intTypePromotion=3

Quy chế thi đua

Xem 1-20 trên 264 kết quả Quy chế thi đua
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2011/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 51 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1579/2011/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

  pdf5p bupbebaggo 15-01-2013 51 3   Download

 • Quyết định 40/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng ngành ngân hàng

  doc25p trongthuy 18-08-2009 160 21   Download

 • Quyết định số 615/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi đua, khen thưởng đã ban hành trong công tác bảo hiểm.

  pdf14p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 27 0   Download

 • Quyết định số: 42/2014/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf36p ngochuyen2345 23-10-2015 65 0   Download

 • Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

  doc14p daovanmanh_123 03-03-2018 20 0   Download

 • Quyết định số 115/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế thi đua, khen thưởng. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc26p mattroibecon_06 07-04-2018 12 0   Download

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ban hành về việc bãi bỏ một số nội dung tại điều 4, 11, 12, 14 của quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La.

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 0 0   Download

 • Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

  doc3p sohucninh000 23-08-2019 4 0   Download

 • Quyết định 38/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế thi đua, khen thưởng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  doc25p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

 • Quy chế này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng trong nội bộ Công ty Cổ phần XYZ (dưới đây gọi tắt là Công ty), mời các bạn cùng tham khảo.

  doc15p hkquoc 13-08-2010 1446 537   Download

 • Bản Quy chế này nêu rõ mục đích của việc thành lập cũng như quy định cụ thể một số nội dung về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ và Dân cư ABC thuộc Công ty Cổ phần XYZ (dưới đây gọi tắt là BQLDA). Đây là cơ sở pháp lý để BQLDA (nói chung) và từng thành viên BQLDA (nói riêng) dựa vào đó để triển khai các mặt hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình.

  doc5p hkquoc 13-08-2010 1822 672   Download

 • Quy chế thi đua khen thưởng

  doc0p quanghai 17-03-2009 1232 281   Download

 • Để thật sự phát huy sức mạnh, động lực thúc đẩy kỳ diệu của việc thi đua, khen thưởng đối với các hoạt động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường; nhằm đưa phong trào thi đua, khen thưởng vào hoạt động thường xuyên, sâu rộng, toàn diện, chặt chẽ, qui củ hơn, thực chất hơn. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường”.

  pdf21p hoangchieuduong 07-05-2014 827 123   Download

 • Ngày nay, khi các quốc gia mở rộng quyền lực của mình ra biển cả, sự đua tranh trong việc chiếm lĩnh thị phần khai thác, sử dụng biển trở nên ngày càng quyết liệt, lúc đó, người ta đã nhận ra rằng “biển cả không phải là nguồn tài nguyên vô tận mà biển cả là của chung, các quốc gia bình đẳng trong việc khai thác, sử dụng biển”, và cũng thấy được rằng cần có sự dung hoà về lợi ích giữa các bên.

  pdf10p cugiai1311 01-11-2012 97 30   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2011/QĐ-UBND NGÀY 18/10/2011 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf7p vuonnhomini 07-02-2013 40 2   Download

 • Trên cơ sở phân tích một số quy định pháp luật hiện hành về hoạt động hành nghề của trọng tài viên, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động thực thi pháp luật về trọng tài viên, đồng thời đưa ra các ý kiến góp phần hoàn thiện việc xây dựng Quy chế đối với trọng tài viên hoạt động tại Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

  pdf24p nguyetdong1 13-04-2017 21 2   Download

 • Nghiên cứu nhằm: (1) Phân tích đặc thù của xã hội đô thị để thấy rằng quản trị đô thị và quản lý ngân sách đô thị cần có sự khác biệt so với nông thôn; (2) Đánh giá thực trạng quản trị đô thị và quy chế tài chính ngân sách đặc thù - trường hợp TP.HCM; và (3) Đưa ra các khuyến nghị về phân cấp ngân sách và quản trị đô thị cho một đô thị lớn như TP.HCM, trong bối cảnh vận hành theo mô hình chính quyền đô thị.

  pdf12p vihitachi2711 03-05-2019 17 3   Download

 • Nhằm tạo điều kiện cho việc hoạt động của nhóm thì mình xin đưa ra một số quy định như sau: 1. Thực hiện họp nhóm đúng giờ không muộn quá 15p`. nếu đến muộn phải thông báo trước li do. 2. Bài tập được giao phải hoàn thành trước khi họp nhóm(Trừ những bài tập không thể tìm ra cách giải nhưng phải chuẩn bị trước những vấn đề chưa hiểu để họp nhóm giải quyết.

  doc1p mr_nghia88 06-03-2010 389 81   Download

 • Quyết định số 40/2006/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế Thi đua-Khen thưởng ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf18p lawvhxh8 16-11-2009 134 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy chế thi đua
p_strCode=quychethidua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản