Quản lý dự án định lượng

Xem 1-20 trên 545 kết quả Quản lý dự án định lượng
 • Đề tài được thực hiện với mục đích như sau: Nghiên cứu và tìm hiểu về các mô hình phát triển dự án phần mềm, các tiêu chuẩn, các quy trình đảm bảo chất lượng; nghiên cứu các phương pháp và công cụ thống kê áp dụng trong quản lý dự án định lượng, thực hiện cài đặt quản lý định lượng cho một số mô hình phát triển, áp dụng các cài đặt và đưa vào triển khai, kiểm soát cho các dự án thực tế.

  pdf19p hanh_tv25 02-04-2019 4 1   Download

 • Bài giảng Tổng quan quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của ThS.KS Lương Văn Cảnh trình bày các nội dung chính như: Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư,...

  pdf102p paradise_12 07-01-2013 677 331   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  doc61p dongdce 20-04-2010 369 175   Download

 • Câu 1.

  pdf13p mrquang36th 15-04-2013 1003 155   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng nhằm trình bày về khái niệm về Dự án đầu tư xây dựng, các yêu cầu chủ yếu của Dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý dự án xây dựng công trình, phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình trình, xác định Chủ đầu tư xây dựng công trình.

  pdf94p wide_12 30-07-2014 420 148   Download

 • Nội dung chương 2 Quản lý thời gian nằm trong bài giảng Quản lý dự án xây dựng nhằm trình bày về Quản lý thời gian bao gồm các quy trình cần thiết để quản lý sự hoàn thành theo thời gian của dự án, bao gồm: Kế hoạch quản lý thời gian định các công việc tự các công việc chức thực hiện kế hoạch tính nguồn lực cho các công việc tính thời lượng cho các công việc lập tiến độ soát tiến độ.

  pdf93p idol_12 28-04-2014 148 42   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 Quản lý thời gian và tiến độ dự án nhằm trình bày về mạng công việc, biểu diễn mạng công việc. Quản lý thời gian và tiến độ dự án là quá trình quản lý nhằm đảm bảo dự án được thực hiện đúng thời hạn quy định trong phạm vi ngân sách và nguồn lực cho phép, đáp ứng yêu cầu chất lượng quy định.

  ppt26p green_12 13-05-2014 83 35   Download

 • Mục đích của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản lý dự án đầu tư; phân tích hiện trạng công tác quản lý dự án đầu tư từ đó xác định những khó khăn, tồn tại, thuận lợi và vai trò của công tác quản lý dự án đầu tư đối với sự hình thành và phát triển của Doanh nghiệp; đề xuất một số giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chất lượng và phát huy tốt các nguồn lực của công ty đảm bảo khai thác chất lượng hoạt động đầu tư kết hợp v...

  pdf137p luuduong1905 19-05-2017 72 36   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 2 Giai đoạn xác định nhằm mục tiêu giúp sinh viên có được một sự hiểu biết đầy đủ về các vấn đề, hiểu rõ các yêu cầu của người dùng, ước lượng được giá thành và thời gian thực hiện, các hoạt động chính, hiểu thấu đáo về các vấn đề của người dùng, quyết định có thực hiện DA hay không, phải biết chắc rằng dự án là khả thi và có nhiều cơ hội để thành công, cần phân tích đánh giá các r...

  pdf46p thick_12 12-07-2014 110 28   Download

 • Chương 4 Quản lý chất lượng dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: định nghĩa chất lượng, khái niệm quản lý chất lượng dự án, tác dụng quản lý chất lượng dự án, nội dung chủ yếu của quản lý chất lượng dự án, chi phí chất lượng dự án, công cụ quản lý chất lượng.

  pdf15p holoesinin 13-06-2014 64 18   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Quản lý dự án phần mềm gồm: Mô tả các công việc trong quản lý dự án phần mềm; lập lịch biểu và quản lý các công việc trong dự án phần mềm; xác định và quản lý các yếu tố ảnh hưởng đến dự án phần mềm như nguồn nhân lực, rủi ro và chất lượng phần mềm; theo dõi quá trình thực hiện dự án phần mềm và đưa ra các điều chỉnh thích hợp; vận dụng quy trình Agile trong các dự án phần mềm. Mời các bạn tham khảo.

  pdf107p allbymyself_09 22-02-2016 57 15   Download

 • Chương 5 Quản lý rủi ro dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: rủi ro, quản lý rủi ro, phân loại rủi ro, xác định rủi ro, các phương pháp quản lý rủi ro, phương pháp đo lường rủi ro.

  pdf22p holoesinin 13-06-2014 77 14   Download

 • Chương 3 Phương pháp lượng trong quản lý dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: xây dựng mô hình phân tích dữ liệu, phương pháp định tính.

  pdf12p holoesinin 13-06-2014 57 10   Download

 • Dự án là tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hay cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, cải tiến hoặc năng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian xác định. Và quản lý dự án chính là quá trình thực hiện các chức năng của quản lý nhằm đạt được mục tiêu của dự án.

  pdf152p kiepnaybinhyen_02 28-12-2015 31 9   Download

 • Chương 2 trình bày về các giai đoạn quản lý dự án công nghệ thông tin. Các giai đoạn này gồm có: Giai đoạn xác định yêu cầu, giai đoạn phân tích, giai đoạn thiết kế, giai đoạn thực hiện, giai đoạn kiểm thử hệ thống, giai đoạn kiểm thử chấp nhận,, giai đoạn vận hành và khai thác hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p youcanletgo_02 07-01-2016 24 1   Download

 • Việc kết thúc một dự án cũng có vai trò quan trong đối với sự thành công của dự án cũng như việc khởi đầu, tổ chức, hoạch định, thực hiện và giám sát dự án. - Tâm lý của các tổ dự án (Project Team) + Tìm kiếm sự thử thách trong dự án mới + Tâm lý quay về công việc cũ (có thể như một người chiến thắng hay một người thất bại) - Tâm lý của khách hàng (Client) + Lo âu về sản phẩm của dự án: chất lượng, việc sử dụng, chi phí, thời gian. ...

  doc4p anhluadem 22-10-2010 441 261   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - GS.TS.Bùi Xuân Phong gồm có 5 chương trình bày một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt381p namthangtinhlang_00 31-10-2015 217 101   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 3 Lập tiến độ dự án nằm trong bài giảng quản trị dự án nhằm giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc lập tiến độ dự án và quản lý tốt thời gian thực hiện dự án Định nghĩa các họat động như là nền tảng cho việc phát triển tiến độ dự án, mô tả cách thức nhà quản lý dự án sử dụng sơ đồ mạng và sự phụ thuộc để hổ trợ việc sắp xếp trình tự các họat động, giải thích cách thức mà các công cụ và kỹ...

  pdf41p orange_12 03-06-2014 113 29   Download

 • • Chọn một phần mềm thích hợp • Học sử dụng phần mềm thành thạo • Sử dụng phần mềm đúng cách và đúng mục đích • Phần mềm chỉ mang tính trợ giúp không thể thay thế công tác quản lý • Dữ liệu trên phần mềm phải được cập nhật • Người cập nhật : ít, Người xem: nhiều • Dữ liệu trên phần mềm chỉ là dữ liệu thô. Thực tế còn nhiều yếu tố khác không thể định lượng.

  pdf13p online_12 08-11-2013 56 8   Download

 • • Chọn một phần mềm thích hợp • Học sử dụng phần mềm thành thạo • Sử dụng phần mềm đúng cách và đúng mục đích • Phần mềm chỉ mang tính trợ giúp không thể thay thế công tác quản lý • Dữ liệu trên phần mềm phải được cập nhật • Người cập nhật : ít, Người xem: nhiều • Dữ liệu trên phần mềm chỉ là dữ liệu thô. Thực tế còn nhiều yếu tố khác không thể định lượng.

  pdf22p online_12 08-11-2013 37 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quản lý dự án định lượng
p_strCode=quanlyduandinhluong

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản