intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý lãnh đạo

Xem 1-20 trên 5241 kết quả Quản lý lãnh đạo
 • "Lãnh đạo đúng cách: Đừng quàng quạc vào mặt nhân viên" là một cuốn sách quý và hiếm mang lại cho chúng ta những hiểu biết đúng đắn trong lãnh đạo. Phần 2 của cuốn sách tiếp tục chia sẻ những câu chuyện ngụ ngôn về giao tiếp hiệu quả, khen thưởng đúng lúc, ba đức tính cần thiết của nhà quản lý tài ba,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p andromedashun 13-05-2022 5 0   Download

 • Nghiên cứu này tổng quan lý thuyết về kinh tế số, chuyển đổi số để từ đó xây dựng khái niệm hệ sinh thái số. Đồng thời, nghiên cứu trường hợp chuyển đổi số tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hệ sinh thái số, xếp hạng thứ bậc mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong giai đoạn chuyển đổi số, từ đó làm căn cứ để các nhà lãnh đạo của Tập đoàn xây dựng chiến lược chuyển đổi số đạt hiệu quả.

  pdf10p viellenkullman 16-05-2022 2 0   Download

 • Tài liệu "Nâng cao kỹ năng giao tiếp của cán bộ xã, phường, thị trấn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giao tiếp trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; Những vấn đề lý luận về giao tiếp; Giao tiếp trong hoạt động lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf100p viginnirometty 04-05-2022 9 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nâng cao kỹ năng giao tiếp của cán bộ xã, phường, thị trấn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số kỹ năng giao tiếp hiệu quả; Những kỹ năng giao tiếp cần có của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; Một số quy định và nguyên tắc giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

  pdf120p viginnirometty 04-05-2022 5 2   Download

 • Tài liệu "Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới hiện nay" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới; Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf83p viginnirometty 04-05-2022 22 8   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới hiện nay" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thực trạng năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay; Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới.

  pdf121p viginnirometty 04-05-2022 15 8   Download

 • Ebook Khai thác sức mạnh tiềm thức: phần 2 - huy động sự hợp tác và trợ giúp của người khác giúp chúng ta có kiến thức để trở thành người lãnh đạo, tạo lập một đội ngũ năng động, bày tỏ sự trân trọng một cách chân thành, giao tiếp hiệu quả, xử trí những người khó tính, quản lý thời gian, thuyết phục người khác ưng thuận ý tưởng của mình, thăng tiến nghề nghiệp. mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf95p lavender2022 26-04-2022 15 3   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL trường tiểu học thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhằm nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo nhà trường cho CBQL trường tiểu học, phù hợp với tình hình phát triển giáo dục tiểu học ở địa phương theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

  pdf133p bakerboys02 27-04-2022 8 0   Download

 • Trên cơ sở một số nghiên cứu lý thuyết, chính sách thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và giáo dục, kết quả tham vấn chuyên gia và triển khai khảo sát các bên liên quan, tác giả đề xuất xây dựng khung năng lực hiệu trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf23p vithales 20-04-2022 1 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả có kết cấu nội dung gồm phần còn lại: các bài tập phát triển kỹ năng, hoàn toàn công việc, thói quen lãn đạo 5 phút,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf143p huyenhuyen0827 13-04-2022 11 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Điều hành doanh nghiệp thật là dễ có cấu trúc phần còn lại: làm rõ công việc lãnh đạo quản lý, những nghiệp vụ do cảm hứng, tiền chẵn và tiền lẽ, tình yêu và kinh doanh, cùng những điều quan trọng khác,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf172p huyenhuyen0827 13-04-2022 7 0   Download

 • Bài giảng Thiết bị y tế - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016 có nội dung trình bày về hệ thống quản lý; trách nhiệm của lãnh đạo; quản lý nguồn lực; tạo sản phẩm; đo lường, phân tích, cải tiến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p ledung1ag 22-04-2022 15 1   Download

 • Phần 2 của sách Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo nói về vai trò của lãnh đạo trong việc xây dựng gắn kết và phát triển văn hóa, các nhà lãnh đạo có thể quản lý sự thay đổi văn hóa như thế nào, các vai trò mới cho người lãnh đạo và công tác lãnh đạo. Mời các bạn tham khảo

  pdf252p redrose24 16-04-2022 5 1   Download

 • Ebook Quản trị dựa vào tri thức phần 1 giới thiệu về vấn đề tại sao chúng ta cần một lý thuyết mới về doanh nghiệp dựa trên tri thức,đặc điểm của tri thức, lãnh đạo công ty sáng tạo tri thức, tầm nhìn và mục tiêu định hướng những giá trị cho lợi ích chung. Mời các bạn tham khảo!

  pdf156p redrose24 16-04-2022 4 0   Download

 • Mục đích của luận văn là nêu bật thực trạng thực hiện quyền tham gia của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ của Việt Nam, mô tả tổng quan khung pháp lý liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ, đồng thời đề xuất những phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tham gia quản lý đất nước của phụ nữ Việt Nam, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của nước ta và các chuẩn mực quốc tế có liên quan mà Nhà nước ta đã cam kết thực hiện.

  pdf98p badbuddy08 25-03-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công tác áp dụng pháp luật của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình áp dụng pháp luật về giáo dục và đào tạo; đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của chất lượng áp dụng pháp luật về giáo dục đào tạo, rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định các giải pháp để đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc áp dụng pháp luật nói chung và áp dụng pháp luật về giáo dục đào tạo nói riêng.

  pdf101p badbuddy08 16-03-2022 9 1   Download

 • Ở Việt Nam, du lịch đang có những bước phát triển ổn định, ngày càng đóng góp lớn cho nền kinh tế. Hoạt động du lịch phát triển trên tất cả lãnh thổ và khu vực các tỉnh, thành từ đô thị đến nông thôn, từ vùng ven biển, hải đảo đến vùng núi, cao nguyên. Bài viết này nhằm phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Tỉnh, những hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

  pdf9p vilouispasteur 11-03-2022 6 1   Download

 • Để đảm bảo sự phát triển, nhiều quốc gia đã xem cải cách hành chính (CCHC) là một yêu cầu tất yếu, một mũi đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh dân chủ và góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư bùng nổ, đang diễn ra sau sắc ở nhiều nước phát triển và diễn ra với tốc độ nhanh ở các nước đang phát triển như hiện nay, đặt ra những thách thức mới trước khả năng phá vỡ cấu trúc ngành và thị trường, cùng sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị toàn cầu.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 7 0   Download

 • Trong những năm (1965 - 1968), sau khi Mỹ dựng lên “sự kiện vịnh Bắc Bộ” lấy cớ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, đế quốc Mỹ đã dùng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Trước tính hình đó, Trung ương Đảng đã kịp thời chuyển mọi hoạt động sang thời chiến với phương châm địch đến là đánh, ai không trực tiếp chiến đấu thì phục vụ chiến đấu, bình thường thì toàn dân sản xuất. Thực hiện chủ trương của Đảng, miền Bắc đã giành được nhiều thành tích trên các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và sẵn sàng đánh bại chiến tránh phá hoại của đế quốc Mỹ.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 11 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận về năng lực cầm quyền của Đảng CSVN, luận án đánh giá thực trạng, chỉ rõ những vấn đề đặt ra và đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng CSVN đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới của đất nước.

  pdf181p caphesuadathemtieu 02-03-2022 10 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý lãnh đạo
p_strCode=quanlylanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2