intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp xác định giá đất

Xem 1-20 trên 578 kết quả Phương pháp xác định giá đất
 • Căn cứ theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP. Nhìn chung có 4 phương pháp xác định giá đất cụ thể được hướng dẫn thi hành:

  pdf19p truongan 18-11-2009 586 288   Download

 • Để thực hiện hiệu quả công tác cổ phần hóa DNNN, giai đoạn xác định giá trị doanh nghiệp là khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc chống thất thu ngân sách nhà nước cũng như hạn chế thiệt hại cho nhà đầu tư. Nhằm thực hiện hiệu quả công tác này, hiện có nhiều phương pháp để tiến hành định giá doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giới thiệu một số phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa.

  pdf6p vicross2711 26-06-2019 28 2   Download

 • Trên cơ sở phân tích các đặc điểm của đất đai, nghiên cứu các thông lệ quốc tế về định giá đất và đánh giá thực trạng các phương pháp xác định giá đất của Việt Nam, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất của Việt Nam để góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước.

  pdf5p vianthony2711 16-04-2021 4 0   Download

 • Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  pdf9p lawttnh14 13-11-2009 166 46   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 114/2004/tt-btc về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện nghị định số 188/2004/nđ-cp ngày 16/11/2004 của chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p lawqds2 09-12-2009 115 36   Download

 • Tổng quan về một số phương pháp xác định giá đất trên thế giới và khả năng áp dụng đối với giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam

  pdf9p banhbeonhantom 29-07-2013 61 7   Download

 • "Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" quy định các nguyên tắc phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho những ai quan tâm đến vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf18p tsmttc_009 29-07-2015 39 1   Download

 • Giáo trình "Định giá đất" có cấu trúc gồm 5 chương cung cấp cho người học các kiến thức về đất đai và thị trường đất đai, giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất, định giá đất và nguyên tắc định giá đất, phương pháp định giá đất, định giá đất ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf137p quocnghiphan 29-10-2010 1236 666   Download

 • Giáo trình Định giá đất của tiến sĩ Hồ Thị Lam Trà trình bày nội dung về đất đai và thị trường đất đai, giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất, định giá đất và nguyên tắc xác định giá đất, phương pháp định giá đất và định giá đất ở Việt Nam.

  pdf131p hoasuahanoi 14-01-2011 485 202   Download

 • Giáo trình Định giá đất được biên soạn dùng cho sinh viên ngành Quản lý Đất đai, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về đất đai, thị trường đất đai, giá đất, định giá đất và nguyên tắc xác định giá đất trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Cung cấp cho sinh viên các phương pháp định giá cơ bản đang được áp dụng phổ biến trên thế giới và vận dụng các phương pháp đó để xác định giá đất trong hoàn cảnh thực tế ở nước ta....

  pdf138p coc_xanh 17-01-2013 320 137   Download

 • Nội dung giáo trình "Định giá đất" gồm 5 chương. Sau đây là phần 1 của giáo trình sẽ cung cấp nội dung của 3 chương đầu: chương 1 đất đai và thị trường đất đai, chương 2 giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất, chương 3 định giá đất và nguyên tắc xác định giá đất.

  pdf47p saodoivangem 25-12-2014 97 38   Download

 • "Bài giảng Định giá đất" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về nguyên tắc và cơ sở xác định giá đất; phương pháp định giá đất; khung giá đất; bảng giá đất; giá đất cụ thể...

  ppt50p quenchua10 19-01-2021 8 1   Download

 • Do tính năng tiện lợi, cơ động và dễ sử dụng nên ngày nay máy định vị GPS cầm tay đang được sử dụng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực có liên quan đến đo đạc bản đồ. Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng thiết bị này để xác định hệ tọa độ và hệ quy chiếu quốc gia VN2000 ở nhiều nơi đang còn nhiều bất cập và thiếu tính nhất quán; một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là do người sử dụng thiếu thông tin cài đặt trên phần mềm của máy định vị GPS cầm tay....

  doc3p ngock34nlu 04-12-2009 960 205   Download

 • Phạm vi áp dụng của phương pháp thặng dư Từ công thức tính toán và đặc điểm của phương pháp thặng dư, có thể thấy phương pháp thặng dư chủ yếu là dùng để xác định giá đất cho mấy loại hình sau đây: (1) Ðịnh giá cho đất đai chờ phát triển; (2) Ðịnh giá nhà đất tái phát triển phải di chuyển cải tạo, lúc đó chi phí xây dựng trong công thức còn bao gồm cả chi phí di chuyển. (3) Định giá đất trong công trình nhà đất hiện có, nghĩa là lấy giá nhà đất trừ...

  pdf17p muaythai3 24-08-2011 211 64   Download

 • Tài liệu Cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá đất và giải quyết khiếu nại của dân giới thiệu về ba báo cáo. Trong đó, báo cáo 1 trình bày về đề xuất hoàn thiện chính sách Nhà nước thu hồi đất và cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện tại Việt Nam; báo cáo 2 - nghiên cứu về cơ chế xác định giá đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Việt Nam; báo cáo thứ 3 là về nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Việt Nam.

  pdf242p vangphu 16-03-2015 127 34   Download

 • Đề tài “Xác định bảng giá đất trên một số tuyến đường quận 5 Tp. Hồ Chí Minh” nhằm ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế cũng như chứng minh cho sự chênh lệch giữa hai loại giá đất và kết hợp xây dựng hệ số hẻm mặt tiền đường để góp phần nào đó cho công tác thẩm định giá và quản lý đất đai có hiệu quả hơn. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định giá đất thị trường và xây dựng hệ số hẻm – mặt tiền khu vực đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền, Phước Hưng, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

  pdf56p minhuehk37 21-04-2015 102 32   Download

 • Nội dung giáo trình "Định giá đất" gồm 5 chương. Sau đây là phần 2 của giáo trình sẽ cung cấp nội dung của 2 chương cuối: chương 4 phương pháp định giá đất, chương 5 định giá đất ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm được kiến thức cần thiết.

  pdf85p saodoivangem 25-12-2014 113 28   Download

 • Trên cơ sở công thức thiết lập và kết quả thí nghiệm, kiến nghị phương pháp xác định giá trị áp lực nước lỗ rỗng thặng dư ban đầu áp dụng cho bài toán cố kết thấm và các bài toán địa cơ khác trong trường hợp bài toán phẳng và không gian. Khác với giả thiết ở thời điểm ban đầu t = 0,  = uwo, tức là chấp nhận giá trị hệ số áp lực nước lỗ rỗng ban đầu =1, theo kết quả thí nghiệm trong buồng nén ba trục, hệ số áp lực nước lỗ...

  pdf7p namson94 22-07-2012 167 24   Download

 • Bài viết Định giá đất hàng loạt bằng mô hình hồi quy tập trung vào phương pháp định giá đất hàng loạt bằng mô hình hồi quy, phương pháp giúp xác định giá đất tiệm cận giá thị trường cho cả vùng hay một khu vực. Mời các bạn tham khảo.

  pdf9p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 160 22   Download

 • Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ban hành tỷ lệ phần trăm để xác định giá đất thuê trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc.

  pdf6p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 42 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp xác định giá đất
p_strCode=phuongphapxacdinhgiadat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2