Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 44 kết quả Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CÔNG TY MẸ CỦA TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC, CÔNG TY MẸ TRONG TỔ HỢP CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

  pdf19p caytudang 20-04-2013 71 2   Download

 • Việc quản lý nguồn nhân lực bắt nguồn từ việc dẫn dắt các hoạt động và mục tiêu làm việc. Người làm công việc quản lý nhân sự sẽ chịu trách nhiệm phát triển các quy trình và hỗ trợ nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh. Bên cạnh đó, người quản lý nhân sự còn có nhiệm vụ thu hút và giữ chân các nhân viên đạt tiêu chuẩn cũng như sắp xếp công việc phù hợp với khả năng của họ. Điều này vô cùng quan trọng với bất kỳ công ty, doanh nghiệp nào.

  doc17p maitolan 28-03-2013 829 264   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p hoamai_do 01-02-2013 47 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 46 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p bupbebagsu 16-01-2013 54 2   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2012/QĐ-TTG NGÀY 10/5/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p bupbebagsu 16-01-2013 61 4   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 671 10   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU BÁO CÁO SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐƯỢC CẤP TỪ QUỸ Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 122 6   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU BÁO CÁO Sử dụng kinh phí từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 123 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUY HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

  pdf15p giaythethao 09-10-2012 45 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUY HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

  pdf18p hoacuc_tim 17-07-2012 75 7   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN T.s Phan Huy Hồng Công ty cổ phần (CTCP) là một trong năm loại hình doanh nghiệp (DN) trong pháp luật DN Việt Nam hiện nay, là một trong bốn loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2005 (LDN 2005). Xét về mặt số lượng, CTCP không phổ biến như công ty TNHH hay DNTN, nhưng đại đa số các công ty có quy mô lớn lại là CTCP. Loại hình CTCP còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đổi mới, sắp xếp lại doanh...

  pdf58p vitconmengu 13-08-2011 246 116   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 177/1999/qđ-ttg về việc tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lawdt10 02-12-2009 44 5   Download

 • Quyết định 95/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf12p lawdt10 02-12-2009 65 4   Download

 • Quýêt định số 16/2001/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế về hoạt động và điều hành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf15p lawdt9 02-12-2009 50 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 113/2008/qđ-ttg về việc thành lập và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p lawttnh19 19-11-2009 71 4   Download

 • Quyết định số 104/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawttnh16 13-11-2009 54 3   Download

 • Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf18p lawdn2 31-10-2009 97 5   Download

 • Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf20p lawdn1 31-10-2009 99 4   Download

 • Quyết định 123/2003/QĐ-BTC về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 85/2002/QĐ-BTC ngày 1/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p lawdn7 31-10-2009 68 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1332 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
p_strCode=quyhotrosapxepdoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2