Quy chế xây dựng

Xem 1-20 trên 1990 kết quả Quy chế xây dựng
 • Quyết định 231/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và quản lý hệ thống chỉ tiêu đánh giá, giám sát tình trạng nợ nước ngoài của quốc gia

  doc12p trongthuy 18-08-2009 121 46   Download

 • Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức học phần Giáo dục học đại cương nhằm mục đích sử dụng trong hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan. Quy trình xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức học phần Giáo dục học đại cương gồm các bước cụ thể có mối quan hệ chặt chẽ với nhau được tiến hành theo một trình tự khoa học.

  pdf11p nganga_01 04-09-2015 86 35   Download

 • Quyết định 1396/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án hoạt động sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  doc0p 1huutri 06-08-2009 74 13   Download

 • Quyết định 1396/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án hoạt động sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  doc17p 1huutri 06-08-2009 120 12   Download

 • Báo cáo thực tập "Xây dựng thể thức văn bản của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Đoàn xã Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang" được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu quy trình xây dựng văn bản, qua đó làm rõ thực trạng việc thực hiện quy trình xây dựng văn bản tại Đoàn xã Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang, từ đó đưa ra một số đề xuất góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm tiến tới hoàn thiện quy trình xây dựng quy chu...

  doc46p sonthanh287 13-04-2016 28 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÂY DỰNG, BAN HÀNH, RÀ SOÁT VÀ HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf27p phuonghoangnho2011 03-03-2011 65 7   Download

 • Bài giảng Thực trạng xây dựng Báo cáo thẩm tra trước khi có quy định về báo cáo đánh giá tác động của dự án luật trình bày về hoạt động thẩm tra trong quy trình xây dựng luật; thực trạng xây dựng báo cáo thẩm tra trước khi có Luật BHVBQPPL 2008; nội dung báo cáo thẩm tra; những khó khăn, hạn chế trong hoạt động thẩm tra; thực trạng báo cáo thẩm tra;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt19p cocacola_02 25-09-2015 21 2   Download

 • Quyết định 1165/QĐ-BTP năm 2013 Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf15p thanhpham11 12-03-2014 17 0   Download

 • Quyết định số: 2353/QĐ-BTTTT năm 2016 ban hành quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và tham gia góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

  pdf47p maiyeumaiyeu28 11-01-2017 6 0   Download

 • Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của tỉnh Bình Thuận ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc8p nghqcp 09-11-2017 4 0   Download

 • Quyết định số 4572/QĐ-BCT ban hành quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

  doc40p trangan_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

  doc18p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • 1. Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị là hoạt động thường xuyên và liên tục tại hiện trường để quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ và an toàn lao động các công tác xây lắp và lắp đặt thiết bị của Nhà thầu theo Hợp đồng kinh tế, Thiết kế được duyệt của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, theo Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nghành. ...

  pdf14p thanhnga 10-06-2009 393 157   Download

 • Quy chuẩn xây dựng_ Chương 13_ Các quy định trong chương này nhằm đảm bảo: 1/ Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước bên trong công trình cho sinh hoạt, sản xuất, chữa cháy. 2/ Bảo vệ con người khỏi bị bệnh tật, hạn chế gây ô nhiễm môi trường bằng các biện pháp; thoát hết các loại nước thải, xử lý nước thải phù hợp với tiêu chuẩn môi trường....

  pdf11p tuongvan 04-09-2009 134 66   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thu tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Xây dựng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra tỉnh An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:67 ngày làm việc bao gồm việc xử phạt và cưỡng chế nếu có.

  pdf3p chuthotaidai 30-09-2010 135 31   Download

 • Quy hoạch xây dựng đô thị là bộ môn khoa học kỹ thuật, xã hội, nhân văn, là nghệ thuật về tổ chức không gian sống cho các đô thị và các khu vực đô thị. Nó là nghệ thuật sắp xếp tổ chức các không gian chức năng, khống chế hình thái kiến trúc trong đô thị trên cơ sở các điều tra, dự báo, tính toán sự phát triển, đặc điểm, vai trò, nhu cầu và nguồn lực của đô thị, nhằm cụ thể hóa chính sách phát triển, giảm thiểu các tác động có hại phát sinh...

  pdf67p kimku10 08-09-2011 88 27   Download

 • Quyết định 09/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam"

  doc6p quynhtrang 19-08-2009 145 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục phê duyệt quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p _duahau_ 08-02-2012 66 11   Download

 • Quyết định 35/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung một số nội dung của "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  doc1p thienthan 19-08-2009 90 7   Download

 • Mục đích của Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại trung tâm GDTX - TP Biên Hoà là nhằm đưa ra những giải pháp chi tiêu giúp đảm bảo cho hoạt động tài chính tốt, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại trường học.

  pdf19p thanhbinh22592 13-08-2016 18 6   Download

Đồng bộ tài khoản