intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy luật phân phối

Xem 1-20 trên 452 kết quả Quy luật phân phối
 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất; Một số quy luật phân phối xác suất thường gặp; Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p baphap06 31-01-2023 7 1   Download

 • Giáo trình "Lôgic học - Tổng cục Dạy nghề" cung cấp những kiến thức cơ bản về Lôgíc hình thức, giúp người học hiểu được các hình thức và quy tắc, quy luật chi phối sự phát triển của tư duy con người. Từ đó nâng cao trình độ tư duy, tạo ra thói quen suy nghĩ lôgíc, nâng cao tính chính xác trong ngôn từ. Đồng thời định hướng và chỉ đạo đúng đắn hoạt động của mỗi con người... Cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình tại đây nhé các bạn

  pdf56p phuong3659 11-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 4 Thống kê mô tả, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các đặc trưng đo mức tập trung của dữ liệu (trung bình, trung vị và yếu vị); Các đặc trưng đo mức phân tán của dữ liệu (độ lệch tuyệt đối bình quân, phương sai và độ lệch chuẩn mẫu, hệ số biến thiên); Các hệ số đo vị trí tương đối của dữ liệu; Các hệ số tương quan của các bộ dữ liệu; Các hệ số đo hình dạng của quy luật phân phối.

  pdf123p trangxanh0906 12-01-2023 5 1   Download

 • Nội dung của đề tài "Xây dựng quy trình kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí xe KIA Morning SI 2016" gồm 3 chương: Chương I. Cơ sở lý luận của đề tài; Chương II. Quy trình tháo lắp cơ cấu phân phối khí và những quy phạm pháp luật trong chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa; Chương III. Xây dựng quy trình kiểm tra, sửa chữa, khắc phục hư hỏng cơ cấu phân phối khí xe KIA Morning SI 2016.

  pdf84p tranghong0906 02-01-2023 13 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 3 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quy luật phân phối xác suất; Khoảng tin cậy của các hệ số; Kiểm định T về các hệ số; Kiểm định F về các hệ số; Kiểm định về các hệ số; Dự báo biến phụ thuộc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p trangtrang0906 23-12-2022 7 2   Download

 • Tài liệu Xác xuất và thống kê: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: các khái niệm cơ bản về xác suất; biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p matroicon2510 02-12-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu; bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy; bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p trangvang0906 25-11-2022 18 1   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật phân phối của một số thống kê mẫu; Bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy; Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy; Dự báo giá trị của biến phụ thuộc và sai số dự báo

  pdf20p trangvang0906 25-11-2022 13 1   Download

 • Bài giảng "Thống kê trong kinh tế và kinh doanh: Chương 5 - Điều tra chọn mẫu" được biên soạn với mục đích giúp các em sinh viên trình bày được xác suất và quy luật phân phối xác suất; tìm hiểu những vấn đề chung về điều tra chọn mẫu; ước lượng kết quả điều tra chọn mẫu; kiểm định giả thuyết thống kê. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf42p phuongyenlam205 12-11-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và phân loại đại lượng ngẫu nhiên; Quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; các số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p matroinho0804 17-11-2022 20 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật phân phối nhị thức; Quy luật phân phối Poisson; Quy luật phân phối chuẩn; Quy luật phân phối khi bình phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p matroinho0804 17-11-2022 12 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận; Các tham số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên; Một số quy luật phân phối xác suất; Bài toán ước lượng bằng khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các tham số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p matroinho0804 17-11-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 3.2 Đại lượng ngẫu nhiên, cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và phân loại đại lượng ngẫu nhiên; quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; Các số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p matroinho0804 17-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Toán đại cương: Chương 3.3 Một số quy luật phân phối xác suất quan trọng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật phân phối nhị thức; quy luật phân phối chuẩn; quy luật phân phối Khi bình phương; quy luật phân phối student t(N);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p matroinho0804 17-11-2022 7 1   Download

 • Bài viết Tác động của tỷ giá đến dòng vốn FDI chảy vào tại Việt Nam - Tiếp cận bằng kiểm định đường bao nghiên cứu tác động của tỷ giá đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam bằng mô hình phân phối trễ tự hồi qui (ADRL) theo tiếp cận đường bao (bound test) của Pasaran, Shin & Smith (2001).

  pdf11p visaleen 03-11-2022 15 2   Download

 • Mục tiêu của Giáo trình Marketing du lịch giúp các bạn trình bày được các vấn đề về marketing và marketing du lịch; trình bày được thị trường du lịch và các quy luật của marketing du lịch; giải thích được các yếu tố Marketing Mix (Sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến) trong marketing du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p viastonmartin 15-08-2022 41 7   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: mô tả khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu nhiên; phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên; vector ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p colinhthu 12-08-2022 13 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 3: Các quy luật phân phối xác suất thông dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc; các quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên liên tục; xấp xỉ giữa các phân phối;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p colinhthu 12-08-2022 13 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu phân tích độ tin cậy an toàn của kết cấu đường ray trình bày phương pháp nghiên cứu quan hệ của chỉ số độ tin cậy của kết cấu đường ray với hệ số trật bánh; Tải trọng thẳng đứng, nằm ngang và dọc trục; Độ cứng nền ray; Tỷ lệ độ cứng ngang với độ cứng dọc; Với thay đổi độ cứng và với các quy luật phân phối xác suất của các biến ngẫu nhiên.

  pdf10p vigeneralmotors 13-07-2022 16 2   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" được biên soạn theo chương trình chuẩn của bộ GD&ĐT và dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường thuộc khối kinh tế và các ngành tương đương khác. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: lý thuyết xác suất; biến cố ngẫu nhiên; đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của nó; các số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên; một số quy luật phân phối xác suất thường gặp;...

  pdf127p ryomaechizen 01-07-2022 24 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1157 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy luật phân phối
p_strCode=quyluatphanphoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2