Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
40
lượt xem
4
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh với các nội dung chính được trình bày như sau: Cơ sở hình thành tư tưởng HCM, quá trình hình thành và phát triển, giá trị tư tưởng HCM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chương 1 CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH U M _T TM H D Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại (TMU) 1 NỘI DUNG CHƯƠNG II • QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH U M _T TM H D I • CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH III • GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2 I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH H D b. Những tiền đề tư tưởng – lý luận U a. Bối cảnh lịch sử hình thành TTHCM M _T TM 1. Cơ sở khách quan 3 1. Cơ sở khách quan a. Bối cảnh lịch sử hình thành TT HCM - Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối XIX đầu XX _T Các >< trong lòng XH VN ngày càng gay gắt TM H D VN từ một nước PK độc lập trở thành nước thuộc địa nửa PK PT đấu tranh GPDT dấy lên mạnh mẽ nhưng đều thất bại U M VN đang trong cuộc khủng khoảng về đường lối cứu nước Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm con đường cứu nước mới 4 a. Bối cảnh lịch sử hình thành TT HCM - Bối cảnh thời đại TM H D - CNTB chuyển sang giai đoạn ĐQCN, trở thành kẻ thù chung của các DT thuộc địa và GCCN thế giới U M _T - Thắng lợi của CM tháng 10 Nga mở ra thời đại CM chống đế quốc, GPDT - Sự ra đời của QTCS gắn kết PTCN với PT GPDT trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản