intTypePromotion=4
ADSENSE

Quy định cơ chế tự chủ

Xem 1-20 trên 372 kết quả Quy định cơ chế tự chủ
 • Bài viết giới thiệu những kết quả thực thi cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học và công nghệ, những đổi mới căn bản tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ công lập.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 44 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 12/2006/ttlt/ bkhcnbtc- bnv về quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc28p lawcao 30-09-2009 96 6   Download

 • Thông tư liên tịch Số: 36/2011/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

  doc11p sunsine_00 30-10-2014 41 0   Download

 • Tiểu luận: Cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập – liên hệ thực tiễn các đại học công lập Việt Nam nhằm nghiên cứu các quy định, nguyên tắc liên quan đến cơ chế tự chủ tài chính đối với sự nghiệp công lập nói chung, đại học công lập nói riêng, phân tích thực trạng của cơ chế tự chủ tài chính tại các đại học công lập Việt Nam, dựa trên những điều kiện thực tế của Việt Nam, kinh nghiệm tự chủ tài chính của đại học các nước trên thế giới để từ đó nhóm nêu lên một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính ở các đại học công lập Việt Nam.

  pdf47p big_12 09-06-2014 518 148   Download

 • Bài viết Triển khai cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới trình bày: Thực hiện tốt chính sách này sẽ tạo động lực và thúc đẩy sự phát triển của việc cung cấp sản phẩm dịch vụ công, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của dân cư, thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị cung cấp dịch vụ công lên một trình độ cao hơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p dangthitrangtrang 07-05-2018 41 4   Download

 • Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

  pdf16p tapuaxinhdep 19-05-2013 49 1   Download

 • Số: 4658/C119C13 Hướng dẫn mẫu dấu tổ chức Khoa học & Công nghệ ban hành căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

  doc4p sunsine_00 30-10-2014 44 0   Download

 • Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập ban hành ngày 14/2/2015, được đánh giá là bước ngoặt lớn với nhiều đổi mới tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sự nghiệp công lập phát triển. Mời các bạn cùng tìm hiểu những kết quả thực hiện nghị định này qua bài viết sau.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 66 7   Download

 • Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ban hành quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

  pdf36p thongtucp 03-11-2017 37 0   Download

 • Thông tư số 02/2018/TT-BLĐTBXH quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội. Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

  doc9p kieuvinha321 11-09-2018 26 0   Download

 • Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được đánh giá là bước đột phá mới trên lộ trình đổi mới toàn diện, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp. Mời các bạn cùng tìm hiểu những đổi của nghị định này qua bài viết sau.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 128 21   Download

 • Nghị định số 115/2005/NĐ-CP về việc quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Chính phủ ban hành

  pdf10p lawdt3 02-12-2009 138 10   Download

 • Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV về cơ chế tự chủ,tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và công nghệ - Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ,tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  doc18p truongvekien 10-10-2009 143 8   Download

 • Nghị định số 115/2005/NĐ-CP về việc quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawdn4 31-10-2009 73 10   Download

 • Quyết định số 1926/2009/ QĐ- CP ngày 23 tháng 11 năm 2009 về việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2010 cho các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện Nghị định số 115/ 2005/ NĐ- CP ngày 5 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  pdf1p bachdiemmy 11-12-2009 84 4   Download

 • Quy định cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  doc16p lawcao 30-09-2009 63 1   Download

 • Quyết định Số: 1926/QD-TTg Về việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2010 cho các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

  doc2p sunsine_00 30-10-2014 51 0   Download

 • Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập Ngành Văn hóa và Thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, từng bước xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công Ngành Văn hóa và Thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf29p hpnguyen1 02-03-2018 19 0   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  doc16p lawcao 30-09-2009 199 21   Download

 • Quyết định số 26/2007/QĐ-BCN về việc ban hành điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Công nghiệp thực phẩm - tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạt động theo mô hình Viện với các đơn vị thành viên do Bộ Công Nghiệp ban hành

  pdf20p lawbmhc8 24-11-2009 57 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định cơ chế tự chủ
p_strCode=quydinhcochetuchu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2