intTypePromotion=3

Thị trường chứng khoán - GV Nguyễn Mạnh Hà

Chia sẻ: Lanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
96
lượt xem
15
download

Thị trường chứng khoán - GV Nguyễn Mạnh Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có thể hiểu hệ thống thông tin kế toán là gì, bạn cần phải hiểu các khái niệm như: thế nào là hệ thống, thế nào là hệ thống thông tin và thế nào là hệ thống thông tin quản lý. Hệ thống là một tập hợp các bộ phận phụ thuộc lẫn nhau và cùng thực hiện một số mục tiêu nhất định. Hệ thống thông tin là một hệ thống do con người tạo ra thường bao gồm một tổ hợp các cấu phần máy tính (computer-based components) để thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu để...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thị trường chứng khoán - GV Nguyễn Mạnh Hà

 1. Giảng viên Nguyễn Mạnh Hà Khoa Tài chính - Ngân hàng
 2. NỘI DUNG • Chương 1: Tổng quan về TTCK • Chương 2: Giá trị thời gian của tiền tệ • Chương 3: Cổ phiếu và định giá cổ phiếu • Chương 4: Trái phiếu và định giá trái phiếu • Chương 5: Lợi suất và rủi ro • Chương 6: Chứng khoán phái sinh
 3. Tài liệu tham khảo  Giáo trình Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán-UBCKNN  Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán - UBCKNN  Luật chứng khoán 2006  Nghị định 144 CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán  website: ssc.gov.vn, vcbs.com.vn, bvsc.com.vn, bsc.com.vn.
 4. CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN Những nội dung chính: - Tìm hiểu về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán. - Tìm hiểu các chức năng, cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán. - Nghiên cứu các thành viên tham gia vào thị trường cũng như các hàng hóa trên thị trường chứng khoán.
 5. Kết cấu chƣơng I. Tổng quan về thị trường tài chính II. Tổng quan về thị trường chứng khoán III. Các chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán IV. Hàng hóa trên TTCK V. Các chỉ số trên thị trường VI. Các phương thức đầu tư trên TTCK
 6. I. Tổng quan về thị trƣờng tài chính I.1. Khái niệm “ Thị trường tài chính là thị trường trong đó vốn sẽ được chuyển từ những người hiện thừa vốn sang người thiếu vốn”. (Minsky)
 7. I. Tổng quan về thị trƣờng tài chính I.1. Khái niệm (tiếp) TTTC là nơi mà thông qua đó tất cả các hãng kinh doanh, các hộ gia đình và chính phủ trong nước hay ngoài nước có thể tìm kiếm, giao dịch và ký kết hợp đồng vay mượn hay mua bán những chứng chỉ sở hữu tài sản với các hãng kinh doanh, các hộ gia đình và chính phủ trong nước hay ngoài nước khác.
 8. I. Tổng quan về thị trƣờng tài chính
 9. I. Tổng quan về thị trƣờng tài chính I.2. Phân loại thị trường tài chính TT cho vay dài hạn TT Vốn TT tín dụng thuê mua TT chứng khoán TT phi tập trung (OTC) Sở giao dịch CK TT Tài chính TT cho vay ngắn hạn TT tiền tệ TT hối đoái TT liên ngân hàng
 10. II. Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán II.1. Khái niệm: “ Thị trường chứng khoán là một thị trường mà ở đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời”
 11. II. Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán II.2. Chức năng của TTCK: • Huy động vốn cho nền kinh tế • Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng. • Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán. • Đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp. • Tạo môi trường cho Chính Phủ thực hiện các chính sách Kinh tế vĩ mô.
 12. II. Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán II.3. Phân loại TTCK: 1. Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn. 2. Căn cứ vào hàng hóa trên thị trường. 3. Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường.
 13. II. Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán • Thị trường sơ cấp là nơi duy nhất mà chứng khoán đem lại vốn Thị cho người phát hành • Giá chứng khoán trên thị trường sơ cấp (giá phát hành) do tổ trƣờng chức phát hành quyết định. • Những người bán trên thị trường sơ cấp được xác định thường sơ cấp là kho bạc, ngân hàng nhà nước, công ty phát hành, tập đoàn bảo lãnh phát hành… Thị • Thị trường thứ cấp không trực tiếp mang lại vốn cho người đầu tư sản xuất kinh doanh. trƣờng • Giao dịch trên thị trường thứ cấp phản ánh nguyên tắc tự do cạnh tranh tự do. thứ cấp • Chứng khoán trên thị trường thứ cấp có thể được mua bán nhiều lần
 14. II. Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán
 15. II. Tổng quan về thị trƣờng chứng khoán TTCK TT tập trung TT phi tập trung (Sở Giao dịch (thị trường OTC) chứng khoán)
 16. Thị trƣờng tập trung (Sở Giao dịch chứng khoán) Định nghĩa: là thị trường giao dịch chứng khoán được thực hiện tại 1 điểm tập trung gọi là sàn giao dịch Đặc điểm: • Thông qua trung gian • Niêm yết chứng khoán • Giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc đấu giá • Công khai tài chính • Giao nhận và thanh toán CK theo nguyên tắc bù trừ • Lưu ký chứng khoán tại sàn giao dịch
 17. Thị trƣờng phi tập trung (Thị trƣờng OTC – over the counter) Định nghĩa: là thị trường không có trung tâm giao dịch tập trung, các giao dịch được thực hiện thông qua mạng lưới các ngân hàng và các công ty chứng khoán. Đặc điểm: • Nguyên tắc giao dịch: trực tiếp • Xác lập giá cả: thỏa thuận • Chứng khoán: không niệm yết • Lưu ký: tự do • Thanh toán giao nhận: thỏa thuận
 18. III. Các chủ thể tham gia vào TTCK - Chủ thể phát hành - Chủ thể đầu tư - Các tổ chức kinh doanh trên TTCK - Các tổ chức có liên quan đến thị trường
 19. Các chủ thể phát hành Là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua TTCK và là người cung cấp các chứng khoán, bao gồm: – Chính phủ và chính quyền địa phương tương ứng phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương – Công ty có thể phát hành trái phiếu công ty và cổ phiếu – Các tổ chức tài chính có thể phát hành trái phiếu hoặc các chứng chỉ thụ hưởng (chứng chỉ quỹ)…phục vụ cho mục tiêu huy động vốn và phù hợp với dặc thù hoạt động của họ theo Luật định.
 20. Các chủ thể đầu tƣ Là những người thực hiện việc mua và bán trên TTCK nhằm mục đích kiếm lợi nhuận, gồm có: • Nhà đầu tư cá nhân (Individual investors) – Cá nhân và hộ gia đình có vốn nhàn rỗi – Đầu tư dài hạn hoặc kinh doanh CK • Nhà đầu tư có tổ chức (Institutional Investors) – Các công ty đầu tư – Các công ty bảo hiểm – Các quỹ lương hưu và các quỹ bảo hiểm xã hội khác – Các công ty tài chính – Các ngân hàng thương mại

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản