intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị quốc gia

Xem 1-20 trên 4657 kết quả Quản trị quốc gia
 • Các cuộc tranh luận tại Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, những thể chế nền tảng của kinh tế thị trường đã được nhận thức khá đầy đủ, tuy nhiên nỗ lực xây dựng hoặc vận dụng các thể chế này vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt. Nguyên nhân cơ bản là Việt Nam vẫn chưa thiết lập được một môi trường quản trị quốc gia phù hợp và hiện đại, giúp các nỗ lực cải cách thể chế kinh tế có thể tiến xa hơn, bắt kịp với chuẩn mực thế giới. Do vậy, cải cách thể chế kinh tế sẽ khó thể sâu.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 29 2   Download

 • Bài viết này nghiên cứu sự tác động của quá trình tự do hóa tài chính và vai trò của yếu tố chất lượng quản trị quốc gia đối với hiệu quả hoạt động của 37 ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2003-2014. Qua đó đóng góp giải pháp phù hợp nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.

  pdf16p thanhtrieung 05-09-2018 40 2   Download

 • Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang có những tác động mạnh mẽ đến sự thay đổi của quản trị quốc gia trên thế giới nói chung và quản trị quốc gia Việt Nam nói riêng.

  pdf10p vihongkong2711 04-02-2020 17 1   Download

 • Bài giảng Quản trị nhà nước cung cấp cho học viên những kiến thức: Giải thích vì sao cải cách thể chế là then chốt, hiểu cải cách thể chế nghĩa là phải làm gì, và việc này có thể gặp những lực cản nào; hiểu thách thức đối với nền quản trị địa phương, quản trị quốc gia ngày nay; giúp người học tự nhận biết một cách phê phán vấn đề quản trị địa phương, quản trị quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf7p estupendo2 10-08-2016 73 5   Download

 • Bài viết là kết quả của Đề tài độc lập cấp quốc gia “Cục diện kinh tế thế giới hiện nay và tác động đến Việt Nam”, mã số: ĐTĐT-XH.17/15. Trong khoảng 10 - 15 năm gần đây, ở Việt Nam đã nổi lên luận điểm rằng: cải cách thể chế kinh tế ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong tiến trình đổi mới. Khi các nguồn lực như tài nguyên thiên nhiên, lao động giá rẻ và vốn...đã đến giới hạn thì cải cách thể chế trở thành đòi hỏi tất yếu đối với nền kinh tế.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 30 4   Download

 • Nội dung của Luận án "Quản lí tạo đông lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh" gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lí luận về quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên, thực trạng quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giải pháp quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  pdf193p chumeorocky 10-01-2018 105 27   Download

 • Nội dung nghiên cứu của luận văn nhằm đạt tới các mục đích sau: Nghiên cứu làm sáng tỏ hơn mặt lý luận về tổ chức công tác kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán của tại NXB Chính trị quốc gia – Sự thật nhằm rút ra những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân của tồn tại, nghiên cứu hoàn thiện tổ chức kế toán nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf146p hetiheti 08-03-2017 99 24   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 18 - Quản trị quốc tế trình bày về bản chất của quản trị quốc tế, đánh giá môi trường quốc tế, phán đoán các vấn đề chiến lược, tổ chức kinh doanh quốc tế, thích ứng với các sự khác biệt văn hóa, trách nhiệm xã hội và các vấn đề đạo đức. Mời các bạn tham khảo.

   

  pdf17p quechi140287 18-06-2015 83 13   Download

 • Trên cơ sở kiến thức lý luận được tiếp thu trên lớp và kiến thức thực tế đã quan sát và học hỏi được để đề xuất một số ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động mở rộng thị trường ở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

  pdf8p quaymax2 17-08-2018 37 3   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư và quản lý đầu tư của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, luận án, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đầu tư tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017, rút ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian tới giai đoạn từ năm 2018 đến 2025.

  doc27p bibianh 25-09-2019 18 2   Download

 • Mục đích của đề tài: Phân tích tầm quan trọng của sách Lý luận - Chính trị và hoạt động phát hành sách Lý luận - Chính trị đối với xã hội nói chung và đối với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật nói riêng. Đánh giá thực trạng hoạt động phát hành sách Lý luận - Chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong 5 năm 2007 - 2011. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p quaymax2 17-08-2018 17 0   Download

 • Hoàn thiện cơ chế giám sát việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ là một nội dung quan trọng nhằm thực hiện quản trị đảng nghiêm ngặt toàn diện, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa quản trị quốc gia và nâng cao năng lực quản trị quốc gia ở Trung Quốc hiện nay.

  pdf8p nguathienthan 04-10-2019 39 0   Download

 • Báo cáo môn Quản trị kinh doanh quốc tế: Nguồn nhân lực quốc tế và quan hệ lao động trình bày bản chất quản trị nguồn nhân lực quốc tế, nhu cầu về nhân viên quản trị quốc tế, lựa chọn và tuyển dụng, huấn luyện và phát triển, đánh giá điều hành và trả lương, giữ việc và thay việc.

  pdf47p nluu9184 10-05-2014 218 46   Download

 • Nội dung trình bày của chương 9 Quản trị quốc tế nằm trong bài giảng quản trị học nêu bản chất của quản trị quốc tế, đánh giá môi trường quốc tế, phán đoán các vấn đề chiến lược, tổ chức kinh doanh quốc tế, thích ứng với sự khác biệt văn hóa và trách nhiệm xã hội và các vấn đề đạo đức.

  pdf17p yellow_12 31-05-2014 63 8   Download

 • Vườn Quốc gia Ba Bể và hồ Thác Bà là những địa điểm du lịch hấp dẫn và có tầm quan trọng quốc gia. Mỗi năm có hàng chục ngàn người tới những địa điểm này để được thưởng thức cảnh quan thiên nhiên và tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên giá trị giải trí độc đáo cho 2 điểm du lịch này chính là rừng tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên và là cơ sở quan trọng cho hoạt động của du lịch sinh thái.

  pdf7p bevi123 17-11-2015 91 7   Download

 • Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “Chính phủ”) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (sau đây gọi là “UNDP”) nhất trí với nhau về nội dung của tài liệu này, cũng như trách nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện Chương trình Quốc gia hợp tác giữa hai bên. Để phát huy sự nhất trí và hợp tác giữa hai bên trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và các Hội nghị Thượng đỉnh và Công ước...

  pdf44p manutd1907 09-04-2013 54 6   Download

 • Chương này giúp người học có thể hiểu được: Quản trị nhà nước là gì? So sánh quản trị nhà nước và quản lý nhà nước, quản trị tốt là gì? Quản trị tốt và phát triển nguồn lực con người, khái niệm quản trị nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p estupendo2 10-08-2016 239 7   Download

 • "Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quản trị trong môi trường toàn cầu" thông tin đến các bạn với những kiến thức về xếp hạng 6 nước về chỉ số toàn cầu hóa; chiến lược xâm nhập thị trường quốc tế; thứ tự phân hạng 10 quốc gia theo 4 khía cạnh của hệ thống giá trị quốc gia; một số ví dụ về phân hạng quốc gia dựa trên các khía cạnh của GLOBE...

  pdf30p 0868975319 24-10-2020 129 8   Download

 • Bài viết lược sử các nghiên cứu gần đây trong chuyên ngành quản trị doanh nghiệp để làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa các cấu trúc quản trị và hiệu quả doanh nghiệp. Trên cơ sở đúc kết các kết quả nghiên cứu trước đây, bài viết chỉ ra những câu hỏi nghiên cứu quan trọng mà cho đến nay các phân tích thực nghiệm trong chuyên ngành vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

  pdf9p hieutinhcotu 19-06-2017 49 4   Download

 • Bài giảng "Quản trị học - Chương 9: Quản trị quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của quản trị quốc tế, đánh giá môi trường quốc tế, phán đoán các vấn đề chiến lược, tổ chức kinh doanh quốc tế,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p abcxyz123_07 19-03-2020 21 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị quốc gia
p_strCode=quantriquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2