intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá khứ hoàn thành

Xem 1-20 trên 344 kết quả Quá khứ hoàn thành
 • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả quá trình xảy ra 1 hành động bắt đầu trước một hành động khác trong quá khứ.

  doc3p bunrieu 05-07-2010 1137 182   Download

 • Các bạn có thể dễ phân biệt thì Quá khứ hoàn thành, tuy nhiên thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn vẫn gây không ít khó khăn cho các bạn đặc biệt là hay ra trong lúc bạn luyện tập các dạng bài luyện thi TOEIC. Thì quá khứ hoàn thành & Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (The past perfect & The past perfect continuous)

  pdf14p lathucuoicung123 26-09-2013 364 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài số 23 thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (i had been doing)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p monte_carlo 02-08-2011 291 46   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu "Lesson 4: The past perfect and the past perfect continuous (Thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn)" để nắm bắt một số thông tin cơ bản về cấu trúc và cách dùng thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

  doc5p hoangcar 04-03-2016 57 8   Download

 • Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh chỉnh lý, bổ sung và thay đổi khổ sách tái bản năm 2011 của 2 tác giả Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan giới thiệu đến các bạn các thì trong tiếng Anh, cấu trúc, cách sử dụng các thì: Thì hiện tại đơn, thì tương lai đơn, thì hoàn thành, quá khứ hoàn thành,...

  pdf118p dat93prohn 11-04-2016 463 262   Download

 • TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THAM KHẢO - PAST TENSES (THÌ QUÁ KHỨ)

  doc6p leafstorm 08-07-2011 494 189   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài số 19 thì hiện tại hoàn thành với how long và thì quá khứ đơn với when since for', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p monte_carlo 02-08-2011 573 116   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài số 20: thì hiện tại hoàn thành (i have done) hoặc quá khứ đơn (i did)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p monte_carlo 02-08-2011 381 87   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài số 18 thì hiện tại hoàn thành', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p monte_carlo 02-08-2011 613 70   Download

 • Thì quá khứ hoàn thành(QKHT)-Past perfect Had gone là thì Past perfect (simple) - Thì quá khứ hoàn thành. Thì past perfect được tạo thành = had + past participle (gone/ seen/ finished…) Đôi khi chúng ta đề cập một việc gì đó xảy ra trong quá khứ.

  pdf9p superman1111 18-03-2011 51 60   Download

 • Hãy xem tình huống sau đây: I went to a party last week. Tom went to the party too. Tom went home at 10:30. So, when I arrived at11 o’clock, Tom wasn’t there.

  doc2p monte_carlo 02-08-2011 170 54   Download

 • They had left by the time I got to the restaurant. Khi nào chúng ta dùng thì Quá khứ Hoàn thành? Khi chúng ta nói về quá khứ chúng ta dùng thì

  pdf4p tocxuxu 03-10-2011 404 44   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ngữ pháp tiếng anh thông dụng: thì quá khứ hoàn thành', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p abcdef_36 07-10-2011 145 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'past perfect continuous - quá khứ hoàn thành tiếp diễn', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p c2vang 30-09-2011 134 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thì quá khứ hoàn thành', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p toan184 24-04-2011 386 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'past perfect - quá khứ hoàn thành', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p c2vang 30-09-2011 124 30   Download

 • THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH Thì quá khứ hoàn thành diễn tả I had just finished watering the 1 hành động đã xảy ra và kết lawn when it began to rain. thúc trong quá khứ trước 1 hành She had studied English before động khác cũng xảy ra và kết she came to the U.S. thúc trong quá khứ. After he had eaten breakfast, he CHỦ TỪ + HAD + QUÁ KHỨ went to school.

  pdf8p may0505 20-04-2011 123 28   Download

 • Giống như thì quá khứ hoàn thành , thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn đạt hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

  doc1p toan184 24-04-2011 308 26   Download

 • Quá khứ hoàn thành tiếp diến(QKHTTD)-Past Perfect continous Bạn có thể dùng thì past perfect continuous để diễn tả sự việc nào đó đã diễn ra (had been happening) một trong khoảng thời gian trước khi một sự việc khác xảy ra

  pdf7p superman1111 18-03-2011 88 23   Download

 • Tài liệu Tiếng Anh - Bài tập ngữ pháp căn bản: Phần 1 trình bày các chủ điểm và 17 bài kiểm tra tổng hợp nhằm giúp bạn ôn lại và củng cố các kiến thức đã học thông qua các test cụ thể sau: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, tương lai tiếp diễn, so sánh hơn và so sánh hơn nhất,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf253p sony2711 01-02-2019 132 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá khứ hoàn thành
p_strCode=quakhuhoanthanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2