intTypePromotion=4
ANTS

Quản trị quốc gia

Xem 1-20 trên 4276 kết quả Quản trị quốc gia
 • Các cuộc tranh luận tại Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, những thể chế nền tảng của kinh tế thị trường đã được nhận thức khá đầy đủ, tuy nhiên nỗ lực xây dựng hoặc vận dụng các thể chế này vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt. Nguyên nhân cơ bản là Việt Nam vẫn chưa thiết lập được một môi trường quản trị quốc gia phù hợp và hiện đại, giúp các nỗ lực cải cách thể chế kinh tế có thể tiến xa hơn, bắt kịp với chuẩn mực thế giới. Do vậy, cải cách thể chế kinh tế sẽ khó thể sâu.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 18 1   Download

 • Bài viết này nghiên cứu sự tác động của quá trình tự do hóa tài chính và vai trò của yếu tố chất lượng quản trị quốc gia đối với hiệu quả hoạt động của 37 ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2003-2014. Qua đó đóng góp giải pháp phù hợp nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.

  pdf16p thanhtrieung 05-09-2018 24 0   Download

 • Bài giảng Quản trị nhà nước cung cấp cho học viên những kiến thức: Giải thích vì sao cải cách thể chế là then chốt, hiểu cải cách thể chế nghĩa là phải làm gì, và việc này có thể gặp những lực cản nào; hiểu thách thức đối với nền quản trị địa phương, quản trị quốc gia ngày nay; giúp người học tự nhận biết một cách phê phán vấn đề quản trị địa phương, quản trị quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf7p estupendo2 10-08-2016 56 4   Download

 • Bài viết là kết quả của Đề tài độc lập cấp quốc gia “Cục diện kinh tế thế giới hiện nay và tác động đến Việt Nam”, mã số: ĐTĐT-XH.17/15. Trong khoảng 10 - 15 năm gần đây, ở Việt Nam đã nổi lên luận điểm rằng: cải cách thể chế kinh tế ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong tiến trình đổi mới. Khi các nguồn lực như tài nguyên thiên nhiên, lao động giá rẻ và vốn...đã đến giới hạn thì cải cách thể chế trở thành đòi hỏi tất yếu đối với nền kinh tế.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 17 3   Download

 • Nội dung nghiên cứu của luận văn nhằm đạt tới các mục đích sau: Nghiên cứu làm sáng tỏ hơn mặt lý luận về tổ chức công tác kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán của tại NXB Chính trị quốc gia – Sự thật nhằm rút ra những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân của tồn tại, nghiên cứu hoàn thiện tổ chức kế toán nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf146p hetiheti 08-03-2017 64 21   Download

 • Nội dung của Luận án "Quản lí tạo đông lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh" gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lí luận về quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên, thực trạng quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giải pháp quản lí tạo động lực làm việc cho giảng viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  pdf193p chumeorocky 10-01-2018 61 19   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 18 - Quản trị quốc tế trình bày về bản chất của quản trị quốc tế, đánh giá môi trường quốc tế, phán đoán các vấn đề chiến lược, tổ chức kinh doanh quốc tế, thích ứng với các sự khác biệt văn hóa, trách nhiệm xã hội và các vấn đề đạo đức. Mời các bạn tham khảo.

   

  pdf17p quechi140287 18-06-2015 59 9   Download

 • Trên cơ sở kiến thức lý luận được tiếp thu trên lớp và kiến thức thực tế đã quan sát và học hỏi được để đề xuất một số ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động mở rộng thị trường ở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

  pdf8p quaymax2 17-08-2018 17 3   Download

 • Mục đích của đề tài: Phân tích tầm quan trọng của sách Lý luận - Chính trị và hoạt động phát hành sách Lý luận - Chính trị đối với xã hội nói chung và đối với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật nói riêng. Đánh giá thực trạng hoạt động phát hành sách Lý luận - Chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong 5 năm 2007 - 2011. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p quaymax2 17-08-2018 11 0   Download

 • Báo cáo môn Quản trị kinh doanh quốc tế: Nguồn nhân lực quốc tế và quan hệ lao động trình bày bản chất quản trị nguồn nhân lực quốc tế, nhu cầu về nhân viên quản trị quốc tế, lựa chọn và tuyển dụng, huấn luyện và phát triển, đánh giá điều hành và trả lương, giữ việc và thay việc.

