intTypePromotion=1
ADSENSE

Qui trình hoạch định

Xem 1-20 trên 233 kết quả Qui trình hoạch định
 • Giáo trình Trang bị điện 1 (Nghề: Điện công nghiệp - Trung cấp) được biên soạn nhằm giúp học viên lắp đặt, đấu nối và sửa chữa được các mạch điện điều khiển cho động cơ không đồng bộ 3 pha; vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định, từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf143p hayatogokudera 18-07-2022 9 5   Download

 • Giáo trình Quản trị sản xuất này có cấu trúc bao gồm có 7 chương, trình bày như sau: Giới thiệu về quản trị sản xuất và tác nghiệp; Dự báo nhu cầu; Hoạch đinh sản phẩm, qui trình, công nghệ sản xuất; các định địa điểm của doanh nghiệp; Hoạch định nhu cầu vật liệu; Quản trị hàng tồn kho; Lập lịch trình sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf63p dongcoxanh25 12-07-2022 9 1   Download

 • Bài viết này nghiên cứu sự ổn định nghiệm của bài toán điều khiển tối ưu phụ thuộc tham số với phương trình trạng thái tuyến tính. Sử dụng công cụ của giải tích đa trị, các điều kiện đủ cho tính liên tục Hölder của ánh xạ nghiệm xấp xỉ của bài toán đang xét được thiết lập.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 18 6   Download

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến những nghiên cứu khoa học chuyên sâu về chuyển đổi các công trình công nghiệp để giúp các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà quản lý có được những chủ trương chính sách tổng thể hợp lý, cân bằng lợi ích của từng lĩnh vực liên quan.

  pdf7p viindranooyi 04-05-2022 14 2   Download

 • (NB) Giáo trình Trang bị điện với mục tiêu giúp các bạn có thể lắp đặt, đấu nối và sửa chữa được các mạch điện điều khiển cho động cơ không đồng bộ 3 pha; Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình sau đây.

  pdf71p hoatudang09 15-03-2022 22 2   Download

 • Nội dung chính của bài viết trình bày một phần mềm chạy trong môi trường MAPINFO được thiết lập để hỗ trợ các cơ quan quản lý trong xác định địa điểm xây dựng bãi chôn lấp rác tối ưu trên quan điểm kinh tế chất thải và phát triển bền vững. Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p redemption 20-12-2021 11 0   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Chương 2 Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số qui định chung; Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; Hợp đồng xây dựng; Quyền và nghĩa vụ của các bên;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p caphesuadathemmatong 25-11-2021 23 5   Download

 • Đề tài tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận chung về doanh nghiệp kinh doanh viễn thông, chiến lược kinh doanh, chiến lược kinh doanh viễn thông và qui trình họach định chiến lược kinh doanh nhằm định hướng cho việc xây dựng chiến lược cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh các dịch vụ viễn thông của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

  pdf88p closefriend06 01-11-2021 23 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là về qui mô, cơ cấu, chất lượng, hiệu quả của hoạt động dạy - học sẽ tiến hành. Các công việc dự kiến có thể là: khai giảng, tổ chức giảng dạy, các chương trình, quyết định, kế hoạch cấp trên ban hành, chỉ đạo. Công tác phổ cập giáo dục, bồi dưỡng giáo viên, kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động dạy.

  doc16p tomjerry002 25-10-2021 13 1   Download

 • Mục đích của đề tài nhằm để hoàn thiện qui trình sản xuất bột chuối, các yếu tố nồng độ dịch ngâm, thời gian ngâm, phương pháp sấy, nhiệt độ sấy, thời gian sấy, tỉ lệ bổ sung phụ gia chống vón được khảo sát. Thí nghiệm được tiến hành với dịch ngâm chứa Na2S2O5 ở các nồng độ: 0,3%, 0,5%, 0,7%; thời gian ngâm: 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút; phương pháp sấy: một giai đoạn (nhiệt độ sấy 85oC). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p viuchinaga2711 25-10-2021 19 2   Download

 • Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được những kiến thức cơ bản về Marketing, quản trị và kinh doanh dược. Một số kiến thức đặc thù và yêu cầu riêng trong cách xác định thị trường mục tiêu và phân khúc thị trường các công cụ để hoạch định chiến lược trong quản lý kinh doanh dược của ngành dược; Rèn luyện kỹ năng thực hành về Marketing dược gồm; các qui trình xác định, phát triển và cung cấp các thuốc tốt hơn cho khách hàng trên thị trường để đạt được mục tiêu lợi nhuận trong kinh doanh dược.

  pdf204p conbongungoc09 05-10-2021 32 1   Download

 • Luận văn được xây dựng dựa trên những cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh đã được công nhận nhằm tạo ra một hệ thống lý thuyết về qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ý nghĩa tham khảo về phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, đối với Jetstar Pacific Airlines, Luận văn có thể dùng làm căn cứ phục vụ công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời định hướng nghiên cứu mở rộng.

  pdf104p beloveinhouse04 27-08-2021 28 0   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin - Chương 2: Quản lý phạm vi dự án cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về phạm vi dự án; Qui trình quản lý phạm vi dự án; Khởi động dự án; Xác đinh và lập kế hoạch phạm vi; Cấu trúc phân rã công việc WBS; Kiểm tra và điều chỉnh phạm vi.

  ppt38p elysale 17-06-2021 36 3   Download

 • (NB) Giáo trình Tổ chức và quản lý sản xuất với mục tiêu nhằm giúp các bạn Sắp xếp được việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học. Bố trí được việc làm phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động. Tổ chức được kế hoạch sản xuất theo đúng qui định và tiến độ của cơ sở. Điều động được thiết bị vật tư phục vụ cho sản xuất một cách đầy đủ và chính xác.

  doc65p bachtuoc999 02-03-2021 31 7   Download

 • Để thành lập bản đồ môi trường đất cho mỗi địa phương cần nghiên cứu kĩ về cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn để xác định hệ thống nội dung bản đồ, các phương pháp biểu hiện, xây dựng qui trình thành lập hoàn chỉnh, bên cạnh đó cần tìm hiểu kĩ về địa bàn nghiên cứu cũng như công cụ thành lập bản đồ có sự ứng dụng của hệ thông tin địa lí.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 27 1   Download

 • Trên cơ sở nguồn tài liệu địa chất, viễn thám và vật lý hải dương mới được cập nhật, nghiên cứu này đã xác định hiện trạng, qui luật biến động và dự báo xu thế phát triển đới bờ khu vực cửa sông Đáy tới năm 2070, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quy hoạch dài hạn và quản lý không gian đới bờ. Các kết luận chính bao gồm: (i) Đới bờ cửa Đáy đã bị biến cải mạnh mẽ sau 50 năm phát triển, (ii) Quá trình phát triển đường bờ ra biển đang có xu thế giảm nhanh và (iii) Lòng dẫn cửa sông Đáy tiếp tục dịch chuyển về phía tây nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng.

  pdf11p gaocaolon8 09-11-2020 31 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2: Quy trình mua hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình mua hàng, giải pháp ứng dụng ERP, thao tác quy trình mua hàng trên Epicor, mở rộng qui trình mua hàng (ERP/SCM). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p koxih_kothogmih10 26-10-2020 39 1   Download

 • Hiện nay, các trường Đại học Việt Nam đã và đang chuyển dần từ phương thức đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ. Bản chất của học chế tín chỉ là thực hiện một qui trình đào tạo, trong đó người học chủ động tích luỹ kiến thức theo một chương trình đào tạo mềm dẻo, được định hướng theo năng lực và nguyện vọng của từng học viên. Để tương thích với một học chế như thế cần phải có một mô hình với cơ chế tổ chức kiểm tra đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ cũng rất mềm dẻo, linh hoạt, đáp ứng tiến trình, kế hoạch học tập của người học.

  pdf13p nanhankhuoctai7 01-07-2020 31 0   Download

 • (NB) Phần 1 Bài giảng Marketing địa phương - ĐH Phạm Văn Đồng gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu, trình bày Tổng quan về marketing địa phương, kế hoạch hóa chiến lược marketing địa phương, phân tích và đánh giá cơ hội marketing, phân đoạn thị trường và định vị địa phương, quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư

  pdf67p thuyanlac888 16-05-2020 68 10   Download

 • Bài giảng "Toán tài chính - Chương 5a: Đại số tuyến tính và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy hoạch tuyến tính 2 biến, ma trận, giải hệ phương trình - phương pháp khử, định thức, ma trận nghịch đảo và phân tích input/output, tự tương quan và hồi qui tuyến tính đơn biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf106p abcxyz123_08 11-04-2020 89 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Qui trình hoạch định
p_strCode=quitrinhhoachdinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2