intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quy định vế cước phí

Xem 1-20 trên 49 kết quả Quy định vế cước phí
 • Quyết định 790/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế trang bị và thanh toán cước phí sử dụng điện thoại cố định, điện thoại di động công vụ đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

  doc4p strips 07-08-2009 155 13   Download

 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

  pdf20p meoconanca 28-02-2011 188 43   Download

 • “Frachising là một phương thức mở rộng doanh nghiệp, có đặc thù bằng việc cung cấp li-xăng về sử dụng thương hiệu, hàng hóa, kèm theo những quy định về chi phí chuyển nhượng và các trợ giúp hay sự kiểm soát nhất định trong hoạt động.

  pdf3p bibocumi24 04-01-2013 48 8   Download

 • Quyết định số 128/1997/VGCP-CNTD.DV về cước, phí hàng hải đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam do Ban Vật giá Chính Phủ ban hành

  pdf6p lawgtvt10 26-11-2009 65 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG THỦY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf8p cunghoangdao 28-12-2012 40 3   Download

 • Quyết định số 129/VGCP-CNTD.DV về cước, phí cảng biển một số trường hợp đặc biệt do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

  pdf5p lawgtvt10 26-11-2009 59 1   Download

 • Quyết định số 127/1997/VGCP-CNTD.DV về cước, phí cảng biển do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

  pdf27p lawgtvt10 26-11-2009 52 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 160/2010/NQ-HĐND NGÀY 18/10/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf3p caythongxinh 24-12-2012 44 2   Download

 • Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ban hành về việc bãi bỏ quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi.

  doc2p thiennga_12 19-03-2018 16 0   Download

 • Thông tư 127/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách...

  doc5p kevintu 14-08-2009 554 48   Download

 • Các tổ chức dân sự (CSOs) đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp xóa nghèo bằng cách làm việc với tư cách là những người đổi mới trong chủ trương làm việc với người nghèo và vì người nghèo, và với tư cách là những người xây dựng năng lực.

  pdf7p thuylinh 10-06-2009 126 22   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 191 15   Download

 • Thông tư liên bộ số 1007-QĐ/LB về việc ấn định khoản phụ phí tạm thời (ngoài cước phí vận chuyển) đối với hàng hóa vận chuyển trong thời chiến do Ủy ban vật giá Nhà nước - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt11 26-11-2009 58 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf14p cobetocroi 27-05-2011 34 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ GIAO THÔNG VEN ĐÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p kisyodau 02-06-2011 39 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ ĐỂ THANH TOÁN CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, TÀI SẢN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf11p oggianoel 09-01-2013 36 4   Download

 • Quyết định số 1983/2005/QĐ-CTUBND về việc điều chỉnh mức kinh phí cho cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và bổ sung một số chính sách đối với cán bộ cơ sở và dưới cơ sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  pdf2p lawvhxh10 19-11-2009 40 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI CUỘC HỌP RÀ SOÁT QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ KHAI THÁC, BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

  pdf2p cunghoangdao 28-12-2012 20 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI DANH MỤC, MỨC THU PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

  pdf8p mitthai 25-05-2012 43 2   Download

 • Thông tư liên bộ số 02/LB-VGCP-GTVT về việc quản lý cước phí vận tải và cước phí cảng sông do Ban vật Giá Chính Phủ - Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

  pdf5p lawgtvt10 26-11-2009 49 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy định vế cước phí
p_strCode=quydinhvecuocphi

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản