intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan hệ vợ chồng

Xem 1-20 trên 466 kết quả Quan hệ vợ chồng
 • Tài liệu "Hỏi - đáp về chính sách dân số và xây dựng gia đình Việt Nam" trình bày ngắn gọn và súc tích, giới thiệu và giải thích một số vấn đề liên quan đến chính sách dân số và xây dựng gia đình nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf162p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về hôn nhân và gia đình; Các quy định về kết hôn; Các quy định về quan hệ giữa vợ và chồng; Chấm dứt hôn nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf82p viginnirometty 04-05-2022 12 2   Download

 • Tài liệu "Câu hỏi - Giải đáp về hôn nhân và gia đình" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình; Mang thai hộ và sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; Các điều kiện kết hôn; Quan hệ giữa vợ và chồng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf91p viedison 13-04-2022 9 0   Download

 • Bài viết đưa ra tình huống pháp lý về việc chung sống như vợ chồng trái pháp luật khi một trong hai bên đang trong mối quan hệ hôn nhân hợp pháp. Khi một bên chết đi, thì việc giải quyết về nhân thân đặc biệt là vấn đề tài sản của các bên sẽ thuộc tranh chấp hôn nhân và gia đình hay tranh chấp dân sự. Những quan điểm khác nhau sẽ được tác giả phân tích và làm rõ.

  pdf6p viottohahn 30-03-2022 9 0   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh. Phân tích và làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn của đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh để từ đó làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf82p badbuddy08 25-03-2022 0 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về quan hệ cấp dưỡng, từ đó đi sâu vào phân tích các trường hợp cần cấp dưỡng khi ly hôn; đánh giá việc áp dụng pháp luật về cấp dưỡng trong quá trình giải quyết ly hôn; trên cơ sở thực tiễn áp dụng pháp luật về cấp dưỡng chỉ ra được những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật cũng như những khiếm khuyết, sai sót trong công tác xét xử của tòa án để đề xuất những kiến nghị, nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và quyền, lợi chính đáng của vợ chồng, các con khi ly hôn.

  pdf89p badbuddy08 16-03-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu những khía cạnh lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 dưới góc độ bình đẳng giới. Từ đó tìm ra một số giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này và nâng cao hiệu quả của việc bảo vệ quyền của người phụ nữ trong thực tiễn, nhằm thực hiện bình đẳng giữa vợ và chồng.

  pdf113p badbuddy08 16-03-2022 2 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích lý luận và đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định về trách nhiệm dân sự liên đới của vợ chồng, luận văn sẽ tập trung làm sáng tỏ những quy định về trách nhiệm liên đới, tìm được những tồn tại của pháp luật về vấn đề này, từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn pháp luật HN&GĐ cũng như góp phần giải quyết những vấn đề, vướng mắc còn tồn tại xung quanh các vụ án liên quan tới trách nhiệm liên đới của vợ chồng trong thực tế.

  pdf98p badbuddy08 16-03-2022 8 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là nhằm làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận những nội dung cơ bản các quy định về hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng khi ly hôn theo quy định của pháp luật hiện hành mà chủ yếu là Luật HN&GĐ năm 2000. Bên cạnh đó xác định những bất cập trong thực tiễn và đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật trong thời gian tới và nâng cao hiệu quả việc thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, chồng về quan hệ tài sản khi ly hôn ở nước ta hiện nay.

  pdf103p badbuddy08 16-03-2022 5 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng theo Luật HN&GĐ năm 2014 trong đó có xem xét dưới góc độ bình đẳng giới. Từ đó, tìm ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này và nâng cao hơn nữa vấn đề bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng.

  pdf87p badbuddy08 16-03-2022 6 1   Download

 • Đề tài nhận diện và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kết hôn, thông qua đó thấy được vai trò quan trọng của việc đăng ký kết hôn. Phân tích những quy định của pháp luật điều chỉnh việc nam nữ chung chống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam cùng với việc nêu lên thực trạng giải quyết tranh chấp liên quan đến việc nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam. Kiến nghị một số giải pháp nhằm hạn chế việc nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn.

  pdf16p badbuddy07 26-02-2022 2 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là thông qua việc nghiên cứu những khái niệm liên quan đến quan hệ tài sản của vợ chồng, đặc điểm quan hệ tài sản vợ chồng cũng như lịch sử phát triển quy định của pháp luật về quan hệ tài sản của vợ chồng để tìm ra cơ sở lý luận và thực tiễn điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ chồng theo pháp luật HN&GĐ Việt Nam, thực tiễn áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ chồng, trên cơ sở đó, nhận thức rõ hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p badbuddy05 21-02-2022 5 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận về quyền tài sản và sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành điều chỉnh về vấn đề này, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về quyền tài sản và quan hệ sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

  pdf120p badbuddy05 21-02-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các quy định của pháp luật về chế độ đại diện giữa vợ và chồng; phân tích làm rõ những vấn đề lý luận của quan hệ đại diện giữa vợ và chồng; nghiên cứu việc áp dụng các quy định pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng trong thực tiễn và phát hiện những vướng mắc, bất cập trong khi áp dụng pháp luật; từ những nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề đại diện giữa vợ và chồng ở nước ta để tăng cường hiệu quả điều chỉnh của pháp luật trong vấn đề này.

  pdf110p badbuddy05 21-02-2022 7 0   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu những quan niệm của Nho giáo về hôn nhân và gia đình, trong đó đi sâu vào mối quan hệ giữa vợ và chồng với tính chất là mối quan hệ nền tảng của lĩnh vực này. Đồng thời, nghiên cứu sự du nhập của quan niệm Nho giáo về mối quan hệ giữa vợ và chồng vào pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Từ đó, đưa ra những đánh giá về sự ảnh hưởng của quan niệm Nho giáo đối với các quy định pháp luật Việt Nam về mối quan hệ giữa vợ và chồng.

  pdf106p badbuddy04 11-02-2022 4 1   Download

 • Ly hôn là việc chấm dứt mối quan hệ vợ chồng theo pháp luật (cụ thể là theo Bản án hoặc Quyết định CNTTLH của Tòa án). Thủ tục ly hôn sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ( UBND không có thẩm quyền giải quyết). Trong bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về các cách để thực hiện thủ tục ly hôn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf10p cucngoainhan7 08-02-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nhận diện và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kết hôn, thông qua đó thấy được vai trò quan trọng của việc đăng ký kết hôn; phân tích những quy định của pháp luật điều chỉnh việc nam nữ chung chống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam cùng với việc nêu lên thực trạng giải quyết tranh chấp liên quan đến việc nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf104p badbuddy02 24-01-2022 1 0   Download

 • Nghiên cứu thực hiện trên 60 cặp vợ chồng vô sinh thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có phôi ngày 5 được giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) nhằm phân tích mối liên quan giữa rối loạn nhiễm sắc thể (NST) ở phôi ngày 5 với tuổi của mẹ.

  pdf5p viericschmid 13-01-2022 6 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan hệ giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam; Quan hệ giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên trong gia đình theo luật hôn nhân và gia đình; Nghĩa vụ cấp dưỡng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p caphesuadathemtieu 06-01-2022 9 3   Download

 • Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật hôn nhân và gia đình cung cấp cho người học những kiến thức như: Định hướng sử dụng tài liệu hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật hôn nhân và gia đình; quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p caphesuadathemtieu 06-01-2022 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ vợ chồng
p_strCode=quanhevochong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2