intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị các khoản phải thu

Xem 1-20 trên 247 kết quả Quản trị các khoản phải thu
 • Bài giảng Chương 8: Quản trị các khoản phải thu và tồn kho trình bày các nội dung về chính sách tín dụng và thu tiền, phân tích hạn mức tín dụng, quản trị và kiểm soát tồn kho. Mời bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf46p hoa_khoai91 12-06-2014 94 21   Download

 • Quản trị khoản phải thu nhằm mục tiêu của quản trị khoản phải thu, quyết định chính sách bán chịu, quyết định điều khoản bán chịu. Phân tích ảnh hưởng của rủi ro do bán chịu. Phân tích uy tín khách hàng mua chịu.

  pdf38p canon_12 27-03-2014 431 47   Download

 • Chương 8 Quản trị các khoản phải thu và tồn kho thuộc bài giảng quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: chính sách tín dụng và thu tiền, phân tích hạn mức tín dụng, quản trị và kiểm soát tồn kho.

  pdf46p juliakaka 13-06-2014 90 33   Download

 • Quản trị các khaỏn phải thu, chính sách tín dụng, quản lí tồn kho, chi phí tồn kho, mô hình EQQ

  pdf3p pt1506 17-03-2009 778 199   Download

 • Đề tài được nghiên cứu nhằm làm rõ các khái niệm và nội dung cơ bản liên quan đến công tác kế toán các khoản phải thu, phải trả; nắm rõ quy trình luân chuyển chứng từ liên quan đến các khoản phải thu, phải trả tại công ty Cổ phần Hồng Đức; tìm hiểu cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan kế toán các khoản phải thu, phải trả tại công ty Cổ phần Hồng Đức.

  pdf89p thangnamvoiva26 21-10-2016 120 29   Download

 • Luận văn thạc sĩ với đề tài "Hoàn thiện quản trị khoản phải thu tại công ty TNHH một thành viên cấp nước Đà Nẵng" với kết cấy luận văn được chia làm 3 chương: chương 1 cơ sở lý luận về quản trị khoản phải thu, chương 2 thực trạng công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng, chương 3 giải pháp hoàn thiện công tác quản trị khoản phải thu tại công ty TNHH một thành viên cấp nước Đà Nẵng.

  pdf13p langtuthangpro 24-06-2014 460 95   Download

 • Số vòng quay khoản phải thu (hay Hệ số quay vòng các khoản phải thu) là một trong những tỷ số tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nó cho biết các khoản phải thu phải quay bao nhiêu vòng trong một kỳ báo cáo nhất định để đạt được doanh thu trong kỳ đó. Có thể tính ra số vòng quay khoản phải thu bằng cách lấy doanh thu thuần (doanh thu không bằng tiền mặt) chia cho trung bình cộng đầu kỳ và cuối kỳ của giá trị các khoản phải thu. Các số...

  pdf8p chuoi_cathegioi 17-10-2012 435 95   Download

 • Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do mua chịu hàng hóa hoặc dịch vụ. Có thể nói hầu hết các công ty đều phát sinh các khoản phải thu nhưng với mức độ khác nhau, từ mức không đáng kể cho đến mức không thể kiểm soát nổi. Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro. Nếu không bán chịu hàng hóa thì sẽ mất đi cơ hội bán hàng, do đó mất đi lợi nhuận. Nếu bán chịu hàng hóa quá nhiều thì chi phí...

  pdf8p butanyc 20-08-2010 410 142   Download

 • Khái niệm về vốn luân chuyển, quản trị tiền mặt và đầu tư chứng khoán ngắn hạn, quản trị các khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho là những nội dung chính trong chương 4 của bài giảng "Quản trị vốn luân chuyển". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf36p silentlovect 30-09-2015 183 25   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị vốn lưu động, kiến thức về vốn lưu động và đặc điểm, quản trị tiền mặt và chứng khoán có giá, quản trị các khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, chính sách vốn lưu động. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt27p hpnguyen9 30-04-2018 132 17   Download

 • Trong quản trị tài chính doanh nghiệp, giải quyết nhanh chóng các khoản phải thu từ khách hàng, đối tác và các bên liên quan đã và đang trở thành thách thức lớn nhất với các nhà quản trị doanh nghiệp vào thời điểm nền kinh tế đang khôi phục chậm chạp. .5 gợi ý giải quyết các khoản phải thu nhanh chóng Thực vậy, nếu một doanh nghiệp rơi vào tình trạng bị chiếm dụng vốn lâu dài sẽ sớm rơi vào tình trạng “thiếu tiền” đồng nghĩa với ì trệ trong khâu sản xuất kinh doanh, mất dần uy...

