intTypePromotion=1
ADSENSE

Qui định hợp đồng lao động

Xem 1-0 trên 0 kết quả Qui định hợp đồng lao động
 • (NB) Giáo trình Thực tập sản xuất với mục tiêu giúp các bạn có thể thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện công nghiệp, thiết bị điện đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

  pdf98p hoababytrang2510 10-03-2022 6 0   Download

 • (NB) Giáo trình Thực tập tốt nghiệp với mục tiêu giúp các bạn có thể thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện công nghiệp, thiết bị điện đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

  pdf63p hoababytrang2510 10-03-2022 16 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu vấn đề lí luận BHXH và chính sách về BHXH ở nước ta hiện nay như các chế độ BHXH bắt buộc; BHXH tự nguyện, BHTN được qui định trong pháp luật; thực trạng áp dụng qui định pháp luật về BHXH trong thực tế, những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục để đảm bảo BHXH là công cụ hữu hiệu nhất của sàn an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả pháp luật về BHXH; đóng góp những ý kiến đề xuất cho việc sửa đổi Luật BHXH để phù hợp thực tế cuộc sống và sự phát triển của nước ta trong thời gian tới.

  pdf109p badbuddy03 22-02-2022 43 4   Download

 • Giáo trình Máy điện 1 được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới, đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu theo tính chất của ngành nghề đào tạo cho phù hợp và theo qui định trong chương trình khung đào tạo nghề của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp. Nội dung của giáo trình được biên soạn gồm: Khái niệm chung về máy điện; Máy biến áp; Máy điện không đồng bộ; Máy điện đồng bộ; Máy điện một chiều.

  pdf127p agatha25 21-05-2021 27 5   Download

 • Giáo trình Khoét, doa lỗ trên máy tiện với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các các thông số hình học của dao khoét, dao doa. Chọn được bộ dụng cụ cắt như mũi khoan, khoét, doa phù hợp với lỗ cần gia công. Trình bày được yêu kỹ thuật khi khoét, doa lỗ trên máy tiện. Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao khoét, dao doa. Vận hành được máy tiện để khoét, doa lỗ trên máy tiện đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 7÷8, độ nhám cấp 7÷8, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp.

  pdf39p calliope09 20-05-2021 16 2   Download

 • Luận án đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vỉa hè tuyến phố Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội nhằm đảm bảo các yêu cầu tuân thủ theo các qui định pháp luật đã ban hành, phù hợp với điều kiện hiện trạng nơi nghiên cứu, ngoài ra các giải pháp phải mang tính thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của người dân trong hoạt động đi lại và lao động sản xuất hàng ngày.

  pdf67p mucnang444 09-05-2021 21 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu thực trạng pháp luật về giao kết hợp đồng lao động và thực tiễn áp dụng pháp luật về giao kết hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ đó đề xuất những phương hướng, kiến nghị nhằm hoàn thiện các qui định pháp luật về giao kết hợp đồng lao động.

  pdf23p mucnang888 16-04-2021 77 3   Download

 • (NB) Giáo trình Tổ chức và quản lý sản xuất với mục tiêu nhằm giúp các bạn Sắp xếp được việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học. Bố trí được việc làm phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động. Tổ chức được kế hoạch sản xuất theo đúng qui định và tiến độ của cơ sở. Điều động được thiết bị vật tư phục vụ cho sản xuất một cách đầy đủ và chính xác.

  doc65p bachtuoc999 02-03-2021 28 7   Download

 • (NB) Giáo trình Khoét doa lỗ trên máy Tiện với mục tiêu là Trình bày được các các thông số hình học của dao khoét, dao doa. Chọn được bộ dụng cụ cắt như mũi khoan, khoét, doa phù hợp với lỗ cần gia công. Trình bày được yêu kỹ thuật khi khoét, doa lỗ trên máy tiện. Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao khoét, dao doa. Vận hành được máy tiện để khoét, doa lỗ trên máy tiện đúng qui trình qui phạm, đạt cấp chính xác 7÷8, độ nhám cấp 7÷8, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp.

  pdf39p cuahuynhde999 02-06-2020 68 5   Download

 • Chính quyền cảng (PSC) là một phần của tổ chức quốc tế có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện và loại bỏ những con tàu không đảm bảo tiêu chuẩn trên cơ sở các qui định quốc tế liên quan đến an toàn, an ninh, môi trường và công ước lao động hàng hải năm 2006. Ngoài ra mỗi một Quốc gia cũng có luật và qui định riêng đối với các tàu tham gia hoạt động trong vùng nước của mình. Các Quốc gia có quyền tham gia sửa đổi, khai thác tàu phù hợp với các công ước SOLAS 74, MARPOL 73/78, STCW 78/10...

  pdf5p slimzslimz 17-12-2019 43 0   Download

 • Nhân viên chế độ cần thực hiện các công việc như: theo dõi thực hiện các chế độ cho người lao động theo qui định của Công ty, tổ chức ký hợp đồng lao động cho CBCNV toàn Công ty, tổ chức theo dõi, lập danh sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện các chế độ liên quan đến bảo hiểm y tế cho người lao động, lập danh sách lao động định kỳ theo qui định của cơ quan nhà nước... Bên cạnh đó, để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo 1p vrohtovitamin 21-06-2019 36 2   Download

 • tiếp nối 2 phần đầu , phần 3 có nội dung gồm: di tích danh lam thắng cảnh, làng nghề thủ công truyền thống và địa danh tiêu biểu. là cả một quá trình tổng hợp các nguồn tư liệu lưu trữ và sự đóng góp ý kiến quý báu của các bậc lão thành cách mạng, quý vị trực tiếp quản lý di tích, quý vị trụ trì chùa, ban quí tế đình, ... đã tạo điều kiện tốt nhất để ban biên soạn hoàn thành tập sách. mời các bạn cùng tham khảo phần 3 .

  pdf101p xuanhanh21 09-11-2018 91 8   Download

 • Luận án nghiên cứu xác định các thông số công nghệ hợp lý đối với lò chợ cơ giới hoá đồng bộ hạ trần thu hồi than ở vỉa dày thoải và nghiêng tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh nhằm nâng cao mức độ an toàn lao động và hiệu quả khai thác.

  pdf115p thanhngan29092009 27-09-2018 59 8   Download

 • Chất lượng là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của một trường đại học. Tuy nhiên, hiện nay đang có nhiều ý kiến khác nhau về chất lượng lao động của trí thức Giáo dục đại học (GDĐH). Do vậy, tiến hành nghiên cứu phương thức đánh giá chất lượng lao động của đội ngũ này phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam là vấn đề cấp thiết. Bài viết tập trung trình bày: Quan niệm về chất lượng lao động của trí thức GDĐH; phương thức đánh giá chất lượng lao động của trí thức GDĐH.

  pdf5p doctorstrange1 21-06-2018 57 3   Download

 • Nghiên cứu kết hợp giải thích được triển khai tại quận Long Biên, Hà Nội năm 2015 với mục tiêu xác định thực trạng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động (NLĐ) phi chính thức và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia BHYT hộ gia đình của NLĐ phi chính thức. Với phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn, đã có 377 NLĐ khu vực phi chính thức được chọn vào nghiên, điều tra viên đã phỏng vấn trực tiếp NLĐ sử dụng mẫu phiếu có cấu trúc. Đã có 2 cuộc thảo luận nhóm và 04 cuộc phỏng vấn sâu được thực hiện với người cung cấp thông tin chính.

  pdf8p thanos2 22-05-2018 108 24   Download

 • Luận văn đưa ra các vấn đề khái quát chung về hợp đồng lao động và giao kết hợp đồng lao động. Ngoài ra, luận văn đi sâu phân tích thực trạng pháp luật về giao kết hợp đồng lao động theo pháp luật hiện hành, để thấy rõ thực trạng giao kết hợp đồng lao động ở Đà Nẵng. Đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện các qui định pháp luật về giao kết hợp đồng lao động từ thực tiễn tại các doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 179 36   Download

 • Tiết 9:.. Văn bản: CA DAO, DÂN CA.. NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH....A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:..1. Kiến thức:..- Hiểu khái niệm ca dao - dân ca... - Nắm được nội dung, ý nghĩa và một số hình thức nghệ thuật tiêu biểu của.ca dao - dân ca qua những bài ca thuộc chủ đề tình cảm gia đình...2. Kĩ năng:..- Đọc – hiểu và phân tích ca dao, dân ca trữ tình...- Phát hiện và phân tích những hình ảnh so sánh, ẩn dụ, những mô típ quen.thuộc trong các bài ca dao trữ tình về tình cảm gia đình...3.

  doc7p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 208 8   Download

 • Tiết 9:.. Văn bản: CA DAO, DÂN CA.. NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH....A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:..1. Kiến thức:..- Hiểu khái niệm ca dao - dân ca... - Nắm được nội dung, ý nghĩa và một số hình thức nghệ thuật tiêu biểu của.ca dao - dân ca qua những bài ca thuộc chủ đề tình cảm gia đình...2. Kĩ năng:..- Đọc – hiểu và phân tích ca dao, dân ca trữ tình...- Phát hiện và phân tích những hình ảnh so sánh, ẩn dụ, những mô típ quen.thuộc trong các bài ca dao trữ tình về tình cảm gia đình...3.

  doc7p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 1012 25   Download

 • Phạm vi và đối tượng áp dụng 1.1 Phạm vi: Qui chế này quy định các nguyên tắc, nội dung quản lý tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương; thống nhất việc sử dụng, trả tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 1.2 Đối tượng áp dụng: Qui chế này áp dụng trong việc phân phối tiền lương cho Giám đốc Công ty và toàn thể người lao động đã ký hợp đồng lao động làm việc.

  pdf18p nonla21 30-09-2013 366 46   Download

 • Chỉ những ai hội đủ các điều kiện sau mới được làm công việc trên mái.:.- Có độ tuổi lao động phù hợp với qui định nhà nước ..- Có chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế..- Được đào tạo về nghề nghiệp và được chính thức giao làm công việc lợp mái.

  doc2p holigon10 05-09-2013 111 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Qui định hợp đồng lao động
p_strCode=quidinhhopdonglaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2