intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương thức luân chuyển vốn

Xem 1-20 trên 105 kết quả Phương thức luân chuyển vốn
 • Nội dung: Chương 1: Một số vấn đề chung về vốn và phương thức huy động vốn của doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng vốn và phương thức huy động vốn ở công ty TNHH đầu tư – sản xuất xuất nhập khẩu Việt Nhật; Chương 3: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh huy động vốn ở công ty TNHH đầu tư – sản xuất xuất nhập khẩu Việt Nhật.

  doc76p emgaiphale 06-03-2014 75 29   Download

 • Luận án được thực hiện với mục tiêu chung là xây dựng một bộ chỉ số có khả năng đo lường mức độ ổn định tài chính phù hợp với đặc điểm tài chính Việt Nam, từ đó phát triển thành chỉ số ổn định tài chính tổng hợp duy nhất.

  pdf30p phongtitriet999 07-05-2020 5 0   Download

 • Khi nói đến đầu tư quốc tế, người ta luôn nói đến công nghệ và chuyển giao công nghệ. Vì khi nhà đầu tư đến một nơi nào đó để đầu tư, ngoài việc chuyển vốn đến địa điểm đầu tư, nhà đầu tư còn mang theo công nghệ để áp dụng vào công việc sản xuất công việc kinh doanh của mình nhằm rút ngắn thời gian khởi động và duy trì nguồn cung cấp cho bạn hàng truyền thống.

  doc20p liv123 13-10-2010 322 121   Download

 • Câu 1: Trường hợp nào không phải phương thức luân chuyển vốn gián tiếp. a. Công ty bảo hiểm Bảo Việt cho công ty TNHH Honda VN vay vốn b. Bạn mua trái phiếu của ngân hàng VCB c. Bạn mượn 100 triệu VNĐ từ bạn thân d. Bạn vay ngân hàng Đông Á 100 triệu VNĐ Câu 2: Cổ phiếu công ty vừa được phát hành sẽ được giao dịch trên thị trường Thị trường tiền tệ (I) Thị trường vốn (II) Thị trường sơ cấp (III) Thị trường thứ cấp (IV) a. I và III b. I và...

  pdf6p sangttgm 22-08-2013 332 51   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan về cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp, thực trạng cấu trúc vốn vốn luân chuyển và quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, dữ liệu nghiên cứu mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của luận án, kiểm định sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị của doanh ...

  pdf233p danhvi95 05-12-2018 85 11   Download

 • Bài nghiên cứu này sử dụng phân tích dữ liệu bảng gồm 208 công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2006 đến 2012, bằng các phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu (pooled OLS), mô hình hiệu ứng cố định (FEM) và bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) kiểm định mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lợi ở các doanh nghiệp VN.

  pdf9p vihitachi2711 03-05-2019 49 2   Download

 • Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu các kiến thức cơ bản của các phương pháp kế toán bao gồm tài khoản, ghi sổ kép, tính giá; quá trình luân chuyển vốn đối với từng loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p abcxyz123_07 04-04-2020 4 0   Download

 • Bước sang những năm đầu của thế kỷ XXI, nên kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghhiệp vào năm 2020 trong đó phát huy nội lực trong nước là chính đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ từ bên ngoài.

  pdf79p lop07fi3 11-10-2010 300 157   Download

 • Cổ phần hoá là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường. Mục tiêu của cổ phần hoá trước hết là nhằm thay đổi phương thức quản lý; huy động thêm vốn của cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp để đổi mới công nghệ, tạo thêm việc làm và nâng cao sức cạnh tranh; tạo điều kiện để người lao động và những người khác có cổ phần; tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh...

  pdf96p trungtri 27-07-2009 291 138   Download

 • 1. Phương thức phát hành Phát hành CK là tiền đề quan trọng trong quá trình luân chuyển CK, là điều kiện quyết định sự thành công trong quá trình huy động vốn đối với chủ thể phát hành CK.

  ppt41p lehoang_0104 01-09-2011 391 115   Download

 • Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh. Thông qua tiêu thụ, giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm được thực hiện, đơn vị thu hồi được vốn bỏ ra. Cũng chính trong giai đoạn tiêu thụ này, bộ phận giá trị mới sáng tạo ra trong khâu sản xuất được thực hiện dưới hỡnh thức lợi nhuận. Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sẽ góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung, đồng thời góp phần thỏa món...