  pdf5p xuongrong_1 21-10-2012 75 14   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 2 Tiền và các khoản phải thu thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về các nội dung lần lượt như sau: đặc điểm của tiền cash, chu kỳ kinh doanh, các khoản tương đương tiền, trình bày trên báo cáo tài chính, các khoản phải thu.

  pdf77p wide_12 28-07-2014 63 9   Download

 • Quản trị khoản phải thu! Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do mua chịu hàng hóa hoặc dịch vụ. Có thể nói hầu hết các công ty đều phát sinh các khoản phải thu nhưng với mức độ khác nhau, từ mức không đáng kể cho đến mức không thể kiểm soát nổi. Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro. Nếu không bán chịu hàng hóa thì sẽ mất đi cơ hội bán hàng, do đó, mất đi lợi nhuận. Nếu bán chịu hàng hóa quá...

  pdf7p phungnhi2011 16-03-2010 532 189   Download

 • Nghiên cứu nhằm mục đích hệ thống các nội dung liên quan đến công tác quản trị khoản phải thu tại doanh nghiệp. Phân tích thực trạng quản trị khoản phải thu tại công ty TNHH một thành viên cấp nước Đà Nẵng, hoàn thiện hệ thống này tại nhà máy.

  pdf13p seven_12 11-03-2014 256 82   Download

 • PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KHOẢN PHẢI THU. I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, MỤC TIÊU VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH. 1. Khái Niệm Của Quản Trị Tài Chính: Quản trị tài chính bao gồm các hoạt động làm cho luồng tiền tệ của công ty phù hợp trực tiếp với các kế hoạch. Các nguồn vốn được sử dụng vào các hoạt động của công ty và hình thành cấu trúc tài sản của nó bao gồm: Tài sản cố định. Tồn kho: tạo ra những điều kiện để sản xuất liên tục...

  pdf10p ttcao1 29-07-2011 234 80   Download

 • Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do mua chịu hàng hóa hoặc dịch vụ. Có thể nói hầu hết các công ty đều phát sinh các khoản phải thu nhưng với mức độ khác nhau, từ mức không đáng kể cho đến mức không thể kiểm soát nổi. Kiểm soát khoản phải thu liên quan đến việc đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro.

  pdf14p ngocchi111 27-12-2010 146 40   Download

 • Chi phí văn phòng: kiểm tra phiếu nợ, chi phí phục vụ cho khoản phải thu. + Chi phí mất mát. Khả năng sinh lợi bằng lợi nhuận ròng trừ đi chi phí tăng thêm. 3.2. Thời hạn tín dụng: Là giới hạn thời gian của việc mở tín dụng thương mại cho khách hàng, nội dung của thời hạn tín dụng bao gồm 3 bộ phận chủ yếu: Thời kỳ tín dụng là số ngày tối đa mà khách hàng được trì hoãn thanh toán ký hiệu là (P). Thời điểm mà tại đó thời kỳ tín dụng bắt...

  pdf10p ttcao1 29-07-2011 107 31   Download

 • 17. Lợi nhuận sau thuế Phân tích chỉ số cũng cho ta hình ảnh tương tự, ngân quỹ tăng rất nhanh, khoản phải thu giảm nhanh, tồn kho lại tăng nhanh lên 178%, tài sản cố định ròng tăng nhẹ và không đáng kể. Khoản phải trả vẫn giữ ở mức tương đương so với năm 2002, nợ dài hạn tăng chậm lên 3,2%, nợ ngắn hạn giảm nhẹ, doanh số năm 2003 tăng rất cao, đây là hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. ...

  pdf10p ttcao1 29-07-2011 82 25   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4, 5 trình bày các nội dung chính về quản trị tài sản lưu động. Bài giảng sẽ giúp sinh viên chuyên ngành tài chính doanh nghiệp nắm vững các kiến thức cơ bản về tài sản lưu động của doanh nghiệp, nhu cầu vốn lưu động và phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động, các chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng TSLĐ của doanh nghiệp, quản trị tài sản lưu động.

  ppt37p songnhi93 11-05-2014 189 45   Download

 • BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ - CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ KINH DOANH Việc kinh doanh cũng giống như mọi hoạt động khác nếu tuân thủ đúng các quy luật có liên quan tới quá trình kinh doanh thì mới có thể thu được kết quả và mục tiêu mong muốn. Các quy luật này được thể hiện cụ thể trong quá trình điều hành kinh doanh bằng các nguyên tắc quản trị kinh doanh. Các nguyên tắc quản trị kinh doanh là các quy tắc chỉ đạo, những tiêu chuẩn hành vi mà chủ doanh nghiệp phải tuân thủ trong quá...

  pdf5p muaythai6 25-08-2011 203 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1252 lượt tải
368 tài liệu
1158 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị các khoản phải thu
p_strCode=quantricackhoanphaithu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2