Quản trị tài chính đa quốc gia

Xem 1-20 trên 449 kết quả Quản trị tài chính đa quốc gia
 • Bài giảng môn học Tài chính quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị tài chính đa quốc gia, chu chuyển vốn quốc tế và mối liên hệ giữa lạm phát – lãi suất – tỷ giá hối đoái, quản trị tiền mặt quốc tế, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và cấu trúc vốn của công ty đa quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf629p doinhugiobay_01 09-11-2015 57 14   Download

 • Chương 1 của bài giảng Tài chính quốc tế trình bày những nội dung tổng quan về tài chính quốc tế và quản trị tài chính đa quốc gia. Chương này giúp người học hiểu được khái niệm, đặc điểm và mục tiêu của tài chính quốc tế; hiểu được quản trị tài chính công ty đa quốc gia; biết được các thị trường tài chính quốc tế và thị trường phái sinh tiền tệ.

  pdf35p namthangtinhlang_02 04-11-2015 28 3   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 1: Tổng quan về TCQT và quản trị tài chính đa quốc gia cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về TCQT và quản trị tài chính đa quốc gia; các thị trường TCQT và thị trường phái sinh tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p thangnamvoiva19 13-09-2016 30 2   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế của Nguyễn Thị Thúy Việt gồm 5 chương, bao gồm: Tổng quan về quản trị tài chính đa quốc gia, chu chuyển vốn quốc tế & mối liên hệ giữa lạm phát – lãi suất – tỷ giá hối đoái, quản lý nợ và tài sản ngắn hạn, quản trị tiền mặt quốc tế, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và cấu trúc vốn của công ty đa quốc gia. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt629p thuyngan1005 02-08-2012 365 158   Download

 • Tài chính có 3 lĩnh vực chủ yếu bao gồm: Thị trường và các thể chế tài chính. Đầu tư tài chính. Quản trị tài chính. Các lĩnh vực này thường liên quan như nhau đến những loại giao dịch tài chính nhưng theo góc độ khác nhau. Tài liệu này chủ yếu tập trung xem xét những vấn đề liên quan đến quản trị tài chính các công ty đa quốc gia.

  doc24p thu211087 17-05-2010 1302 694   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị tài chính công ty đa quốc gia trình bày một số vấn đề lý luận về quản trị tài chính đối với công ty đa quốc gia và thực tiễn quản trị tài chihh của một số công ty đa quốc gia điển hình trên thế giới. Và khả năng áp dụng kinh nghiệm quản trị tài chính của công ty đa quốc gia Việt Nam.

  pdf99p pink_12 26-05-2014 424 139   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế giới thiệu về công ty đa quốc gia. MNCs là công ty tham gia hoạt động sản xuất và bán sản phẩm / dịch vụ tại nhiều nước. Công ty mẹ đặt trụ sở ở chính quốc, tối thiểu 5-6 công ty con đặt ở nước ngoài, các đơn vị trực thuộc phối hợp hoạt động mang tính chiến lược cao.

  pdf106p vespa_12 15-04-2014 187 74   Download

 • Môn học sẽ tập trung vào môi trường quốc tế nơi mà các công ty đa quốc gia hoạt động và những khía cạnh liên quan đến quản trị tài chính, các quyết định, chiến lược tài chính mà các công ty này xây dựng để hoạt động tốt trên toàn cầu

  pdf19p insert_12 17-08-2013 125 10   Download

 • Tài liệu Đề cương học phần Quản trị tài chính Quốc tế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về môi trường và hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia, thị trường tài chính quốc tế như thị trường tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu, cũng được thảo luận trong học phần này.

  doc4p pipupipu 30-09-2016 56 7   Download

 • Nội dung chính của bài giảng chương 1: Mô tả các mục tiêu của công ty ĐQG và những trở ngại trên con đường theo đuổi mục tiêu, giới thiệu khái quát hệ thống các quan hệ tài chính phổ biến của công ty ĐQG, trình bày các cơ hội cũng như rủi ro trong quản trị tài chính công ty ĐQG.

  pdf6p cobematxanh 05-12-2017 128 7   Download

 • Bài viết nhằm mục tiêu khái quát hóa lại lý thuyết về quản trị tài chính công trên thế giới, mô hình truyền thống mà VN đã áp dụng cùng với quy trình quản trị mới được các tổ chức đề xuất áp dụng trong giai đoạn hiện đại, đồng thời qua đây sẽ thấy được 3 mục tiêu, 5 nguyên tắc và 11 nội dung mà quản trị tài chính phải thực hiện để đem lại sự hiệu quả cho quá trình thực hiện của kế toán quốc gia.

