intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị công tác kiếm tra

Xem 1-0 trên 0 kết quả Quản trị công tác kiếm tra
 • Bài viết Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ giới thiệu một số định hướng nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ như ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành an toàn giao thông, quản lý điểm đen, hỗ trợ lái xe an toàn, thẩm tra an toàn giao thông, kiểm tra, phát hiện các vấn đề nguy hiểm trên đường, công tác cưỡng chế giao thông,...

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 9 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Quản trị học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: lãnh đạo; công tác kiểm tra; truyền đạt thông tin; ra quyết định quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p namkimcham10 04-07-2022 11 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại một số vấn đề, lý luận chung về công tác tổ chức kiểm tra văn thư lưu trữ và vai trò, nội dung công tác văn thư lưu trữ đối với hoạt động của cơ quan; khảo sát và đánh giá tình hình thực tế công tác tổ chức, kiểm tra văn thư lưu trữ tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam; từ đánh giá ưu, nhược điểm công tác tổ chức, kiểm tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, kiểm tra văn thư lưu trữ tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  pdf127p bakerboys02 10-05-2022 40 5   Download

 • Bài viết đề xuất chương trình điều khiển, thu thập và xử lý dữ liệu của các đại lượng điện được đo, kiểm tra bằng thiết bị đo công suất HIOKI 3334 AC/DC Power HiTester. Chương trình có một số tính năng nổi bật như hiển thị đồng thời nhiều kênh đo giá trị các đại lượng khác nhau và biểu diễn đồ thị mối quan hệ giữa các đại lượng, đặc biệt chương trình có khả năng lưu trữ dữ liệu đo dưới dạng file mềm phục vụ công tác thống kê, xử lý kết quả offline.

  pdf3p wangziyi_1307 26-04-2022 18 1   Download

 • Bài báo này đề xuất việc nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật tra cứu ảnh về cây dược liệu theo nội dung sử dụng dấu hiệu nhị phân của ảnh như xác định véc tơ đặc trưng, biểu diễn và trích rút đặc trưng và tính độ tương tự nhằm hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, nhận dạng và phát hiện về cây dược liệu. Đồng thời, đề xuất cài đặt ứng dụng thực nghiệm có sử dụng kỹ thuật tra cứu ảnh cây dược liệu vào phục vụ cho việc quản lý, khai thác và duy trì một cách có hiệu quả các nguồn cây dược liệu của Việt Nam.

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 14 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dự định chuyển việc của Trình dược viên thuộc các tập đoàn Dược phẩm đa quốc gia ở TPHCM; đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến dự định chuyển việc của Trình dược viên thuộc các tập đoàn Dược phẩm đa quốc gia ở TPHCM; kiểm tra sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lên dự định thuyên chuyển công việc của trình dược viên theo đặc tính cá nhân (tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, thâm niên công tác…),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf128p badbuddy09 05-04-2022 9 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty cổ phần Beton; đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến lòng trung thành của nhân viên; kiểm tra xem có sự khác biệt về lòng trung thành của nhân viên theo một vài đặc tính cá nhân (tuổi tác, giới tính, vị trí công tác, thâm niên công tác)

  pdf108p badbuddy08 25-03-2022 5 0   Download

 • Tài liệu quản trị hành chính văn phòng gồm có ba phần, tổng cộng là 11 chương. Trình bày về đại cương về quản trị hành chính văn phòng, giúp chúng ta nắm một cách tổng quát tại sao phải quản trị hành chiùnh văn phòng, những ai quản trị hành chánh văn phòng, vai trò của thư ký trong các doanh nghiệp, và làm cách nào hoạch định, tổ chức, kiểm tra hành chính văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf125p caphesuadathemot 28-02-2022 55 3   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm (1) Khám phá các nhân tố và điều chỉnh thang đo các yếu tố tác động đến sự hài lòng của học viên cao học tại trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An; (2) Kiểm định mô hình lý thuyết về các yếu tố tác động đến sự hài lòng của học viên cao học tại trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An; (3) Kiểm tra xem liệu có sự khác biệt về mức độ hài lòng của học viên theo các yếu tố nhân khẩu học (giới tính, năm học) hay không.

  pdf8p vialexanderfleming 09-02-2022 14 1   Download

 • Chi cục thuế huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là một cơ quan chuyên môn nằm trong hệ thống thu thuế Nhà nước, được giao nhiệm vụ quản lý thuế, trong đó có quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

  pdf11p vialexanderfleming 09-02-2022 14 1   Download

 • Dựa vào các lý thuyết hiện tại, nghiên cứu này phát triển mô hình về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và hiệu quả môi trường trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với vai trò thúc đẩy của vốn trí tuệ xanh gồm ba chiều kích là vốn con người xanh, vốn cấu trúc xanh và vốn quan hệ xanh. Tác giả kiểm chứng các giả thuyết nghiên cứu bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), với số liệu điều tra từ 395 nhà quản lý của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf15p vielonmusk 21-01-2022 15 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản trị học: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: chức năng tổ chức, chức năng điều khiển, chức năng kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p hoacomay097 06-01-2022 33 4   Download

 • Bài viết xem xét tác động của quản trị công ty đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng cách sử dụng dữ liệu bảng của 26 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 12 năm từ 2007 đến 2018. Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất tổng thể và mô hình ảnh hưởng cố định để kiểm tra mối quan hệ giữa quản trị công ty và lợi nhuận ngân hàng.

  pdf12p vimichaeldell 04-12-2021 10 0   Download

 • Bài viết "Sử dụng mã nguồn mở Moodle đánh giá kết quả người học tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên" nghiên cứu thực tế công tác giảng dạy, kiểm tra đánh giá người học ở trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Nghiên cứu những ứng dụng của phần mềm mã nguồn mở (Moodle) và ứng dụng nó vào trong việc hỗ trợ giảng dạy, kiểm tra đánh giá người học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p huyetthienthan 23-11-2021 21 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan CK Chân Mây, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan CK Chân Mây thời gian tới.

  pdf166p tomjerry010 22-11-2021 31 2   Download

 • Tập bài giảng Quản trị chất lượng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác dạy và học học phần Quản trị chất lượng cho đối tượng là sinh viên đại học ngành Quản trị kinh doanh. Tập bài giảng được xây dựng với bố cục gồm 5 chương như sau: Chương 1 - tổng quan về quản trị chất lượng; chương 2 - hệ thống quản trị chất lượng; chương 3 - đảm bảo và cải tiến chất lượng; chương 4 - các công cụ thống kê trong quản trị chất lượng; chương 5 - kiểm tra chất lượng sản phẩm.

  pdf207p cucngoainhan3 19-11-2021 61 14   Download

 • Bài giảng Nhập môn quản trị học: Chương 6 Kiểm tra cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, nguyên tắc của kiểm tra; Quy trình kiểm tra; Các loại hình kiểm tra; Các công cụ chủ yếu để kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p caphesuadathemtac 09-11-2021 14 1   Download

 • Bài giảng Quản trị học căn bản: Chương 8 Kiểm tra cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, nguyên tắc của kiểm tra; Quy trình kiểm tra; Các loại hình kiểm tra; Các công cụ chủ yếu để kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p caphesuadathemtac 09-11-2021 16 1   Download

 • Bài nghiên cứu này thực hiện đánh giá thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2015- 2019, thông qua các nội dung là tuyển dụng, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực; Thực trạng đánh giá, kiểm tra chất lượng nguồn nhân lực; Thực trạng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; và Chính sách quản trị, phát triển nguồn nhân lực, khen thưởng, tạo động lực trong công việc.

  pdf6p vijeffbezos 26-10-2021 13 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là khẳng định vai trò của HTX nông nghiệp trong nền kinh tế, làm rõ đặc điểm về quản lý tài chính và công tác tổ chức kế toán trong HTX nông nghiệp; tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức kế toán tại một số HTX nông nghiệp các tỉnh phía Nam về các mặt tổ chức bộ máy, tổ chức thực hiện chứng từ kế toán, tổ chức chế độ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, công tác kiểm tra kế toán, thông qua đó dánh giá mức độ phù hợp của chế độ kế toán hiện hành đối với các hoạt động của HTX nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf98p closefriend05 24-10-2021 16 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị công tác kiếm tra
p_strCode=quantricongtackiemtra

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2