intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình hình thành tư tưởng HCM

Xem 1-20 trên 37 kết quả Quá trình hình thành tư tưởng HCM
 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt101p hpnguyen8 23-04-2018 44 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, những giá trị truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết nhân nghĩa thủy chung,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt86p hpnguyen10 05-05-2018 56 5   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài luận "Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh" để cùng tìm hiểu về sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài tiểu luận trình bày một số nội dung như sau: Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và ý chí cứu nước(1890-1911); giai đoạn tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc(1911-1920); hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921-1930); thời kì từ 1930 – 1945 - Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng; thời kì từ 1945 – 1969 - Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện.

  doc27p hongtham0604 10-01-2010 1112 283   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng môn tư tưởng - cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minh', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc13p taonemay108 11-12-2010 523 153   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc73p khuongduy 15-10-2009 11232 3102   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh do ThS. Trần mai Ước biên soạn gồm 7 bài học, nội dung trình bày về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf120p asweetheart90 10-09-2010 1221 622   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 1: định nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu tư tưởng hồ chí minh; nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minh', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc52p nguyenson468 28-09-2011 896 222   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh với các nội dung chính được trình bày như sau: Cơ sở hình thành tư tưởng HCM, quá trình hình thành và phát triển, giá trị tư tưởng HCM.

  pdf32p cobematxanh 05-12-2017 155 16   Download

 • Học tập chính trị với "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn" để tìm hiểu về cơ sở quá trình hình thành và phát triên của Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  pdf46p conchimnhai 28-06-2014 180 57   Download

 • Cơ sở khách quan Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng HCM Bối cảnh lịch sử VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX + Thực dân Pháp xâm lược VN. VN trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. + Yêu cầu của cách mạng VN: giải phóng dân tộc Những tiền đề tư tưởng, lí luận * Giá trị truyền thống dân tộc * Tinh hoa văn hóa nhân loại - Văn hóa Phương Đông + Nho giáo: HCM tiếp thu những mặt tích...

  ppt17p manutd1907 18-09-2012 267 55   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương I - Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài giảng trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập tư tưởng HCM; cơ sở hình thành tư tưởng HCM; quá trình hình thành tư tưởng HCM; giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

  ppt45p hoahue91 15-08-2014 167 32   Download

 • Thuyết trình nhóm Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày câu trả lời đề tài: "Các thời kỳ hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các thời kỳ đó, thời kỳ nào có ý nghĩa vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Vì sao?". Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt25p dolsucute 28-10-2014 219 24   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'tư tưởng hồ chí minh-chương 1: nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng hồ chí minh', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt86p quan_pc 25-05-2012 360 91   Download

 • Câu 1: Phân tích nh ng c s và quá trình hình thành t t ng HCM ữ ơ ở ư ưở ? từ đó xác định nguồn gốc mang tính quyết định ? - Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng CM (1890-1911) Trước năm 1911 thời kỳ này tư tưởng HCM đã tiếp thu truyền thống của gia đình, quê hương, đất nước, để định hình con đường cứu nước của mình, người đã đúc kết và kết luận những bài học thành bại rút ra từ các cuộc đấu tranh chống Pháp của các bậc tiền bối từ...

  doc13p longthantuong01 06-08-2011 295 97   Download

 • Câu 1: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM. Tư tưởng HCM được hình thành từ khi Bác còn là một đứa trẻ và phát triển qua các thời kì hoạt động cách mạng, đặc biệt kể từ...

  doc10p thanhnguyenppt 30-12-2010 87 91   Download

 • Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam. Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động

  doc28p huynhphuocloc2009 01-12-2010 180 64   Download

 • Chính quyền triều Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp.Hệ tư tưởng phong kiến đã lỗi thời;Chính sách khai thác của thực dân Pháp đã làm thay đổi xã hội Việt Nam.Các sĩ phu yêu nước đã tổ chức vận động đấu tranh chống Pháp theo mục tiêu và phương pháp mới nhưng đều không thành công;

  ppt65p hoanglam666 09-05-2011 117 37   Download

 • Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam. Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động. Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định và làm rõ thêm những nội dung cơ bản...

  pdf28p bonsai89 27-12-2011 80 21   Download

 • Bài thuyết trình: Nhà nước do dân vì dân, pháp lý mạnh mẽ hoạt động hiệu quả hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về cơ sở hình thành tư tưởng HCM về nhà nước kiểu mới; tính tất yếu xây dựng nhà nước pháp quyền, trong sạch; xây dựng 1 nhà nước trong sạch vững mạnh hoạt động có hiệu quả;...

  ppt26p 0973034321 08-06-2016 58 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành và phương pháp nắm vững một số vấn đề lý luận về kinh tế tư bản tư nhân p1', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p bichtram8510 19-05-2011 111 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình hình thành tư tưởng HCM
p_strCode=quatrinhhinhthanhtutuonghcm

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2