  pdf47p nluu9184 10-05-2014 189 45   Download

 • Nội dung trình bày của chương 9 Quản trị quốc tế nằm trong bài giảng quản trị học nêu bản chất của quản trị quốc tế, đánh giá môi trường quốc tế, phán đoán các vấn đề chiến lược, tổ chức kinh doanh quốc tế, thích ứng với sự khác biệt văn hóa và trách nhiệm xã hội và các vấn đề đạo đức.

  pdf17p yellow_12 31-05-2014 51 7   Download

 • Vườn Quốc gia Ba Bể và hồ Thác Bà là những địa điểm du lịch hấp dẫn và có tầm quan trọng quốc gia. Mỗi năm có hàng chục ngàn người tới những địa điểm này để được thưởng thức cảnh quan thiên nhiên và tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên giá trị giải trí độc đáo cho 2 điểm du lịch này chính là rừng tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên và là cơ sở quan trọng cho hoạt động của du lịch sinh thái.

  pdf7p bevi123 17-11-2015 62 7   Download

 • Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “Chính phủ”) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (sau đây gọi là “UNDP”) nhất trí với nhau về nội dung của tài liệu này, cũng như trách nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện Chương trình Quốc gia hợp tác giữa hai bên. Để phát huy sự nhất trí và hợp tác giữa hai bên trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và các Hội nghị Thượng đỉnh và Công ước...

  pdf44p manutd1907 09-04-2013 43 6   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 Pháp lệnh lưu trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành do NXB Chính trị Quốc gia ấn hành. Tài liệu tổng hợp các văn bản pháp luật về lĩnh vực lưu trữ quốc gia. Đây là Tài liệu tham khảo cần thiết cho những ai đang công tác trong lĩnh vực lữu trữ, thư viện và những ai quan tâm về vấn đề này.

  pdf99p talata_11 13-04-2015 48 6   Download

 • Chương này giúp người học có thể hiểu được: Quản trị nhà nước là gì? So sánh quản trị nhà nước và quản lý nhà nước, quản trị tốt là gì? Quản trị tốt và phát triển nguồn lực con người, khái niệm quản trị nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p estupendo2 10-08-2016 162 4   Download

 • Bài viết lược sử các nghiên cứu gần đây trong chuyên ngành quản trị doanh nghiệp để làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa các cấu trúc quản trị và hiệu quả doanh nghiệp. Trên cơ sở đúc kết các kết quả nghiên cứu trước đây, bài viết chỉ ra những câu hỏi nghiên cứu quan trọng mà cho đến nay các phân tích thực nghiệm trong chuyên ngành vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

  pdf9p hieutinhcotu 19-06-2017 26 4   Download

 • Chương này thảo luận những nội dung chính sau: Chức năng và hiệu quả Nhà nước, vì sao các quốc gia suy tàn? Việt Nam đang gặp những vấn đề gì trong quản trị quốc gia? Vì sao phải cải cách quản trị Nhà nước? Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p estupendo2 10-08-2016 38 1   Download

 • Bài này trình bày những nội dung chính sau: Hiệu quả của chính quyền, Nho giáo và hiện đại hóa ở Đông Bắc Á, những thay đổi trong đánh giá về Nho giáo, Nho giáo tương thích - hỗ trợ phát triển, Nho giáo tạo sự khác biệt trong phát triển, Nho giáo và quản trị quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p shiwo_ding3 06-04-2019 12 0   Download

 • II. Những đặc điểm của việc quản trị nhân lực ở nớc ngoài. 2.1 Sự mở rộng trung tâm đầu não và các vệ tinh (chi nhánh) của các công ty ở nớc ngoài. Các nhà quản trị trung tâm đầu não của công ty gốc phải luôn luôn tính đến lợi ích quốc gia và lợi ích toàn cầu. Đội ngũ nhân viên quản trị quốc tế có hai cấp:

  pdf6p hanguyenthuyquynh 15-09-2011 215 66   Download

 • Ngày nay cùng với sự hội nhập và phát triển sâu rộng của nền kinh tế thị trường, người ta càng có nhiều điều kiện và lý do để quan tâm tới môi trường, chẳng hạn do sự phát triển quá nóng của nền kinh tế hay sự phát triển thiếu bền vững khiến những nhà chức trách phải xem xét lại trong phương hướng và chính sách của mình những vấn đề liên quan đến môi trường bởi lẽ môi trường và phát triển có những mối quan hệ chặt chẽ...

  pdf82p tangtocmuathi 25-05-2013 85 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Quản trị quốc gia
p_strCode=quantriquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản