Quy chế phát hành trái phiếu

Xem 1-20 trên 36 kết quả Quy chế phát hành trái phiếu
 • Các quy định về bảo lãnh phát hành trái phiếu. Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết với tổ chức phát hành về việc thực hiện các thủ tục trước khi phát hành trái phiếu, phân phối trái phiếu cho các nhà đầu tư, nhận mua trái phiếu để bán lại hoặc mua số trái phiếu còn lại chưa phân phối hết 1.

  pdf5p butanyc 24-08-2010 500 204   Download

 • Quyết định 46/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn

  doc10p trongthuy 18-08-2009 226 33   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2006/QĐ-BTC NGÀY 06/09/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THEO LÔ LỚN

  pdf3p meoconanca 28-02-2011 153 5   Download

 • Quyết định 139/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về Quy chế phát hành trái phiếu quốc tế của các Ngân hàng thương mại quốc doanh

  doc5p nguyetnga 19-08-2009 78 6   Download

 • Nghị định 120-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước

  doc8p hoanglinh 19-08-2009 187 22   Download

 • Quyết định 66/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương

  doc16p sontinh 18-08-2009 87 22   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán: Chương 3 - Quy chế pháp lý của chứng khoán trình bày các nội dung sau: Chứng khoán có thể chuyển đổi, mục đích phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi, hợp đồng tƣơng lai, hợp đồng kỳ hạn,...

  pdf8p kyniemchieumua_09 20-12-2017 10 1   Download

 • Thông tư 58/2000/TT-BTC về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ

  pdf13p lawdt10 02-12-2009 51 3   Download

 • Nghị định số 01/2000/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 53 3   Download

 • Quyết định số 96/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf13p lawdt6 02-12-2009 32 2   Download

 • Nghị định số 01/2000/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawdt10 02-12-2009 49 1   Download

 • Kế toán tổng hợp áp dụng quy trình giao dịch một cửa có những ưu điểm sau: Thuận lợi cho khách hàng khi đến mua hoặc thanh toán trái phiếu. Thuận lợi cho Kho bạc trong việc sắp xếp bố trí cán bộ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong từng công việc được giao. Kiểm soát chặt chẽ đảm bảo an toàn tiền và tài sản của nhân dân. Tuy nhiên để áp dụng được quy trình này đòi hỏi cán bộ nghiệp vụ phải có tính tự giác cao,nhanh nhẹn.

  pdf13p ttcao7 23-08-2011 63 13   Download

 • Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC về việc Ban hành Quy chế Phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn do Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p hobichngoc 17-10-2009 80 11   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

  pdf15p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 48 10   Download

 • Thông tư 58/2000/TT-BTC về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ

  pdf14p hienthuc 17-10-2009 48 5   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, Mẫu 12C/THQ

  pdf2p kisytrang 05-06-2011 32 5   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, Mẫu 22/THQ

  pdf2p kisytrang 05-06-2011 32 5   Download

 • Nghị định số 01/2000/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf10p hienthuc 17-10-2009 51 3   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, Mẫu 23/THQ

  pdf3p kisytrang 05-06-2011 22 2   Download

 • Thông tư 08/2000/TT-NHNN5 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ

  doc11p vantien 19-08-2009 30 1   Download

Đồng bộ tài khoản