  pdf25p hocbong1122 19-02-2013 114 34   Download

 • Nằm ở phía Đông của châu Á, phía Tây của Thái Bình Dương, với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, tài nguyên thiên nhiên khan hiếm cùng với đó là kết cấu dân số già cùng với đó là những khủng hoảng tài chính trong giai đoạn hiện nay, nhưng Nhật Bản vẫn là một trong những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới với giá trị GDP tính theo ngang giá sức mua tương đương khoảng 4.500 tỷ USD đứng thứ 4 trên thế giới (theo bảng xếp hạng được Ngân hàng thế...

  doc19p hieu_bro 02-10-2013 94 25   Download

 • Luận án nhằm góp phần giải quyết một phần yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong giai đoạn phát triển mới của đất nước khi Việt Nam chuyển từ nước chậm phát triển, thu nhập thấp sang nước thu nhập trung bình thấp, đồng thời, chính sách ODA cho Việt Nam thay đổi từ quan hệ hai bên cho và nhận ODA sang quan hệ đối tác phát triển (khác biệt cả tính chất, quy mô, cơ cấu, điều kiện và phương thức cung cấp ODA).

  pdf222p change01 05-05-2016 67 18   Download

 • Vai trò: Góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế Tạo môi trường thuận lợi để dung hòa các lợi ích kinh tế của các chủ thể kinh tế khác trên thị trường Kích thích tính hiệu quả của các doanh nghiệp Tạo đ/kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính

  ppt28p cancer23 20-08-2012 68 9   Download

 • Thuyết trình: Doanh nghiệp Việt Nam - Chuyển từ huy động vốn cổ phần sang vốn vay truyền thống nhằm mục tiêu phân tích thách thức huy động vốn cổ phần, từ đó đề xuất các doanh nghiệp và cơ quan quản lý về phương thức chuyển từ huy động vốn cổ phần sang vốn vay truyền thống.

  pdf19p narrow_12 22-07-2014 61 6   Download

 • “Biện chứng” là khái niệm dùng để chỉ đặc tính vốn có của thế giới, đó là mối liên hệ tương tác, chuyển hóa; sự vận động, phát triển theo quy luật của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, tư duy. Phép bi n ch ệ ứng là lý luận, học thuyết nghiên cứu, khái quát những hiện tượng biện chứng của thế giới khách quan thành hệ thống các nguyên lý, quy luật chung nhất nhằm vạch ra các nguyên tắc phương pháp luận chỉ đạo hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người....

  ppt122p nguyenngoctrieu13019 16-09-2010 1541 461   Download

 • Trong điều kiện hiện nay ở nước ta nói chung, tỉnh Thanh Hoá nói riêng, khả năng nguồn vốn còn hạn hẹp, nhu cầu công ăn việc làm là rất cấp bách. Nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, khai thác có hiệu quả tiềm năng đa dạng về nông - lâm - ngư nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hình thành các vùng tập trung chuyên canh, đưa công nghệ sinh học và các phương pháp tiên tiến vào nông nghiệp, đảm bảo vững chắc nhu cầu lương...

  pdf105p dell1122 04-09-2012 458 170   Download

 • Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và nhà nứơc trong đó có đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế, những năm qua ngành ngân hàng đã thực hiện được chiến lược đổi mới mạnh mẽ từ mô hình tổ chức đến phương thức hoạt động của mình. Về mô hình tổ chức từ hệ thống ngân hàng một cấp chuyển thành hệ thống ngân hàng 2 cấp, hệ thống các ngân hàng thương mại làm nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ tín dụng tăng cường huy động, khai thác mọi nguồn vốn, tích cực đầu...

  pdf75p vaio1111 03-09-2012 175 96   Download

 • Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, Luận văn gồm các chương: Chương  I - Tổng quan về ngân hàng chính sách xã hội, Chương II - Khảo sát và đánh giá thực trạng của hệ thống đang tồn tại, Chương III - Những vấn đề chung về phương pháp luận cơ bản và ngôn ngữ sử dụng, Chương IV - Phân tích và thiết kế HTTT quản lý vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội Huyện Thanh Oai.

  pdf88p thuytienvang_1 31-10-2012 206 71   Download

 • “Thị trường tài chính là nơi diễn ra hoạt động giao dịch và mua bán quyền sử dụng những khoản vốn thông qua các phương thức giao dịch và những công cụ tài chính nhất định”. Đối tượng được mua bán trên thị trường tài chính là các khoản vốn. Để mua bán các khoản vốn này, người ta sử dụng các công cụ giao dịch nhất định.

  ppt20p trancongphuc 23-10-2010 276 68   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương thức luân chuyển vốn
p_strCode=phuongthucluanchuyenvon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2