intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định cơ chế chính sách đặc thù

Xem 1-20 trên 26 kết quả Quy định cơ chế chính sách đặc thù
 • Thông tư 32/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Bộ Tài chính ban hành. Căn cứ Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010;

  doc11p kieuvinha321 11-09-2018 23 0   Download

 • Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf14p bachma46 02-11-2017 27 0   Download

 • Quyết định số 11/2008/QĐ-TTg về việc một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Huế (đô thị loại I) trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawvhxh5 16-11-2009 64 4   Download

 • Thông tư số: 214/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước theo quy định tại quyết định số 1193/QĐ-TTG ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - hàn quốc tại thành phố Cần Thơ;...

  pdf7p codon_09 29-03-2016 19 0   Download

 • Nghị định số 48/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  doc7p bachma45 01-11-2017 19 0   Download

 • Cùng với sự phát triển nh vũ bão của khoa học công nghệ, môi trờng kinh doanh gần đây cũng có sự thay đổi nhanh chóng. Đặc biệt từ khi nền kinh tế Việt Nam chuyển sang cơ chế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc thì các doanh nghiệp đã dần tự chủ trong sản xuất kinh doanh và tự tìm khách hàng để tiêu thụ sản phẩm của mình.

  pdf50p kimku10 08-09-2011 51 6   Download

 • Nghị định Số: 112/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung điều 5 nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;...

  pdf2p cuonghuyen0628 13-11-2015 26 0   Download

 • Nghị định 124/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

  doc5p trucmoc 16-08-2009 102 8   Download

 • Nghị định 123/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

  doc5p trucmoc 16-08-2009 109 4   Download

 • Nghị định Số: 61/2014/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh.

  doc2p cancer_em 20-11-2014 47 0   Download

 • Làm rõ hơn phương pháp hạch toán các nghiệp vụ đặc thù của TSCĐ Kế toán và kiểm toán Việt Nam đang đứng chứng kiến những cải cách liên tục và mạnh mẽ để phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Do vậy, nếu không cập nhật thường xuyên sự thay đổi của chế độ, chính sách về kế toán, người là kế toán dễ bị tụt hậu. Trong phạm vi bài viết này, xin làm rõ một số thuật ngữ và nghiệp vụ về tài sản cố định (TSCĐ) theo quy...

  pdf10p thanh_trieu 30-12-2009 230 120   Download

 • Mối quan hệ giữa chính sách thuế và chuẩn mực, chế độ kế toán luôn là vấn đề được các nhà xây dựng chính sách của các quốc gia đặc biệt quan tâm. Nghiên cứu lịch sử thông lệ kế toán và chính sách thuế các nước có thể thấy tồn tại 2 quan điểm về mối quan hệ này: Sự thống nhất giữa chính sách thuế và kế toán Theo quan điểm này, các quy định của chính sách thuế và chuẩn mực, chế độ kế toán liên quan có sự thống nhất với nhau. Thông tin kế toán...

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 91 14   Download

 • Nghị định 124/2004/NĐ-CP về việc quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

  pdf5p trieuhoang 17-10-2009 112 8   Download

 • Nghị định 123/2004/NĐ-CP về việc quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội do Chính phủ ban hành

  pdf5p trieuhoang 17-10-2009 79 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THU HÚT ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 45 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH ĐỨNG ĐẦU LÀ CHỦ TỊCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa...

  pdf2p minhtri2205 04-06-2013 61 2   Download

 • Thông tư 52/2004/TT-BTC về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

  pdf6p lawdt5 02-12-2009 67 1   Download

 • Nghị định số 103/2018/NĐ-CP Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014

  pdf8p nguyenvantoan9096 23-08-2018 18 0   Download

 • Bài giảng Chế định pháp lý về thu ngân sách nhà nước trình bày các nội dung cơ bản như: khái niệm, đặc điểm thu ngân sách nhà nước, nội dung pháp lý về các khoản thu ngân sách nhà nước.

  pdf60p canon_12 28-03-2014 195 39   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT, DANH MỤC, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ TÍNH HAO MÒN ĐỐI VỚI CÁC TÀI SẢN ĐẶC THÙ ĐƯỢC QUY ĐỊNH LÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf4p tinhkhiet2012 09-03-2012 52 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định cơ chế chính sách đặc thù
p_strCode=quydinhcochechinhsachdacthu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2