  pdf5p sieunhansoibac4 12-04-2018 20 6   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia là: Trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị tài chính công ty đa quốc gia, thảo luận về các tình huống quản trị tài chính công ty đa quốc gia, bồi dưỡng khả năng làm việc nhóm và phát triển năng lực cá nhân trong quản trị tài chính công ty đa quốc gia cũng như các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quốc tế.

  pdf5p cobematxanh 05-12-2017 34 4   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế nhằm trang bị cho học viên các kiến thức về môi trường tài chính quốc tế hiện đại, các mục tiêu của quản trị tài chính quốc tế, các mối quan hệ và các chu chuyển tài chính quốc tế thông qua nghiên cứu công cụ cán cân thanh toán quốc tế, các chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ, quá trình hình thành, phát triển và phương thức vận hành của thị trường vay nợ, hệ thống tài chính-ngân hàng quốc tế và các cơ chế tổ chức ho...

  ppt9p top_12 18-04-2014 86 13   Download

 • Công ty mẹ phân quyền quyết định cho công ty con, những bảng kê tài chính được chuẩn bị theo nguyên tắc kế toán chung cho cả công ty mẹ và công ty con. Ưu điểm: Các công ty con linh động hơn, năng động hơn, cạnh tranh hiệu quả hơn.

  ppt52p home_12 12-08-2013 72 9   Download

 • Bài 1 Các mục tiêu tài chính và việc quản trị tài chính quốc tế trong bài giảng Tài chính quốc tế nhằm trình bày về khái niệm toàn cầu hóa và tác động của nó đối với cục diện thế giới hiện nay, các mục tiêu doanh nghiệp trong các bình diện khác nhau. Sự khác biệt giữa quản trị tài chính trong nước và quốc tế.

  ppt22p top_12 18-04-2014 53 4   Download

 • Nội dung chính của bài giảng chương 5: Mô tả các lợi ích của việc theo đuổi dự án FDI đối với công ty ĐQG, giải thích lợi ích của đa dạng hóa quốc tế trong phân tích lợi tức – rủi ro của các dự án đầu tư quốc tế, mô tả tác động của môi trường kinh doanh quốc tế đối với các thông số tài chính dự án FDI của công ty ĐQG tư ban đầu.

  pdf6p cobematxanh 05-12-2017 28 4   Download

 • Các thông tin bổ sung từ các nguồn đáng tin cậy: Sản lượng tiêu thụ tăng so với năm trước từ 20-30%, giá bán không thay đổi đáng kể. Tình hình bán hàng thuận lợi nên không có hàng hóa ứ đọng, chậm lưu chuyển. Giá cả hàng hóa mua vào ổn định. Trong năm đơn vị bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận và các nhà đầu tư tăng vốn góp; do đó đã thanh toán bớt nợ dài hạn. Chính sách bán chịu không có gì thay đổi....

  doc3p anmay719 01-09-2010 585 169   Download

 • Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia Chương 5: Quản trị rủi ro tài chính tại MNCs nhằm trình bày về các loại rủi ro trong hoạt động của MNCs, 3 loại Rủi ro, phòng ngừa rủi ro tín dụng, rủi ro danh mục (Rủi ro liên quan đến danh mục các khoản cho vay).

  pdf40p good_12 30-06-2014 211 65   Download

 • Thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế nhằm trình bày định nghĩa quản trị nguồn nhân lực toàn cầu, phân biệt các chính sách nhân sự của các công ty đa quốc gia, tuyển chọn và lựa chọn nguồn nhân công ty đa quốc gia, quản lý đào nhân lực tại tạo phát triển nguồn các công ty đa quốc gia, đánh giá hoạt động của nguồn nhân lực, chính sách lương bổng và bồi hoàn.

  pdf29p little_12 16-06-2014 158 46   Download

 • 0001: Tiń h ty ̉ lê ̣ khấu hao tại ngaỳ 1/1/2001 theo phương phaṕ đươǹ g thăn̉ g: A. 7.14 % B. 16,67 % C. 12,50 % D. 8,18 % 0002: Giá tri ̣ giá khấu hao TSCĐ haǹ g năm taị ngaỳ 1/1/2001 la ̀ bao nhiêu ? A. 295,625 triêụ đôǹ g B. 168,929 triêụ đôǹ g C. 300.005 triêụ đôǹ g D. 206,67 triêụ đôǹ g 0003: Vaò ngaỳ 1/1/2008 việc nâng cấp đã hoaǹ thaǹ h và đưa vaò sử duṇ g. Tiń h mưć khâú hao trung biǹ h haǹ g năm? A. 416.875 triêụ đôǹ g B. 307,9167 triêụ...

  doc4p giauphan123 08-03-2013 58 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quản trị tài chính đa quốc gia
p_strCode=quantritaichinhdaquocgia

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản