intTypePromotion=3

Quy định danh mục bí mật

Xem 1-20 trên 37 kết quả Quy định danh mục bí mật
 • Thông tư số: 08/2015/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra; căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;...

  pdf2p codon_06 21-01-2016 79 4   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 43 1   Download

 • Thông tư số 63/2014/TT-BCA-A81 Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Kinh tế Trung ương; Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10, ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;...

  pdf2p bachma45 15-12-2017 12 0   Download

 • Thông tư số 11/2017/TT-BCA ban hành về việc quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo. Được căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000.

  pdf3p thongtucp 03-11-2017 29 1   Download

 • Thông tư 29/2013/TT-BCA Quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do Bộ Công an ban hành.

  pdf5p buitubt 05-03-2014 61 0   Download

 • Quyết định 181/2004/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawvhxh11 19-11-2009 137 11   Download

 • Quyết định 124/2009/QĐ-TTg về việc danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của ngành Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh1 11-11-2009 102 8   Download

 • Quyết định số 1101/2002/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam do Bộ Công an ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 66 7   Download

 • Quyết định số 32/2005/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p truongvekien 10-10-2009 97 6   Download

 • Quyết định 128/2009/QĐ-TTg về việc danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh1 11-11-2009 105 6   Download

 • Quyết định số 485/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của Đài Truyền hình Việt Nam do Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawvhxh11 19-11-2009 66 6   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p daumeoduoicop 31-03-2010 174 6   Download

 • Quyết định số 418/2003/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 45 5   Download

 • Quyết định số 940/2003/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành tài chính do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

  pdf3p manhquynh 10-10-2009 62 5   Download

 • Quyết định 64/2004/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 63 5   Download

 • Quyết định số 27/2005/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p truongvekien 10-10-2009 64 3   Download

 • Quyết định số 749/2004/QĐ-BCA (A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật do Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawvhxh11 19-11-2009 44 3   Download

 • Quyết định số 21/2006/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p truongvekien 10-10-2009 77 2   Download

 • Quyết định số 1228/2002/QĐ-BCA về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành chứng khoán do Bộ Giáo dục ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 56 2   Download

 • Quyết định số 584/2003/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thương mại do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 58 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy định danh mục bí mật
p_strCode=quydinhdanhmucbimat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản