Phương thức sai thay đổi

Xem 1-20 trên 125 kết quả Phương thức sai thay đổi
 • Tiền mặt là phương tiện giao dịch nhanh nhất song cũng dễ gặp rủi ro nhất. Để giảm thiểu rủi ro cần hạn chế tối đa lượng tiền mặt trong giao dịch và đặc biệt trong bảo quản tại két. Vấn đề thu-chi tiền mặt luôn là mối quan tâm đặc biệt không chỉ của kiểm toán hoạt động mà còn cả của quản lí nói chung và của các hoạt động kiểm tra-kiểm soát khác nói riêng.

  ppt26p coc_xanh 15-01-2013 20 4   Download

 • 7.1. Bản chất của phương sai thay đổi Giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là phương sai của sai số hồi quy không đổi qua các quan sát. Trong thực tế sai số hồi quy có thể tăng lên hoặc giảm đi khi giá trị biến độc lập X tăng lên = Phương sai thay đổi.

  ppt26p thanhtv0302 23-05-2011 307 94   Download

 • Giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là phương sai của sai số hồi quy không đổi qua các quan sát. Trong thực tế sai số hồi quy có thể tăng lên hoặc giảm đi khi giá trị biến độc lập X tăng lên = Phương sai thay đổi.

  pdf8p nuber_12 27-08-2013 37 5   Download

 • Lecture "Applied econometrics course - Chapter 6: Đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan" trình bày các kiến thức: Đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf43p bautroibinhyen18 18-02-2017 5 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Phương sai thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, cách phát hiện phương sai thay đổi, biện pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p nguoibakhong05 18-03-2018 1 0   Download

 • Hiểu bản chất và hậu quả của phương sai sai số thay đổi Biết cách phát hiện phương sai sai số thay đổi và biện pháp khắc phục .Nhiều kinh tế gia lỗi lạc thực ra còn khá "dị ứng" kinh tế lượng vì họ cho rằng nó làm giảm sức tưởng tượng, do phải bắt buộc lệ thuộc vào mô hình, tìm kiếm các biến số, tìm các data thống kê "đủ tốt", qui hoạch các mô hình, chứng minh tính hợp lý, phát triển phương pháp đo đạc để rồi có khi là một kết luận nhạt...

  ppt40p can_loc 29-07-2012 249 64   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 do Trần Thị Tuấn Anh biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về phương sai thay đổi như bản chất của phương sai thay đổi; hậu quả của phương sai thay đổi; phát hiện phương sai thay đổi; khắc phục phương sai thay đổi.

  ppt17p cocacola_07 07-11-2015 41 17   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế lượng: Chương 7: Phương sai của sai số thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi , ước lượng OLS khi phương sai của sai số thay đổi, phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt24p doinhugiobay_06 12-12-2015 84 17   Download

 • Cùng nắm bắt kiến thức về "Phương sai thay đổi" qua bài giảng Kinh tế lượng chương 7 sau đây. Trong chương này sẽ trình bày các nội dung như: Bản chất của phương sai thay đổi, nguyên nhân của phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt42p nganga_04 27-09-2015 15 5   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Phương sai thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi, khắc phục phương sai thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf75p doinhugiobay_13 26-01-2016 14 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 do Trần Thị Tuấn Anh biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về phương sai thay đổi như bản chất của phương sai thay đổi; hậu quả của phương sai thay đổi; phát hiện phương sai thay đổi; khắc phục phương sai thay đổi.

  pdf3p youcanletgo_03 13-01-2016 14 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 7: Phương sai thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phương sai không đổi và phương sai thay đổi, nguyên nhân phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi, khắc phục phương sai thay đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p thangnamvoiva25 18-10-2016 4 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của phương sai thay đổi, nguyên nhân của phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, cách phát hiện phương sai thay đổi, biện pháp khắc phục phương sai thay đổi.

  pdf33p kyniemchieumua_09 14-12-2017 9 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Phương sai thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi, khắc phục phương sai thay đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt17p nguoibakhong05 18-03-2018 0 0   Download

 • Trong lý thuyết xác suất và thống kê, phương sai của một biến ngẫu nhiên là một độ đo sự phân tán thống kê của biến đó, nó hàm ý các giá trị của biến đó thường ở cách giá trị kỳ vọng bao xa. Phương sai của biến ngẫu nhiên giá trị thực là moment trung tâm, nó còn là nửa bất biến (cumulant) thứ hai của nó. Phương sai của một biến ngẫu nhiên là bình phương của độ lệch chuẩn.

  ppt54p ntphuong60 07-10-2010 966 260   Download

 • Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Hiện tượng phương sai của sai số (PSSS) thay đổi xảy ra khi nào? • Hậu quả của PSSS thay đổi. • Phát hiện PSSS thay đổi • Các biện pháp khắc phục PSSS thay đổi

  pdf14p thoabar3 28-11-2010 833 137   Download

 • Chương 6 Phương sai sai số thay đổi, cùng tìm hiểu kiến thức trong chương với những nội dung sau: Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hậu quả, phát hiện, khắc phục phương sai sai số thay đổi.

  pdf21p thanhdieutran 11-04-2014 35 5   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Kiểm định mô hình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không, phương sai sai số thay đổi, đa cộng tuyến, sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf34p doinhugiobay_14 16-02-2016 25 2   Download

 • Nội dung gồm 1. Sử dụng hộp lệnh của Eview 2. Thao tác kiểm định bằng Eview 3. Phát hiện và khắc phục phương sai sai số thay đổi (PSSSTĐ) 4. Phát hiện và khắc phục đa cộng tuyến (ĐCT) 5. Phát hiện và khắc phục tự tương quan (TTQ) 6. Chọn lựa mô hình Tài liệu giúp các bạn tham khảo để hiểu thêm về kinh tế lượng.

  pdf32p hieuandha1215 10-04-2012 1443 473   Download

 • Giáo trình Kinh tế lượng do TS. Mai Văn Nam biên soạn gồm 8 chương, trình bày các kiến thức tổng quan về kinh tế lượng, phân tích mô hình hồi quy đa biến, phương pháp sai số thay đổi, tự tương quan, đa cộng tuyến, kiểm định và lựa chọn mô hình, mô hình hồi quy với biên giá và biên bị chặn và các nội dung khác.

  pdf166p langtuthangpro 20-08-2014 408 227   Download

Đồng bộ tài khoản