016 403 102   Download

 • Vào đầu thế kỷ 20, hệ thống bùn hoạt tính được phát triển thành phương pháp điều trị hiệu quả kinh tế thứ hai. Thông khí, sử dụng để chuyển oxy để quần chúng có hoạt tính sinh học của các sinh vật trong phạm vi các hệ thống này, có là một phần quan trọng trong xử lý nước thải như việc sử dụng bùn hoạt tính nở rộ trong lĩnh vực này. Thay đổi quan trọng đã xảy ra trong các hệ thống này như là một kết quả của không chỉ tiến bộ trong công nghệ mà còn sự thay đổi trong...

  pdf18p tuongmatdo 13-12-2011 83 6   Download

 • 2. Hoạt động của hệ thống có thề m tả như sau: Trong hệ thống sử dụng bùn hoạt tính, dòng vào được đưa từ bể tách sơ bộ ở đó các hạt rắn được lắng xuống. Nước thải sau đó được đưa qua một bể hiếu khí, và sau đó qua bể lắng cấp 2 ở đây một phần bùn lắng được tuần hoàn trở lại qua bể hiếu khí, một phần được thải ra khỏi hệ thống.

  doc5p venus2110 26-09-2011 339 111   Download

 • Báo cáo chuyên đề "Bể bùn hoạt tính hiếu khí Unitank" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 1 giới thiệu chung về phương pháp xử lý sinh học hiếu khí, chương 2 bể bùn hoạt tính hiếu khí Unitank, chương 3 tính toán thiết kế bê Unitank, chương 4 vận hành và điều khiển hệ thống Unitank.

  doc51p nguyenquangminh1612 13-11-2014 250 89   Download

 • Bài thuyết trình chuyên đề: Các quá trình sinh học trong xử lý nước thải giới thiệu các nội dung: phương pháp xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính, sự hình thành bùn hoạt tính, các hệ thống bể bùn hoạt tính, bể sinh học màng. Đây là tài liệu tham khảo ngành Môi trường.

  ppt27p chudu100 10-04-2014 169 56   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "công nghệ môi trường (tập 1: xử lý nước)" trình bày các nội dung: các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo với quá trình bùn hoạt tính,... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf185p bautroibinhyen8 17-12-2016 98 19   Download

 • Màng sinh vật (biofilm) là một tập hợp gồm nhiều tế bào vi sinh vật gắn kết với nhau trên bề mặt một giá thể. Từ mẫu đất, nước, bùn thu thập tại các khu đất nông nghiệp, làng nghề ở Hà Nội và Hưng Yên chúng tôi đã phân lập được một số chủng vi khuẩn có khả năng tạo biofilm bằng phương pháp sử dụng tím tinh thể. Trong số các chủng phân lập, hai chủng U1.3 và U3.7 có khả năng tạo biofilm mạnh nhất. Quan sát dưới kính hiển vi điện tử cho thấy, cả hai chủng đều có hình dạng que, gram (+) và mang nhiều đặc điểm giống với các đặc điểm hình thái với chi Bacillus.

  pdf8p trinhthamhodang 24-10-2019 36 0   Download

 • Giáo trình Xử lý nước thải có bố cục gồm 13 chương.

  doc322p nghiem_nguyen 15-03-2011 1713 657   Download

 • Bài 2. TRAO ĐỔI ION 2.1 MỤC ĐÍCH . Nghiên cứu sự biến đổi pH trong quá trình trao đổi ion . Nghiên cứu quá trình trao đổi ion theo chiều dày lớp nhựa trao đổi ion. Xác định dung lượng trao đổi làm việc của nhựa trao đổi ion . 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT. Để khử các tạp chất ở trạng thái ion trong nước, phương pháp được dùng nhiều nhất là trao đổi ion. Phương pháp này có thể khử tương đối triệt để các tạp chất ở trạng thái ion trong nước. Chất lượng...

  pdf8p biodoc 20-09-2011 154 39   Download

 • Phần 2 giáo trình trình bày nội dung chương 13 đến chương 17: Xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo với quá trình bùn hoạt tính; xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo với quá trình màng sinh học; bể lắng đợt II và bể nén bùn; xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên; khử nitơ, phốt pho trong nước thải.

  pdf145p uocvong08 24-10-2015 70 15   Download

 • Luận văn phân tích thành phần của bùn đỏ thô; xác định thành phần và cấu trúc pha của mẫu bùn đỏ bằng phương pháp nhiễu xạ tia X; nghiên cứu các điều kiện để hoạt hóa bùn đỏ; nghiên cứu, đánh giá khả năng hấp phụ photphat của bùn đỏ sau khi được hoạt hóa; xử lý và đánh giá kết quả thực nghiệm.

  pdf84p change14 07-07-2016 73 12   Download

 • Đề tài "Bể sinh học từng mẻ" gồm các nội dung chính như: Vị trí và chức năng của bể sinh học từng mẻ, nguyên tắc hoạt động, phương pháp tính toán và ví dụ áp dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc13p vuongsamrua 28-10-2017 36 9   Download

 • Công nghệ màng lọc sinh học (MBR) được thí nghiệm áp dụng xử lý nước thải đô thị đạt hiệu quả xử lý cao. Đây là một trong những phương pháp tiên tiến và đã được áp dụng xử lý thành công nhiều loại nước thải khác nhau từ đô thị cho tới các loại nước thải công nghiệp khó xử lý. Mô hình thí nghiệm MBR là sự kết hợp giữa hai quá trình cơ bản: Phân hủy sinh học chất hữu cơ và kỹ thuật tách sinh khối vi sinh bằng màng.

  pdf5p vidoraemi2711 18-06-2019 37 3   Download

 • Trong bài báo này, các phương pháp hoạt hóa bùn đỏ Lâm Đồng khác nhau, bao gồm axit hóa, hoạt hóa bằng nhiệt, kết hợp xử lý bằng axit và nhiệt, được ứng dụng để hấp phụ Pb(II) và metylen xanh trong dung dịch nước. Ảnh hưởng của phương pháp hoạt hóa đến tính chất hóa lý của bùn đỏ được đặc trưng bằng XRD, BET và TEM. Ảnh hưởng của pH dung dịch ban đầu đến tỷ lệ loại bỏ các chất ô nhiễm ở trên đã được khảo sát.

  pdf12p sieunhansoibac7 25-04-2018 43 2   Download

 • Bài viết trình bày việc xây dựng quy trình xác định hàm lượng 17/20 amino acid trong quá trình chế biến cua lột Scylla sp. nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm thu được sau khi chế biến. Quy trình này dựa trên phương pháp HPLC sử dụng detector huỳnh quang.

  pdf9p vipalau2711 04-01-2021 5 0   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ,...( gọi chung là nước thải công nghiệp). Tiêu chuẩn này dùng để kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp khi thải vào các thủy vực có mục đích sử dụng nước cho sinh hoạt, thủy vực có các mục đích sử dụng nước với yêu cầu chất lượng nước thấp hơn, hoặc vào nơi tiếp nhận nước thải khác....

  doc33p giang_tinhcotoigapem 15-04-2011 159 37   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1045 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp dùng bùn hoạt tính
p_strCode=phuongphapdungbunhoattinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2