intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị tài sản ngắn hạn

Xem 1-20 trên 252 kết quả Quản trị tài sản ngắn hạn
 • Khóa luận làm rõ vai trò của việc nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Sau đó căn cứ vào các số liệu thực tế, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS. Từ kết quả phân tích thu được, đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS.

  pdf111p hihihaha7 03-01-2017 174 58   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Quản trị tài sản ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf98p doinhugiobay_15 25-02-2016 227 30   Download

 • Bài viết đánh giá thực trạng quản trị tài sản ngắn hạn của các doanh nghiệp xây dựng trong quân đội giai đoạn 2014 - 2017, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện quản trị tài sản ngắn hạn trong các doanh nghiệp thích ứng với chủ trương tái cơ cấu các doanh nghiệp quân đội của Nhà nước và Bộ Quốc phòng hiện đang được triển khai.

  pdf9p vihermes2711 30-09-2019 31 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Quản trị tài sản ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị tiền mặt, quản trị khoản phải thu, quản trị tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf22p tamynhan2 04-07-2020 50 12   Download

 • "Bài giảng Quản trị tài chính - Bài 8: Quản lý tài sản ngắn hạn" với các nội dung khái niệm và phân loại tài sản ngắn hạn; quản lý hàng tồn kho; quản lý ngân quỹ; quản lý khoản phải thu.

  pdf28p chauchaungayxua9 25-11-2020 52 4   Download

 • "Bài giảng Quản trị tài chính - Bài 8: Quản lý tài sản ngắn hạn" với các nội dung khái niệm và phân loại tài sản ngắn hạn; hoạt động quản lý hàng tồn kho, quản lý ngân quỹ và quản lý khoản phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để phục vụ học tập hiệu quả hơn.

  pdf20p chauchaungayxua9 26-11-2020 34 2   Download

 • Bộ bài giảng Bài giảng Quản trị tài chính công ty Đa quốc gia gồm có 8 chương với những nội dung chi tiết như sau: Chương 1: tổng quan về quản trị tài chính công ty đa quốc gia, chương 2: quản trị rủi ro hối đoái của công ty đa quốc gia, chương 3: quản trị tài sản ngắn hạn của công ty đa quốc gia, chương 4: quản trị tài trợ ngắn hạn của công ty đa quốc gia, chương 5: quản trị đầu tư nước ngoài của công ty đa quốc gia, chương 6: kết cấu vốn và chi phí sử dụng vốn của công ty đa quốc gia, chương 7: quản trị tài trợ bằng nợ dài hạn của c.

  pdf5p lovebychance02 28-04-2021 8 2   Download

 • Chương 3: Quản trị tài sản ngắn hạn của công ty Đa quốc gia. Nội dung chính của bài giảng chương này gồm có: Giải thích sự khác biệt giữa quản lý tiền tập trung với quản lý tiền phân tán, mô tả các kỹ thuật tối ưu hóa luồng tiền và các trở ngại, phân tích lợi ích và rủi ro tiềm tàng của đầu tư vào ngoại tệ.

  pdf9p lovebychance02 28-04-2021 25 2   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Quản trị tài sản ngắn hạn (Current asset management). Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Quản trị tiền mặt, quản trị khoản phải thu, quản trị tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf22p lovebychance02 04-05-2021 20 6   Download

 • Chương 7 Quản lý tài sản ngắn hạn, nội dung chính trong chương học này gồm: Quản lý tiền mặt; Quản lý dự trữ; Quản lý khoản phải thu.

  ppt29p canhdangxuan 10-04-2014 103 17   Download

 • Chương 10 của bài giảng Tài chính doanh nghiệp bao gồm các nội dung liên quan đến vấn đề quản trị tài sản ngắn hạn như: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p namthangtinhlang_02 08-11-2015 121 10   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 cung cấp cho người học các nội dung từ chương 8 đến chương 12 như: Đòn bẩy hoạt động và phân tích hòa vốn, Quyết định thuê hay mua, quản trị tài sản ngắn hạn, phân tích báo cáo tài chính, dự toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p namthangtinhlang_02 08-11-2015 82 8   Download

 • Chương 10 - Quản trị tài sản ngắn hạn giúp sinh viên hiểu được mục đích và nội dung của quản trị khoản phải thu, quản trị tồn kho, quản trị tiền mặt; hiểu được các điều kiện để thực hiện các quyết định quản trị khoản phải thu, tồn kho, tiền mặt; biết được các mô hình quản trị hàng tồn kho và tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p namthangtinhlang_02 04-11-2015 91 7   Download

 • Chương 10 cung cấp cho người học những hiểu biết về quản trị tài sản ngắn hạn. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf65p kiepnaybinhyen_02 28-12-2015 73 5   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 10: Quản trị tài sản ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf65p abcxyz123_07 04-04-2020 23 0   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Quản trị tài sản ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p abcxyz123_07 04-04-2020 25 0   Download

 • Đầu tư nói chung, đầu tư tài chính ngắn hạn nói riêng là một trong những lĩnh vực thú vị nhất của quản trị tài chính. Hơn thế nữa, quyết định đầu tư còn là một trong ba chức năng của một giám đốc tài chính, hai chức năng kia là: huy động vốn và quản lý tài sản. Quyết định nên đưa chứng khoán ngắn hạn nào vào số lượng bao nhiêu vào danh mục đầu tư của công ty là một chức năng quan trọng trong quản trị tài chính.

  doc3p lanxichen 20-04-2020 33 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động quản trị tài sản nợ - tài sản có nhằm hạn chế rủi ro lãi suất của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm trình bày về hoạt động quản trị tài sản nợ-tài sản có nhằm kiểm soát rủi ro lãi suất của các ngân hàng thương mại việt nam. Đề xuất một số giải pháp thiết thực, khả thi đối với ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại giúp các ngân hàng thương mại hạn chế rủi ro lãi suất thông qua hoạt động quản trị tài sản nợ-tài sản có.

  pdf98p pink_12 26-05-2014 409 102   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Công trình Viettel gồm có ba chương. Trong đó, chương 1 trình bày về lý luận chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp; chương 2 - thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Công trình Viettel; chương 3 - giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty .

   

  doc77p quangvinh66688 26-05-2015 281 74   Download

 • Bài khóa luận này đi sâu vào nghiên cứu ba vấn đề chính sau: Hệ thống hóa một cách đầy đủ cơ sở lý luận về nội dung và tầm quan trọng của dòng tiền và hoạt động quản trị dòng tiền ngắn hạn trong doanh nghiệp; phân tích thực trạng hoạt động quản trị dòng tiền ngắn hạn và đánh giá hiệu quả của công tác này tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú; nhận xét đánh giá ưu điểm đã đạt được và nhược điểm còn tồn tại, từ đó đưa ra các biện pháp hoàn thiện công tác quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú.

  pdf102p luimotbuoc_3 03-11-2016 135 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị tài sản ngắn hạn
p_strCode=quantritaisannganhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2